2014. 11. 26. 19:21

Társasági Érdekegyeztető Tanács ülés a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nél

2014. november 26-án a Vasutasok Szakszervezte által kezdeményezett TÉT ülésen az alábbi kérdésekre kaptunk választ:

A munkáltató képviselője tájékoztatást adott a MÁV Szolgáltató Központ -t érintő ez évi szervezeti változásokról, elmondta a BGOK-tól a MÁV FKG Kft.-től és a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft.-től mintegy 260 fő érkezett az SZK-hoz. Valamennyi munkavállalónak biztosított a továbbfoglalkoztatása azzal együtt, hogy a MÁV FKG Kft-től érkezettek esetében több munkavállaló az adott munkaköréhez nem rendelkezik megfelelő végzettséggel. A munkáltató jelenleg azt vizsgálja, mely munkavállalóknak teszi kötelezővé a végzettség megszerzését vagy a munkavállaló korára való tekintettel mely esetekben tekint el a végzettség megszerzésétől.

Tájékoztatást arról is, hogy a 2015. évben a MÁV TEB Központ és a Pálya Központ összevonása során a MÁV Zrt.-től a Gyöngyösi Hosszúsíngyártó átkerül az SZK-ba a feladattal és a feladat elvégzésére szükséges 15 fővel együtt.

A Beszerzési területen a MÁV Szolgáltató Központból a MÁV Zrt.-hez visszakerülnek munkavállalók a MÁV gördülő állományához kapcsoló feladatok lebonyolítása érdekében, valamint a START Zrt.-hez visszakerül a Gépészeti szakanyag beszerzés és lebonyolítás.

Az érintett munkavállalók az átszállás időpontjáról és annak lebonyolításáról külön tájékoztatást kapnak.

A munkáltató a TÉT ülést tájékoztatta arról, hogy a Szolgáltató Központ esetleges elköltöztetésével kapcsolatban (Könyves Kálmán körútról a Tatai útra) előkészítő munkálatok folynak, csak ezt követően várható döntés magáról a folyamatról. Az esetleges költözés legkorábbi időpontja év. Természetesen az is előfordulhat, hogy a döntés előkészítés során arra a következtetésre jutnak, hogy nincs szükség a Szolgáltató Központ költöztetésére. A felmérést és az előkészítést az indokolja, hogy jelenleg a Könyves Kálmán krt-on magas bérleti díjat kell fizetni, míg a más helyre történő költözés lényegesen olcsóbbá teheti a működést.

A munkáltató kötelezettséget vállalt arra, hogy a Kollektív Szerződésben foglaltak szerint az egyes munkahelyekre vonatkozó munkarendeket, illetve a munkaidő kezdetét és végét meghatározó mellékleteket a szolgálati helyekről, telephelyekről begyűjti és a Vasutasok Szakszervezete rendelkezésére bocsátja.

A KSZ ruházati mellékletére vonatkozóan szakértői tárgyalásokat fogunk folytatni, figyelemmel arra a tényre, hogy a MÁV csoporton belül 2015-től változik az egyen- formaruha és munkaruha ellátmány. Az elmúlt TÉT-en felvetett szakmai oktatók ruhaellátmányával kapcsolatban a munkáltató elmondta, hogy ideiglenesnek tekinti a szakoktatókhoz történő besorolást, 2015-től igazodni fog az új egyen- formaruha és munkaruha ellátmányhoz.

A munkáltató egyetértett a Vasutasok Szakszervezetének azon felvetésével, hogy elsősorban a Könyves Kálmán -on nem megfelelő a munkahelyek, irodák tisztítása, általában porosak. A légkondicionálók tisztításával kapcsolatban a munkáltató is észlelte, hogy egyes munkavállalók rosszul lettek. Mind a munkáltató, mind pedig az érdekképviseleteknek érdeke, hogy az irodaház üzemeltetőjével ismertessék a takarítási problémákat.

A VBKJ évi keretével kapcsolatban a MÁV csoportra vonatkozóan egységes megállapodást kívánnak kötni, jelenleg az új jogszabály értelmezése folyik.

A munkáltató kifejtette azon álláspontját, hogy évre a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a MÁV Csoportra megkötött együttműködési megállapodást kívánja alkalmazni.

A munkáltató tájékoztatta a Vasutasok Szakszervezetét arról, hogy a Nyugati pályaudvaron az elkövetkező időszakban egy humán irattárat kívánnak kialakítani annak érdekében, hogy a munkavállalók személyi adatai egységes kezelést kapjanak, és ezzel együtt a munkakörülmények is

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.