2018. 01. 25. 10:19

Megszületett a MÁV SZK bérmegállapodása is.

2018. január 24-én délután aláírásra került a „Megállapodás a 2018. évi bérintézkedésekről” megállapodás és a Kollektív Szerződés módosítása a MÁV SZK Zrt-nél.

1./ Az aláírt bérmegállapodás  az alábbi lényeges elemeket tartalmazza:

 A Megállapodás alapján 2018. évre vonatkozóan az átlagos bérfejlesztés mértéke 12 %.

 Rögzítettük, hogy a Munkáltató a keresetek növelése érdekében 2018. január 1-jére visszamenőleges hatállyal az alábbiak szerinti alanyi jogú emelést hajtja végre az arra jogosult munkavállalók esetében.

 

MK

alanyi jogú emelés (%)

6

10,0

7

10,0

8

10,0

9

10,0

10

10,0

11

12,0

12

12,0

13

12,0

14

11,0

15

9,5

16

9,0

17

9,0

 

Azon munkavállalók esetében, akiknél a garantált bérminimum emelésének mértéke elérte vagy meghaladta a fenti táblázat szerinti mértékét a bérfejlesztés a törvényi rendelkezések 2018. január 1-i végrehajtásával megvalósul, tehát esetükben további alanyi jogú emelés nem történik.

 

A munkáltató kötelezettséget vállalt arra, hogy két munkakör esetében 2018. január 1-től 8 MK kategóriából 9 MK kategóriába kerülnek a munkavállalók átsorolásra, úgy hogy az alanyi jogú béremelés számukra az I. pont szerint megvalósul.

A Vasutasok Szakszervezete által átsorolásra és felülvizsgálatra kért munkakörök közül a Munkáltató az alábbi két munkakört fogadta be:

 • Olajkútkezelő
 • Gépkocsivezető

Továbbra is hatályos a 2017. november 24-én aláírt megállapodásunk 1. pontja, melyben azt rögzítettük, hogy „ Azoknak a munkavállalóknak az esetében, akik résztevékenységként targoncavezetői feladatokat is ellátnak a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege érje el a mindenkori garantált bérminimumot.”

Kértük – ismételten és folyamatosan -, hogy a munkaköri rendszer teljes felülvizsgálata történjen meg. Jeleztük, hogy hónapok óta várjuk  az erre hivatott Munkabizottság összehívását. A Vasutasok Szakszervezete határidőre leadta delegáltját, mért nem indult el a projekt munkája?

 

Rögzítésre került a differenciált alapbéremelés: Az I. pont szerinti alanyi jogú alapbéremelésen túlmenően az egyes munkáltatói jogkörgyakorlók jogosultak az irányításuk alá tartozó munkavállalók alapbértömege az alábbiak szerint meghatározott részének mértékig differenciált alapbéremelést biztosítani, amelynek mértéke azonban nem lehet kevesebb 3000 Ft/fő/hó összegnél.

MMK

 

Differenciálási keret (%)

6-13

0,5

14

1,5

15-17

3,0

A 6-13, illetve a 14-17 MMK csoportra meghatározott differenciálási keret csak a megjelölt MMK csoporton belül használható fel.

A differenciálás végrehajtása során a munkáltatói jogkörgyakorló különösen

 • a munkakör munkaerő piaci helyzetére,
 • a munkakör leterheltségére,
 • a munkakört betöltő munkavállaló állami iskolai végzettségére, szaktudására, tapasztalatára, és feladatokhoz való hozzáállásra,
 • az egyéni bérfeszültségek, a hasonló tevékenységet ellátó munkakörök között korábban keletkezett bérfeszültségek kezelésére,
 • az utánpótlás biztosítására valamint
 • a munkavállalók méltányos érdekeire figyelemmel köteles eljárni.

A differenciálással kapcsolatban kifejtettük, hogy az elosztással kapcsolatos lépésekről minden szervezetet érintően folyamatos tájékoztatást várunk. Hozzászólásunkban a bizalom, a szemléletváltás, a kommunikáció fontosságát is kihangsúlyoztuk. A Végrehajtási Utasítás elkészítésében és a tényleges végrehajtásban részt kívánunk venni.  Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az elosztás után minden egyes Munkavállaló kapjon arról tájékoztatást a Munkáltatói jogkörgyakorlójától, hogy miért kapott, vagy miért nem kapott a szervezetét megillető differenciált keretből.

A munkáltató vállalta, hogy a jogkörgyakorlók kezdeményezni fogják a konzultációkat a differenciálás végrehajtásáról.

A Munkáltató ragaszkodott ahhoz, hogy nem részesülhet a differenciálásában az a munkavállaló, akinek esetében a KSz 60.§ 2. pontja szerint jogerősen kiszabott hátrányos jogkövetkezményt tartanak nyilván.

Rögzítésre került még az alapbéremelés vetítési alapja, személyi hatálya, további jogosultsági feltételek, a Munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés és egyéb rendelkezések.

A Munkáltató tájékoztatást adott az alanyi jogú emelés végrehajtásáról, napokon belüli SAP-ba történő rögzítési, számfejtési folyamatáról, vagyis arról, hogy milyen munkát végeznek a Humán szervezet munkatársai azért, hogy a januári bére a februári utaláskor már mindenkinek tartalmazza az alanyi jogú  %-os emelést.

 

2.napirendi pontban a Kollektív Szerződés azon pontjait egyeztettük, amelyekben az 2017. évszámot 2018. évszámra kell változtatni.

Mindezek mellett Megállapodásban lett rögzítve:

 • az igényelhető munkabérelőleg felső határa 150.000.- Ft-ról 240.000.- Ft-ra módosult,
 • a rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó segély keretösszeg 3.100.- Ft/fő keretösszegről 3.300.- Ft/fő emelkedett,
 • a temetési segély 55.000.- Ft-ról 60.000.- Ft-ra módosult.

A Vasutasok Szakszervezete jelezte a Munkáltatónak, hogy több pontban kívánunk még Kollektív Szerződés módosításról tárgyalni. Többek között a vállalati gépjárművek rendszeres vezetésének pótléka; 4. sz. Ruha melléklet. Írásban is megküldjük javaslatainkat és folytatjuk a módosításra irányuló tárgyalásokat.

3. napirendi pontban a menetkedvezmény és a Vasúti utazási igazolvány érvényesítési díjával kapcsolatos korábbi felvetéseinkről kérdeztük a Munkáltatót.

- A Kormányrendelet módosítására vár mindenki.

- A MÁV-START Zrt. Humán vezetésével egyeztetnek, hogy mely munkakörök milyen eljárásrend szerint mentesülnek az utazási igazolvány érvényesítési díjának megfizetése alól.

Kapcsolódó dokumentumok:

Bérmegállapodás_2018_MÁV SZK_2018.01.24

KSZ módosítás_VBKJ_MÁV SZK_2018.01.24

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.