2015. 11. 13. 19:09

Több száz vasutas helyzete változik

A szakszervezet egyeztetést szorgalmaz Több száz vasutast érint a jövő év elejétől tervezett integráció, ezért a Vasutasok Szakszervezete a Társasági Érdekegyeztető Tanács (TÉT) összehívását kezdeményezte a MÁV-SZK Zrt.-nél a Beszerzés és Logisztika üzletágnál történő változásokkal kapcsolatban. Az SZMSZ – MSZSZ változásokat érintő vállalatcsoporti egyeztetések a MÁV Zrt., a MÁV LV Kft., a MÁV-START Zrt. szervezeteinél már folyamatban vannak. A módosítások mellett felsorakoztatott érvek ismerősek, a 2013. június 1. előtti, a MÁV SZK Zrt. megalakításának indoklásakor elhangzottakat halljuk újra: tiszta profil, letisztított szakmák, hatékonyság.

A szakszervezetünk kezdeményezésére összehívott TÉT ülésén Bihari Lajos BLÜ üzletágvezető tájékoztatást adott arról, hogy a MÁV SZK Zrt-ből az integráció keretében, a pályaműködtetéssel összefüggő beszerzési és anyaggazdálkodási tevékenység, a pálya-, a TEB szakanyag és a hosszúsín gyártási tevékenység és az azt végző 150 dolgozó a MÁV Zrt-hez kerül 2016. január elsejével. A MÁV-START Zrt-be a többségében a Szolnoki Járműjavító anyaggazdálkodási tevékenysége és 87 dolgozó kerül. A Jászkisér FKG Kft-be átkerülő 7 munkavállalóval együtt 2016. január elsejétől a MÁV SZK Zrt. BLÜ szervezet létszáma 740 fő lesz. Az általános anyagbeszerzés, készletezés és a gázolajkút kezelői tevékenység marad az SZK Zrt-nél. 

A Környezetvédelmi szervezet tevékenységéhez fog tartozni a hulladékgazdálkodás. A szervezet területi működése változik, régiós felosztásban fog januártól működni, ennek az előkészítése, egyeztetése nyár óta folyamatosan zajlik. A szervezet működésének alapjai azok az utasítások, amelyek betartására a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetnek – hangzott el az ülésen. 

Szakszervezetünk e folyamatokkal kapcsolatban a munkavállalók és a VSZ rendszeres, kiemelt tájékoztatását kéri. Ez az alapja ugyanis annak, hogy az anyagellátás és a működés az átállás idején is zavartalan legyen. A VSZ kérte, hogy a munkáltató részletesen indokolja meg a környezetvédelmi szervezet régiós átalakításának a szükségességét. A munkavégzés területe, helye nem egyértelmű, de a munkáltató állítja, hogy ezek változatlanok maradnak. Elszámolások, vállalatok közötti tranzakciók, leltározások, év végi zárások folyamatosan, ütemterv szerint zajlanak, vagy éppen megkezdődnek – hallhattuk a megbeszélésen.

Az ütemezéssel kapcsolatos kérdésünkre Szaniszló Ágnes humán üzletágvezető asszony elmondta, hogy a létszám és a munkakörök beazonosítása, a telephely szintű elemzések a jövő hét második felére befejeződnek. Utána megkezdjük a jogutódlási konzultációkat, amelyeken az átadás-átvétel folyamatával kapcsolatban egyeztetünk. 

Napirend utáni felvetéseink: 

- Az I – IX. havi tény adatok ismeretében a létszámhiányok feltöltésére, a toborzási, felvételi folyamat időbeni eljárására irányuló kérdésünkre a munkáltató kifejtette, hogy a létszámokat feltölti. Az érintett üzletágak – amelyek közül kiemelkedő a Beszerzés és Logisztika, illetve az Informatika – kiemelt feladatként kezelik az üres létszámhelyek feltöltését. A toborzás folyamata az álláshely meghirdetésétől számított mintegy 1 hónap, amelyből 1 hét a szűrés, 1 hét az interjúk lefolytatása. A rendkívüli munkavégzést bizonyos IT és BLÜ területeken a létszámfelvételek sem fogják kiváltani. 

- A Munkavédelmi Szabályzatot a napokban közzéteszik. 

- Az elkészült munkahelyi kockázatértékeléseket betekintés céljából az adott munkáltatói jogkörgyakorlóktól kérhetjük meg. 

- Az Aktuális szervezeti ábrát, a munkáltatói jogkörgyakorlók és a humánpartnerek nevével elérhetőségével a munkáltató megküldi. 

A MÁV SZK Zrt. következő TÉT ülésének napirendi pontjai: 

- SZMSZ változással kapcsolatos aktualitások. 

- A létszám-racionalizálásban érintett olajkútkezelők munkarendje és gázolaj kutak működése. 

- Elmaradt ruhaellátás mértéke, kiegyenlítésének módja. 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.