2020. 09. 08. 21:34

Most már biztos: kétezret teszel, ötezret viszel!

2020. július 1-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökkent. Az idei csoport szintű bérmegállapodásban a MÁV kötelezettséget vállalt arra, hogy amennyiben ez megtörténik, akkor tárgyalásokat kezdeményez a munkáltatói önkéntes egészségpénztári tagdíj-kiegészítés bevezetéséről. A munkáltató és a szakszervezetek között lefolytatott tárgyalások eredményeként megállapodás született a témában.

A megállapodás az alábbi vállalatok munkavállalóira terjed ki:

 • MÁV Zrt.
 • MÁV-START Zrt.
 • MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
 • MÁV FKG Kft.
 • Záhony-Port Zrt.
 • MÁV KFV Kft.
 • MÁV Vagon Kft.
 • MÁV-HÉV Zrt.
 • MÁV Nosztalgia Kft.
 • MÁV Rail Tours Kft.

 

Az a munkavállaló jogosult egészségpénztári tagdíj-kiegészítésre:

 • akinek a munkaviszonya 2020. július 1-et követően az adott tárgyhónap első és utolsó napján is statisztikai állományban fennáll,
 • vagy kötelezően biztosítandó fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe,
 • illetve 30 napot meghaladó keresőképtelen állományban van,
 • továbbá amennyiben MÁV-ÉVEK Programban vesz részt,
 • július 1-én vagy azt követően a tárgyhó utolsó napján (bármely önkéntes egészségpénztárban) egészségpénztári tagsággal rendelkezik és megbízza a munkáltatót, hogy havonta legalább 2000 forintot a munkabéréből levonja és azt az egészségpénztárnak átutalja.

A munkáltatói önkéntes egészségpénztári tagdíj-kiegészítés bruttó összege havonta 4 520 Ft. A bruttó összeg után a Munkáltató megfizeti a munkáltatói közterheket, a munkavállaló pedig a tagdíj-kiegészítést terhelő személyi jövedelemadót és munkavállalói járulékokat köteles fizetni, amelyeket a Munkáltató a juttatás bruttó összegéből levon, és a fennmaradó nettó összeget utalja át az önkéntes egészségpénztár részére, így nettó 3000 Ft kerül a munkavállaló egyéni pénztári számlájára.

Ezen felül a munkáltatói hozzájárulás feltétele az is, hogy a munkáltató munkáltatói tagként szerződést kössön az önkéntes egészségpénztárral.

A hozzájárulás visszamenőleg 2020. július és augusztus hónapokra is érvényesíthető, ha a munkavállaló ezen időszakra rendelkezett egészségpénztári tagsággal és legalább havi 2000 Ft összegű levonással megbízta a munkáltatót, vagy egyéni tagdíjbefizetéséről bemutatja a munkáltató részére a pénztár által kiadott igazolást.

A 2020. július 1-et követően munkaviszonyt létesítő, vagy valamelyik önkéntes egészségpénztárba belépő munkavállaló, a fenti feltételek fennállása esetén, attól a tárgyhónaptól jogosult önkéntes egészségpénztári tagdíj hozzájárulásra, amelynek 25. napjáig a Munkáltató részére leadta a tagsági viszonyát igazoló (belépési nyilatkozat másolat, tagsági igazolás) dokumentumot és az önkéntes egészségpénztári legalább 2000 Ft-os tagdíj munkabérből történő levonásához szükséges nyilatkozatot.

A megállapodásba foglalt rendelkezéseket 2020. július 1. naptól 2021. december 31. napjáig kell alkalmazni.

A pontos részletek a megállapodásban olvashatóak.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.