2020. 03. 13. 17:09

A START-nál is felszállt a füst

Március 13-án a MÁV-START Zrt-nél is megállapodás született a bérekről. A megállapodásban a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy a járműszereléssel összefüggő munkakörcsoport tekintetében teljes felülvizsgálatot végeznek, és a rendelkezésre álló források erejéig a további szükséges bérintézkedéseket megteszik, különös tekintettel a hosszabb szolgálati idővel rendelkező munkavállalók helyzetére.

A MÁV-START Zrt.-nél a 6-17 közötti MMK-ba tartozó munkavállalók jogosultak alapbér-fejlesztésre, az alábbiak szerint:

 

MMK

BÉRFEJLESZTÉS MÉRTÉKE

6

8,00%

7

8,00%

8

8,00%

9

8,00%

10

8,00%

11

8,00%

12

8,00%

13

7,00%

14

6,00%

15

5,00%

16

4,00%

17

4,00%

 

Fentiektől eltérően az alábbiakban felsorolt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók, valamint az 1. számú függelékben felsorolt mérnök végzettséget igénylő munkakörökben a betöltési feltétellel rendelkező munkavállalók az alábbi alapbérfejlesztésben részesülnek:

 

MMK

MUNKAKÖR

BÉRFEJLESZTÉS

MÉRTÉKE

 

9

Belföldi személypénztáros

9,50%

Számadó és jegypénztáros

9,50%

Utánfizetési pénztáros

9,50%

Jegyvizsgáló (belföldi)

8,75%

 

 

10

Számadó pénztáros

9,50%

Nemzetközi személypénztáros

9,50%

VIP pénztáros

9,50%

Jegyvizsgáló (nemzetközi)

8,75%

Vezető jegyvizsgáló (belföldi)

9,75%

11

Kocsivizsgáló

9,50%

Vezető jegyvizsgáló (nemzetközi)

9,75%

 

 

13

Vizsgáló főkalauz

9,75%

Szolgáltatásellenőr

9,75%

Járműszerelő IV.

8,00%

Hegesztő IV.

8,00%

Jármű szerkezeti lakatos IV.

8,00%

14, 15,

16, 17

Mérnöki munkakörök

9,75%

A mozdonyvezető, a motorvonat-vezető, a FLIRT motorvonat-vezető, a mozdonyfelvigyázó, a külsős mozdonyfelvigyázó és a gépészeti vonalellenőr munkakört betöltő munkavállalók átlagos 9,75 %-os alapbérfejlesztésben részesülnek, az irányadó bértáblákat a 2. számú függelék tartalmazza.

A Telepi rendező, Váltókezelő; Járműszerelő betanított munkás; Betanított járműlakatos, Betanított féktechnikai lakatos, Gépkezelő I.; Gépkezelő II.; Targoncavezető; Targoncavezető (VJJ), Rendész munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat a garantált bérminimumnak megfelelő alapbér illeti meg függetlenül a munkavállaló végzettségétől.

A munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítésre az a munkavállaló is jogosult, aki a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról mindenkor hatályos Együttműködési Megállapodás alapján MÁV-ÉVEK Programban vesz részt, de legfeljebb azonban annak 24 havi időtartamára.

A szolgálati idő elismerése esetén járó egyszeri juttatásra az a munkavállaló is jogosult, akinek a munkaviszonya az Mt. 64 § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján arra tekintettel szűnik meg, hogy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben foglaltak szerint korhatár előtti ellátásra jogosulttá vált és a Megállapodás hatálya alatt ezen a jogcímen egyszeri kifizetésben nem részesült. Ilyen esetben a következő, a munkaviszony megszűnésekor még el nem ért szolgálati időhöz tartozó összeg kerül kifizetésre a munkaviszony megszüntetésekor.

 A munkavállalói lojalitást elismerő juttatásra az a munkavállaló is jogosult időarányosan,

  • aki a kifizetést megelőző év decemberének első napját követően, de legkésőbb a tárgyév októberének utolsó napján létesített munkaviszonyt a MÁV-START Zrt.-vel, mely munkaviszony a tárgyév novemberének utolsó napján is folyamatosan fennáll;
  • akinek a munkaviszonya az Mt. 64 § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján arra tekintettel szűnik meg, hogy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben foglaltak szerint korhatár előtti ellátásra jogosulttá vált;
  • akinek a munkaviszonya az 64. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján arra tekintettel szűnik meg, hogy az Mt. 294. § (1) bekezdés g) pontja alapján nyugdíjasnak minősül.

Továbbá a juttatásra nem jogosult az a munkavállaló, aki az elszámolási időszakban a munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatban a munkavégzési kötelezettség alól mentesül.

Kapcsolódó dokumentum:

START 2020. bérmegállapodás_aláírt

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.