2020. 03. 13. 14:26

Megszületett az FKG Kft. bérmegállapodása is

A MÁV-csoport megállapodása alapján az MÁV FKG Kft-nél kötött megállapodás az alábbiakról rendelkezik.

A MÁV FKG Kft - nél a Megállapodás alapján a 6-17 közötti MMK - ba tartozó munkavállalók jogosultak alapbér - fejlesztésre, az alábbiak szerint:

MMK

alapbérfejlesztés mértéke

6A

8,00%

6F

8,00%

8A

10,00%

8F

8,00%

9A

10,00%

9F

8,00%

10A

10,00%

10F

8,00%

11A

10,00%

11F

8,00%

12A

10,00%

12F

8,00%

13A

10,00%

13F

8,00%

14A

9,00%

14F

6,00%

15A

7,00%

15F

3,00%

16A

6,00%

16F

3,00%

17A

5,00%

17F

3,00%

A – alaptevékenységként értékelt munkakör / F – funkcionális tevékenységként értékelt munkakör

 

A szolgálati idő elismerése esetén járó egyszeri juttatásra az a munkavállaló is jogosult, akinek a munkaviszonya az Mt. 64. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján arra tekintettel szűnik meg, hogy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben foglaltak szerint korhatár előtti ellátásra jogosulttá vált és a Megállapodás hatálya alatt ezen a jogcímen egyszeri kifizetésben nem részesült. Ilyen esetben a következő, a munkaviszony megszűnésekor még el nem ért szolgálati időhöz tartozó összeg kerül kifizetésre a munkaviszony megszüntetésekor.

A munkavállalói lojalitást elismerő juttatásra az a munkavállaló is jogosult időarányosan,

  • aki a kifizetést megelőző év decemberének első napját követően, de legkésőbb a tárgyév októberének utolsó napján létesített munkaviszonyt a MÁV FKG Kft - vel, mely munkaviszony a tárgyév novemberének utolsó napján is folyamatosan fennáll;
  • akinek a munkaviszonya az Mt. 64. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján arra tekintettel szűnik meg, hogy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben foglaltak szerint korhatár előtti ellátásra jogosulttá vált;
  • akinek a munkaviszonya az Mt. 64. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján arra tekintettel szűnik meg, hogy az Mt. 294. § (1) bekezdés g) pontja alapján nyugdíjasnak minősül.

Továbbá a juttatásra nem jogosult az a munkavállaló, aki az elszámolási időszakban a munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatban a munkavégzési kötelezettség alól mentesül.

Kapcsolódó dokumentum:

Aláírt bérmegállapodás MÁV FKG Kft.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.