2016. 12. 01. 23:04

Megkezdődtek az év végi tárgyalások

2016. november 30-án ülésezett a MÁV Érdekegyeztető Tanácsa, amelyen jelen voltak a MÁV-START Zrt. és a MÁV-SZK Zrt. képviselői is.

A tárgyalás napirendjeként - a VSZ, VDSZSZ Szolidaritás és a MOSZ közös indítványa alapján - a bértárgyalások megkezdése, a kollektív szerződés módosítása és a középtávú foglalkoztatáspolitikai megállapodás megkötésére irányuló egyeztetések kerültek meghatározásra.

A munkáltató  javaslatot tett a tárgyalások folytatásának a menetére, a következők szerint:

  1. december 6. 8.30-10.00
  2. december 13. 14.30-16.00
  3. december 20. 16.00-17.30

Az ünnepi időszakot követően – a tárgyalások érdemi folytatásának igényével – 2017. január 10. napját jelölte meg.

Napirend előtti felvetések:

A Vasutasok Szakszervezete részéről Meleg János elnök a menetkedvezménnyel kapcsolatban, valamint az oktatás-vizsgáztatást és orvosi alkalmassági vizsgálatot érintően – a munkáltató által - benyújtott rendelet-módosítási javaslatról kért tájékoztatást.

A munkáltató részéről Dorozsmai Éva vezérigazgató-helyettes a következőket mondta el.

Két külön anyagról van szó. A menetkedvezménnyel kapcsolatos javaslataikat beküldték a tulajdonosnak, de nem volt még erről semmilyen egyeztetés.

A másik, egy közel 30 pontos módosítási javaslat a munkaerő-megtartása valamint az új munkaerők felvételi lehetőségének megerősítése érdekében született. Ez alapvetően a képzési és vizsgáztatási rendszert, valamint az orvosi alkalmassági vizsgálat tárgykörét érinti. Előbbire példaként a váltókezelők bekerülési lehetőségeit hozta fel, míg utóbbi tekintetében a megváltozott munkaképességű munkaerő foglalkoztatási kötelezettségéből adódó súlyos büntetéseket. Ezzel összefüggésben, a módosítási javaslat a kiemelt orvosi alkalmassági feltételhez kötött vasutasok esetében mentességet kér a befizetési kötelezettség alól oly módon, hogy a befizetni való összeget az érintett vasutas munkavállalókra tudják fordítani.

Napirend:

A munkáltató rövid tájékoztatást adott arról, hogy a VKF-en megkötött, a minimálbérről és garantált bérminimumról szóló megállapodás hogyan érinti a MÁV csoportot, valamint ezen belül a MÁV Zrt.-t.

A tájékoztató szerint, a MÁV csoportban jelenleg 126 fő dolgozik a minimálbér-, míg 478 fő a garantált bérminimum szerinti alapbéren. A 2017-re megállapított mértékekre való ráállás több mint 11.000 főt érint, ebből 4751 főt a MÁV Zrt.-nél. Ennek a költsége meghaladja az 1 milliárd Forintot úgy, hogy már beleszámolták az 5%-os járulékcsökkentést is. Ez az összeg – a VKF megállapodás alapján – jövőre megduplázódik. A munkáltatói aggodalom a tekintetben nagyon nagy, hogy ezzel a 6-12 MMK közötti bérsávok nagymértékben összetorlódnak, amelyre mindenképpen érdemi és lehetőleg gyors megoldást kell találni. Folyamatosan tárgyalnak az NGM-mel és az NFM-el e témakörben.

A közös indítványt tevő szakszervezetek reagáltak a munkáltató tájékoztatására, amelynek során elmondták, hogy korábban minden évben felhívták a figyelmet arra, hogy a minimálbér és garantált bérminimum emelésével együtt szükséges a bérsávok módosítása. Sajnos, pont az következett be így, amire figyelmeztettek, ezért az aggodalom a bérsáv-torlódások miatt közös. Kifejtették, hogy a munkáltató kifutott az időből, ezért kizárólag olyan megállapodások megkötése szükséges és jöhet szóba, amely legalább 3 évre kezeli a kialakult helyzetet, és amely a munkavállalók számára kiszámíthatóságot, biztonságot teremt. A bérbesorolási rendszert érdemi módon át kell alakítani.

A szakszervezeti vezetők hangsúlyozták, hogy a bértárgyalások nem állhatnak meg a kötelező ráálláson, ezért már most kinyilatkozták, hogy minden lehetséges eszközzel élni fognak annak érdekében, hogy a vasúton bérfejlesztés legyen.

Meleg János azt is kiemelte, hogy legalább másfél éves lemaradásban van a munkáltató, hiszen a VSZ már a 2015. évi Vasutasnapon megjelenő kiáltványában figyelmeztetett a kialakuló súlyos helyzetre.

A munkavállalók körében óriási a várakozás és még a teljes követeléscsomag megvalósulása sem jelentene garanciát a munkaerő-megtartásra. Erre való tekintettel bizonyos kérdésekben szükséges még az idén megállapodni, különösen az év végi egyösszegű kifizetésben, valamint a kollektív szerződés még tavalyról függőben maradt pontjaiban (kiemelve a 40%-os pótlék jogosulti körének bővítését, a „72 óra” alkalmazásának tárgykörét, a gépkocsivezetők költségtérítését, az egyéb járművezetők pótlékát és a 4. sz. melléklet érdemi rendezését).

Javasolta, hogy a fenti témákat vegyük külön, hiszen erről a vállalat vezetése saját hatáskörben is tud dönteni.

Szóba került a VBKJ rendezése és az együttműködési megállapodás is, amelyek szintén kiemelt figyelmet igényelnek az egyeztetések során.

A munkáltató biztosította a szakszervezeteket arról, hogy mindenképpen érdemi tárgyalásokat kíván folytatni. Az ütemezéshez szeretnék magukat tartani, de annak nem látják akadályát, hogy egyes kérdésekről szakértői szinteken, külön is egyeztessenek.

A tárgyalássorozat december 6-án folytatódik.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.