2018. 09. 19. 13:21

Tárgyaljunk bérről, béren kívüli juttatásokról, foglalkoztatásról!

Az elkövetkezendő évek célkitűzéseinek és feladatainak sorában a Vasutasok Szakszervezete továbbra is a vasutas szakmák presztízsének növelését helyezi a fókuszpontba. Ehhez azonban versenyképes bérekre, emberséges, motiváló környezetre és megfelelő, valamint biztonságos munkafeltételekre van szükség. Mindezek érdekében a Vasutasok Szakszervezete kezdeményezi az egyeztető tárgyalások megkezdését.

Első lépéseként, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 2017. év végén-2018. év elején zajló tárgyalások során a pályát üzemeltető szakszolgálat munkavállalóinak bérrendezéséről szóló, függőben maradt intézkedésekre még ez év végén pontot tegyünk. Álláspontunk szerint, e bérrendezésnek a többször is elhangzott létszámhiányból eredő bérmegtakarítás megfelelő forrása lehet.

A tavalyi évről függőben maradt további és konkrétan megnevezett témakörökről, levelet küldtünk a humánerőforrás vezérigazgató-helyettes asszonynak. (Erről bővebben ITT)

Hasonló kiemelt fontossággal bír a Cafeteria kollektív szerződésben rögzített rendelkezéseinek újra tárgyalása azért, hogy a munkavállalókat ne érje nettó keresetveszteség. Ellenkező esetben – meglátásunk szerint – a munkavállalók olyan mértékű bizalomvesztése következik be, amelynek hatásai visszafordíthatatlanok lehetnek a vasút jövőbeni biztonságos és megfelelő működtetése szempontjából.

Ezen túlmenően, kezdeményezzük a 2019. évi bérfejlesztésre vonatkozó tárgyalások megkezdését is, megvárva a minimálbérre és a garantált bérminimumra vonatkozó országos érdekegyeztetés folyamatát. Ugyanakkor szeretnénk leszögezni, hogy álláspontunk szerint, a 2017-2019 évekre szóló bérmegállapodásban rögzített minimum 5%-os mérték semmiképpen nem elegendő a jelenlegi létszám megtartásához, illetve a meglévő létszámhiány csökkentéséhez, ezért az előző évekhez hasonló, kétszámjegyű bérfejlesztés megállapításában vagyunk érdekeltek.

A továbbiakban szükséges intézkedések, eszközök sorában kitörési pontnak tartjuk a korábbi nyugdíjbavonulás lehetőségének újbóli biztosítását azokban a munkakörökben, ahol a fokozott igénybevétel miatt a korai egészség romlás, ennek következtében a munkaképesség részleges vagy teljes elvesztésének kockázata kiemelten magas.

Ezzel párhuzamosan, szükségesnek tartjuk a nyugdíj előtt álló, de egészséges és/vagy munkaképes munkavállalók munkahelyen tartását célzó eszközök bevezetését is, természetesen e munkavállalók életkorának, fizikai állapotának megfelelő módon és időtartamban. Így megtartható és az új munkavállalók számára átadható ezen kollégák évtizedes szaktudása és tapasztalata. E témakörökben is szorgalmazzuk a tárgyalásokat a munkáltató képviselőivel.

Kapcsolódó dokumentum:

A MÁV elnök-vezérigazgatójának írt kezdeményező levelünk

VSZ MÁV Hírnök

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.