2019. 11. 07. 09:41

Az arckép, mint személyes adat

A Vasutasok Szakszervezete úgy értesült, hogy a MÁV START Zrt. a munkavállalók társasági e-mail címei mellett kötelező jelleggel kívánja bevezetni a dolgozó arcképének alkalmazását a levelezésben. Információink szerint a munkavállalók kötelező jellegű fotózása folyamatban van.

Véleményünk szerint az érintett munkavállalói kör vonatkozásában az arcképek kötelező jellegű alkalmazása a levelezőrendszerben a jelenleg hatályos adatvédelmi előírások alapján nem lehetséges.

Ennek oka az, hogy – a személyes adatnak minősülő – arckép kezelésére is a GDPR előírásai irányadók, mely szerint érvényes jogalapként csak a rendelet 6. cikke szerinti esetkörök fogadhatók el. Ilyen jogcím a szerződéses kötelezettség teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, létfontosságú érdek, közhatalmi jogosítvány gyakorlása, jogos érdek érvényesítése és a jogosult hozzájárulása.

A jogcímek közül kizárólag a hozzájárulás áll fenn, a többi jogcímnek nem állnak fent a feltételei.

Ennek megfelelően lehetséges ugyan a munkavállalókról a fényképfelvétel készítése és használata, de kizárólag az érintett munkavállaló erre vonatkozó, kifejezett felhatalmazása alapján. Kértük, hogy az arcképeket kizárólag az annak elkészítésére és felhasználására vonatkozó, kifejezett munkavállalói hozzájárulás esetén használják fel.

Kértük a munkáltatót arra is, hogy az munkavállalói személyes adatokat érintő intézkedéseiről az arra jogosult érdekképviseleti szerveket a KSZ 10 § szerint tájékoztassa, tekintettel arra, hogy a munkáltató ezen intézkedése a munkavállalók nagyobb körét érinti.

Kapcsolódó dokumentum:

A MÁV START vezérigazgatójának írt levelünk.

VSZ START Hírnök 20191106

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.