2017. 06. 16. 20:38

Módosult a MÁV SZK Zrt. bérmegállapodása

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. június 15-i TÉT ülésén napirendi pontként a 11703/2017. MÁV vállalatcsoporti bérmegállapodásának Szolgáltató Központ Zrt-t érintő melléklet kiegészítéséről tárgyaltunk.

A tárgyaláson a Vasutasok Szakszervezete képviseletében Dr. Kotter József alelnök és Németh Gáborné vettek részt. A Munkáltatói oldalt Szaniszló Ágnes Humán üzletág vezető valamint munkatársai Kele Teréz Humánerőforrás szervezet vezető és dr. Bíró Tibor Munkajogi szakértő képviselte.

A Kiegészítő megállapodás tervezetet már az előző TÉT ülésen megkaptuk, átbeszéltük. Jeleztük, hogy kiegészítésekkel, módosító javaslatokkal élünk, melyeket meg is tettünk szóban és írásban is.

A megállapodás értelmében minden kiemelt jelentőségű munkakört betöltő (hiányszakmában foglalkoztatott) részére további 2%-os mértékű bérfejlesztés kerül megállapításra.

A  kiemelt jelentőségű munkakörök / hiányszakmák:

Alkalmazásfejlesztő II.

Alkalmazásfejlesztő III.

Autóbuszvezető,

Beszámolási szakértő,

Beszerzési szakértő,

Gépkocsivezető,

Irattáros II.

IT szakértő II.

IT szakértő III.

Jogtanácsos I.,

Jogtanácsos II.,

Jövedelemelszámolási koordinátor,

Jövedelemelszámolási szakelőadó I.,

Készletgazdálkodási szakértő I.

Kiemelt fejlesztő szakértő,

Közbeszerzési szakértő,

Leltározási területi koordinátor,

Olajkútkezelő,

Rendszer integrációs mérnök II.

Rendszer integrációs mérnök III.,

Rendszergazda, Rendszermérnök II.,

Rendszermérnök III.,

Rendszerszervező II.,

Rendszerszervező III.,

Számviteli előadó,

Számviteli szakelőadó,

Személyügyi adminisztráció koordinátor,

Személyügyi adminisztráció szakelőadó I.,

Tanfolyamszervező,

Társadalombiztosítási koordinátor,

Társadalombiztosítási szakelőadó I.,

Tehergépkocsivezető,

Ügyfélszolgálati koordinátor,

Ügyfélszolgálati szakelőadó I.

 

A tehergépkocsi vezetői és autóbuszvezetői munkakör értékének felülvizsgálata alapján a munkakör értéke a 10 MK kategóriára módosul, így a munkakört betöltők is jogosulttá válnak a 3. számú mellékletben megfogalmazott 10%-on felül további 4%-os mértékű bérfejlesztésre.

A tehergépkocsi vezető és az autóbuszvezető munkakörök 10 MK-ba sorolásával nem adtuk fel azon harcunkat, hogy a teljes besorolási rendszert, munkaköröket át kell értékelni, felül kell vizsgálni. Külön kértük elemzésre a gépkocsivezető, könnyűgépkezelő és olajkútkezelő munkaköröket.

Napirend utániban az alábbi előterjesztéseket tettük:

Elsőként Kollektív Szerződés munkaruházati juttatási mellékletével kapcsolatban voltak észrevételeink: A X. sz munkaköri csoportba a tehergépkocsi vezető mellé a gépkocsivezető és az autóbuszvezető munkakörök felvételét kértük.

Kértük az Olajkútkezelő munkakört betöltők ellátásának felülvizsgálatát. Legyen meg az összhang a KSZ 4. sz. mellékletében és a MÁV SZK Zrt. Munkavédelmi Szabályzatában ezen munkakört betöltők ellátását illetően. Ami megilleti a dolgozót az járjon és ne a választható kategóriában, hanem alapellátásként legyen megjelölve.

A munkáltató a munkakörökre vonatkozó jelzéseinket megnézi.

Másodikként a létszám és foglalkoztatási adatokat tekintettük át. A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. létszám- és foglalkoztatási jellemzőinek 2017. I. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztató alapján kértük a létszámadatok bővebb kiegészítését. Üzletáganként szervezeti egység bontásban, terv-tény adatokra-időszakra, beleértve a decemberi záró tervadatokat is kértük átadni. A létszámhiány és ebből is adódóan a túlóra a szervezeteknél még nem megoldott.

A menetkedvezmény kérdését, mint örök témát jártuk körbe. A Kormányrendelet módosítása szívügyünk! A rövidesen megrendezésre kerülő Múzeumok éjszakája és a 67. Vasutasnap júliális rendezvényeire mind az eljutás, mind a bejutás ingyenes és térítés mentes a vasutas arcképes igazolvánnyal rendelkezőknek … Kell-e ennél többet írnunk vasutasoknak – vasutasokról!

A 2017. július 1-től hatályba lépő SZMSZ módosítási tervezetben a Gazdasági Üzletág Ingatlankönyvelés Szombathely szervezetet érintő szervezeti változásokról és a Kollektív Szerződés 5 sz. mellékletébe (szokásosan telephelyen kívül végzett munka) felvett munkaköri kompenzálásról konzultációk folynak. 

 

A VSZ SZK Hírnök nyomtatható verziója itt elérhető.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.