2020. 03. 13. 17:33

Megállapodás a Szolgáltató Központnál

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. és a nála képviselettel rendelkező szakszervezetek megállapodtak a bérintézkedések részletszabályairól.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nél a 6-17 közötti MMK­-ba tartozó, sávmaximumot meg nem haladó alapbérű, valamint a munkakörének ellátásához szükséges végzettség tekintetében betöltési feltétellel rendelkező munkavállalók jogosultak alapbér-fejlesztésre, az alábbiak szerint:

 

 

MK

alapbérfejlesztés mértéke

8

8,50%

9

8,00%

10

8,50%

11

8,50%

12

9,50%

13

9,50%

14

9,50%    *

15

9,50%    *

16

9,50%    *

17

9,50%    *

 

* Fentiektől eltérően az 1. számú függelékben felsorolt kritikus munkakörökben, amely magába foglalja a mérnök végzettséget igénylő munkaköröket is, a betöltési feltétellel és sávmaximumot nem meghaladó alapbérrel rendelkező munkavállalók 9,75 %-os alapbérfejlesztésben részesülnek.

Továbbá a munkáltató vállalja, hogy bértáblázat aktualizálásakor az új munkaköri minimumok meghatározásán túl a bértáblázatban foglalt, szenioritáshoz kötött bérkülönbségeket fenntartja.

Az előbbiekben meghatározott mértékű alapbérfejlesztésen felül az alábbi meghatározott célcsoportokban, további 4%-os alapbérfejlesztésben részesülnek a munkavállalók:

 A munkaerőpiaci kitettség kockázatában érintett munkakörökben, ezen megállapodás hatálya alatt:

  • Gépkocsivezető (9MK)
  • Jegykiadó automata üzemeltető technikus (13 MK)
  • Olajkút kezelő (9MK)
  • Ügyfélszolgálati szakelőadó (12MK)

Azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalók közül azok a munkavállalók, akiknek az alapbére a munkaköri átlagbértől 10%-os mértéket meghaladóan kisebb.

A munkaköri projekt keretében megállapított és tervezett intézkedések előrehozatalának és az alapbérek rendezésének végrehajtása a megállapított munkaköri értéknek megfelelően az alanyi alapbérfejlesztést megelőzően az alábbi munkakörökben:

  • Az Anyagellátási előadó 1. (12 MK) és az Anyagellátási előadó II. (13 MK) munkakörök összevonása Anyagellátási előadó munkakörbe (13 MK).
  • Szakmai oktató (15 MK) munkakör szétválasztása Szakmai oktató (15) munkakörre és Vasút szakmai oktató (16MK) munkakörre.

Az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj­ kiegészítésre az a munkavállaló is jogosult, aki a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról mindenkor hatályos Együttműködési Megállapodás alapján MÁV-ÉVEK Programban vesz részt, de legfeljebb azonban annak 24 havi időtartamára.

A szolgálati idő elismerése esetén járó egyszeri juttatásra az a munkavállaló is jogosult, akinek a munkaviszonya az Mt. 64. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján arra tekintettel szűnik meg, hogy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben foglaltak szerint korhatár előtti ellátásra jogosulttá vált és a Megállapodás hatálya alatt ezen a jogcímen egyszeri kifizetésben nem részesült. Ilyen esetben a következő, a munkaviszony megszűnésekor még el nem ért szolgálati időhöz tartozó összeg kerül kifizetésre a munkaviszony megszüntetésekor.

A munkavállalói lojalitást elismerő juttatásra az a munkavállaló is jogosult időarányosan,

  • aki a kifizetést megelőző év decemberének első napját követően, de legkésőbb a tárgyév októberének utolsó napján létesített munkaviszonyt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-vel, mely munkaviszony a tárgyév novemberének utolsó napján is folyamatosan fennáll;
  • akinek a munkaviszonya az Mt. 64. (1) bekezdés a) és b) pontja alapján arra tekintettel szűnik meg, hogy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, akorhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben foglaltak szerint korhatár előtti ellátásra jogosulttá vált;
  • akinek a munkaviszonya az Mt. 64. § (1) bekezdés a) és b) pontja  alapján  arra tekintettel szűnik meg, hogy az Mt. 294. § (1) bekezdés g) pontja alapján nyugdíjasnak minősül.

Továbbá a juttatásra nem jogosult az a munkavállaló, aki az elszámolási időszakban a munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatban a munkavégzési kötelezettség alól mentesül.

Kapcsolódó dokumentum:

MÁV SZK Zrt. Bérmegállapodás 2020

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.