2016. 11. 15. 15:59

Társasági Érdekegyeztető Tanács ülés a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nél

2016. november 14-én a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. TÉT ülésén a Vasutasok Szakszervezete képviseletében Dr. Kotter József alelnök vezetésével Dénes Margit, Kindla János és Németh Gáborné vettek részt. A Munkáltatói oldalt Szaniszló Ágnes Humán üzletág vezető, valamint munkatársai, Kele Teréz Humánerőforrás szervezet vezető és dr. Megyeri Zsuzsanna Munkaügyi vezető képviselte.

Napirendi pontok:

  1. A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. január 1-jével hatályba léptetni tervezettSzervezeti és Működési Szabályzatának módosítás-tervezete;
  2. KSZ 4. számú mellékletének módosítás- tervezete;
  3. A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. létszám- és foglalkoztatási jellemzőinek 2016. III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztató.

 

Napirend előtt Szakszervezetünk több témában fordult a munkáltatóhoz:

  • Az INKA projekt január 1-el történő bevezetésével kapcsolatos létszámváltozásokról kértünk tájékoztatást. Kifejtettük azon aggályunkat, hogy az előző évtizedek tapasztalatait ismerve, félünk attól, hogy a program indulás alapját képezi egy létszámleépítésnek, átszervezésnek.

Felvetéseinkre a munkáltató nem tudott egyértelmű választ adni. A rendszer bevezetése sok területi folyamatot érint. Az, hogy milyen hatása lenne a humán erőforrásra még nem tervezhető. Rossz tapasztalat volt a HR papírról / rendszerre váltása.  Az INKA rendszer nem tart még itt.

  • A bérmegállapodás alapján, amennyiben a 2016. évi gazdálkodási eredmények arra fedezetet biztosítanak, a munkáltató javaslatot tesz egy IV. negyedévi egyszeri kifizetésre. Mikor kerül erre sor?

A munkáltató tájékoztatott, hogy az I-III. negyedév eredményeinek értékelése folyik. Csoportszinten dől el az igen is és a nem is.

  • Igaz-e, hogy a Pénzügyi Üzletág egy szervezetének a Könyves Kálmán körúti székházból ki kell költöznie, ami a HÉV munkatársainak az épületben történő elhelyezése miatt szükséges?

Jelenleg a lehetőségek vizsgálata zajlik. Döntés nincs, itt is az előkészítés folyamata zajlik. Tavalyi évben is volt már hasonló elképzelés, más indokkal, akkor a Tatai útra történő költözés volt a napirenden. A munkavállalók tájékoztatására még nincs megfelelően előkészített döntés.

 

Az első napirendi pontban megjelölt SZMSZ változáshoz még nincs kész anyag. Rövid tájékoztatást kaptunk, mely a változási irányok felsorolásával kezdődött:  PWC átvilágítás eredményeinek beépítése;  egységes struktúra;  egységes megnevezések;  változatlan üzletági tagozódások;  keresztelés, névváltozás;  kevesebb egység;  laposabb szervezet;  Kompetencia Központ. Egyik meghatározó tényező az INKA. Működtetését, karbantartását belső munkaerő, 8 fő külső, 2 fő pénzügyi és 3 fő logisztikai munkatárs fogja végezni egy szervezeti egység keretén belül. A Gazdasági üzletágon belül is létrejön a szolgáltatás menedzsment. Csökkennek a szintek.  Kialakításra kerül a Beszámoló készítés FKG és egyéb szervezetek, illetve létrejön a Beszámoló készítés a HÉV szervezetre. Vezetői szint és vezető csökkenés ennél az üzletágnál lesz a legtöbb.

Humán üzletágnál már ebben az évben megtörténtek a változások.

Beszerzés és logisztika üzletág neve is változni fog: Integrált ellátási üzletág néven végzik majd munkájukat. Nagy változás lesz a Készlet és raktárgazdálkodási  központ szervezetén belül: ide tartozik minden raktározási tevékenység. Kialakításra kerül itt is a szolgáltatás menedzsment.  2 fő tevékenységgel átadásra kerül a MÁV-START Zrt.-hez a beszerzés területéről. A 11 vezetői szint továbbra is megmarad.

Az Informatika üzletágnál az INKÁ-ból adódó feladatokra egy új szervezet lesz létrehozva.

Az SZMSZ módosítás fő célja a vevőközpontúság és az egységes működés kialakítása.  95 helyett 55 vezetői hely lesz.

Szakszervezetünk az elhangzottakkal kapcsolatban és a 2017. január 1-el történő életbeléptetéssel fejtette ki aggályát: nincs konkrét átadható anyag, így nincs véleményezési alapunk. A munkáltatók már a héten is tájékoztató értekezleteket tartanak, amikor nincs elkészített, elfogadott SZMSZ tervezet. A névváltozás, szint változás, vezető változás, átcsoportosítások mennyiben befolyásolják a hatékonyságot? A vezetők milyen jogosítványokkal fognak rendelkezni? Megkezdhetjük az ÜT és az MVB választások előkészítését?

Jövő heti SZMSZ tervezet „megérkezését” követően TÉT ülés keretében folytatjuk az egyeztetést.

 

Második napirendi pontként a Kollektív Szerződés 4. sz. mellékletének tervezetét tárgyaltuk. Szakszervezetünk a fel nem használt pontokból igényelhető hátizsák /63 pontérték/ MÁV Zrt. KSZ-ben átvezetett módosítást már korábban is kérte. Az viszont elfogadhatatlan számunkra, hogy az előző és ebben az évben leadott kombinált táska /33 pontérték/ rendezését a munkáltató nem fogja végrehajtani. Az nem megoldás, hogy a kombinált táska nem lesz beszerezve és a pontérték megmarad. A munkavállalók jogos igényüket leadták, nem használták fel pontjaikat másra. Kompenzálja, rendezze valamilyen formában ezt a jogos igényt a munkáltató. Munkáltató válaszában kifejtette, hogy egyeztet a MÁV Zrt. illetékeseivel,  ill. a MÁV-START Zrt.-vel is, ahol szintén most készül az átvezetés.

Az Olajkútkezelő munkakört betöltők ellátásának felülvizsgálatát kértük. Legyen meg az összhang a KSZ 4. sz. mellékletében és a MÁV SZK Zrt. MVSZ-ében ezen munkakört betöltők ellátását illetően. Ami megilleti a dolgozót az járjon és ne a választható kategóriában legyen megjelölve. A munkáltató a munkakörre vonatkozó jelzéseinket megnézi.

Az Munkavédelmi Szabályzat (MVSZ) hiányosságaival kapcsolatban a védőeszközök határ fogalmát is taglaltuk. A védelmi képesség elvesztése alap arra, hogy a munkavállaló új védőruhával legyen kiszolgálva – melyek folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljanak a raktárakban. A munkáltató tájékoztatásában kifejtette, hogy az MVSZ módosítása készül, egyeztetések folynak. Lábbelik tekintetében pedig egy önálló munkacsoport végzi munkáját, értékelését.

 

Harmadik napirendi pontként a létszám és foglalkoztatási adatokat tekintettük át. A létszámhiány a szervezeteknél még nem megoldott. 90 fő felvételét az év végéig nem tartjuk megvalósíthatónak. Felhívtuk a munkáltató figyelmét arra, hogy a KSZ 33. §.-ában rögzített 230 óra rendkívüli munkavégzést  az BLÜ és az IT  üzletágaknál már ebben a hónapban elérik a munkavállalók. A munkáltató a következő TÉT ülésre munkaköri kimutatást készít az érintett munkakörökről és javaslatát is hozza a továbbiakra.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.