2015. 04. 13. 19:16

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. TÉT ülése – április 9-én

A Vasutasok Szakszervezete kezdeményezésére MÁV SZK Zrt. TÉT ülésének első napirendi pontjaként az SZK Zrt. tervezett létszámával kapcsolatban Szaniszló Ágnes humán vezető a jelenleg is tartó Humán Üzletágnál folyó belső szervezeti átalakításokat ismertette. A költséghatékonyság, átláthatóság, a feladatok áttekinthetősége és számon kérhetőségének egyszerűsítése a cél. Májusban adja át a munkáltató a december 31-ig tervezett létszámokat üzletágakon belüli szervezeti bontásban

Második napirendként a Menedzsment-támogatás és Ügyvitel Szervezet létszám racionalizálásáról kaptunk átfogó ismertetést. A vállalatcsoporton belüli belső „B” postai, állami sima, ajánlott, tértivevényes, kimenő és bejövő postai küldemények, irattári munkafolyamatok mutatószámairól kaptunk tájékoztatást. Az évek folyamán a papír alapú levelezés, ügyintézés drasztikus csökkenése tette szükségessé az MTÜ-nél végbemenő változásokat. Az érintett munkavállalók tovább foglalkoztatása legyen a célja a munkáltatónak minden egyes érintett munkavállaló esetében. Szakszervezetünk az ilyen esetek humánus kezelésére – is – sürgette év elején az Együttműködési – foglalkoztatási – Megállapodás megkötését 2015. évre.

A Humán vezető hosszan ismertette a költséghatékonyság, a gazdaságos és jobb működés, a költségcsökkentés, átalakítás, átszervezés, megújulás elvárásait, melyet a vállalatcsoport valamennyi cégcsoportja, egysége felé elvárásként fogalmazott meg a MÁV Zrt. – a vállalatcsoport – vezérigazgatója. A VSZ kiemelte a humánus munkáltatói és humán munkatársi hozzáállás fontosságát, a munkavállalók, az érdekképviseletek és az Üzemi Tanács / Munkavédelmi Bizottság folyamatos, változás előtti tájékoztatásának elengedhetetlen szükségességét, fontosságát.

A harmadik napirendi pont tárgyalásánál jelen volt a BLÜ vezetője, Bihari Lajos üzletágvezető – aki egyben a MÁV SZK Zrt. vezető helyettese is. Többek között az olajkutasok munkaszerződés módosításáról tárgyaltunk, melyet a nyugati régióban nem írták alá a változásban érintett munkavállalók. Nem tartottuk humánus eljárásnak, hogy az április 1-től esedékes változásokról tájékoztatás, munkába érkezést ill. a hazajutást a tervezett vezénylés átadása nélkül oldja meg a munkavállaló. Szó volt még a BZ kocsik tankjának lakatkulcs őrzéséről, a raktárak-munkavállalók létszámkérdéséről, ásványvíz ellátásról a nyári felkészülés jegyében, munkakör felülvizsgálatok kérdéséről ill. egyéb beszerzésekről, munkarendekről. Olajkutak átalakításával kapcsolatos elképzeléseit nagyvonalakban ismertette a munkáltató. Az előkészítő anyagot meg fogjuk kapni, ill. tájékoztatást kapunk a tervezett intézkedésekről. Az átalakítással kapcsolatban kifejtettük, hogy a munkavállalók továbbfoglalkoztatása, annak lehetőségeinek megteremtése, képzésekre- átképzésekre történő beiskolázások a munkáltató kötelezettségei. Dr. Kotter József alelnök hosszasan kifejtette, hogy szervezeti változások, belső átalakítások következtében munkavállaló nem kerülhet elbocsájtásra: ez mind a munkáltató mind a humán szervezet felelőssége. Kiemelte a humánum szükségességét a munkavállalók, dolgozók által elért eredményeket, a szakmai gyakorlat és tapasztalat elismerésének fontosságát, a vállalatcsoporton belüli egység szükségességét, itt kiemelten a menetkedvezmény kérdését. Kiemelten kérte kezelni az együttműködések, konzultációk szükségességét, az Együttműködési megállapodásban foglaltak alkalmazását- betartását, az esélyegyenlőség gyakorlatát. A munkáltató május folyamán átadja az érdekképviseletek részére a terv-tény létszámadatokat, a Kollektív Szerződés mellékleteként a munkarendeket, ill. elkészíti a 4. sz. melléklet tervezetét összehangolva az SZK Zrt. Munkavédelmi Függelékkel, az egyen- forma- és védőruha ellátással. Az anyagok átadását követően tartjuk a következő TÉT ülést.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.