2020. 06. 19. 10:50

Kezdeményezések a START-nál

Zajlik az élet a MÁV-START háza táján.

A munkáltató  megküldte számunkra az Utasellátó Igazgatóság Helyi Függelékének tervezetét, amellyel kapcsolatban az alábbi észrevételeket, illetve javaslatokat tesszük.

A HF 1.§ 1. pontjára (ezzel együtt a KSZ 4.§-ára) hivatkozva megjegyezzük, hogy nem csak a HF megkötésére, de értelemszerűen annak tárgyalására is az aláírásra jogosult szakszervezetek helyi szervezetei jogosultak. Éppen ezért elfogadhatatlan számunkra, hogy a HF tervezetét nem küldték meg az Utasellátó Igazgatóságnál annak megkötésére jogosult helyi szakszervezetek képviselőinek.

A HF 23.§ rendelkezik az egyéb munkarendben foglalkoztatott munkavállalók műszakpótlékáról, az egyéb munkarendbe sorolt munkakörökről, valamint az egyéb munkarend definiálásáról. Ezzel kapcsolatban az észrevételeink:

Információink szerint az ágyazó munkakörben kizárólag nappal (06-22 óra időtartam között) történik a foglalkoztatás, így az érintettek soha nem tudnak megfelelni a 30%-os kritériumnak. Másrészt a foglalkoztatásuk álláspontunk szerint megfelel a nyújtott állandó nappalos munkarendnek, így az arra vonatkozó rendelkezéseket kell rájuk megfelelően alkalmazni.

Emellett, tekintve valamennyi munkakört és az Utasellátó tevékenységét nem látjuk indokoltnak az egyéb munkarend alkalmazását, a KSZ által pontosan definiált munkarendek megfelelő alternatívát kínálnak a munkáltató számára.

A HF 26.§-hoz: A 2. sz. mellékletben meghatározott járatonkénti napidíjakat egységes 66 Euro összegre kérjük módosítani.

A HF 27.§ szerinti, a leltárhiányért fennálló felelősségre vonatkozó rendelkezés nem kezeli azt a helyzetet, ami olyankor áll elő, amikor a leltárfelelősségi megállapodással rendelkező munkavállaló távollétében, a vonaton leltárfelelősségi megállapodással nem rendelkező munkavállaló, illetve külső személy tartózkodik és fér hozzá a készlethez.

Ugyan előbbi tekintetében írásbeli hozzájárulást köt ki a HF, azonban szükséges beemelni, hogy ha a hiány az előzetes írásbeli hozzájárulással nem rendelkező munkavállaló(k)nak róható fel, akkor annak felelőssége nem terheli a leltári készletet kezelő munkavállaló(ka)t .

A bevezetni kívánt új bérezési rendszerhez:

Javasoljuk, hogy az utaskísérők jutalékának mértéke az általuk értékesített árukból befolyó bevételek 25%-a, a felszolgáló-szakácsok jutalékának mértéke az adott járaton egy szolgálat során értékesített árukból befolyó bevételek 10%-a legyen.

Június 26-án újra érdekegyeztető tárgyalás lesz a MÁV- START Zrt-nél. A tárgyalásra az alábbi napirendi pontokat javasoltuk felvenni:

  1. A vasúti mellékvonalakon bevezetett járatritkítással kapcsolatos tájékoztatás, különös tekintettel a létszám-és foglalkoztatási kérdésekre.
  2. A 2020. évi csoportszintű bérmegállapodás Záró rendelkezések c. fejezete harmadik bekezdésében foglaltak szerint, a munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ha a szociális hozzájárulási adó 2020-ban csökkentésre kerül, akkor tárgyalásokat kezdeményez a munkáltatói önkéntes egészségpénztári tagdíj-kiegészítés bevezetéséről. A 140/2020 (IV.20) Kormányrendelet 24.§-a alapján, a szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. július 1-jétől 17,5%-ról 15,5 %-ra csökken, így a fenti bérmegállapodásra hivatkozva, kérjük a munkáltatót, hogy a VÉT ülésen mutassa be az önkéntes egészségpénztári tagdíj-kiegészítés mértékére vonatkozó előterjesztését az ennek bevezetésről szóló megállapodás mielőbbi megkötésének érdekében.
  3. Az Együttműködési Megállapodás megkötésére vonatkozó tárgyalások megkezdése.
  4. 15354/2020/START sz. parancskönyvi rendelkezéssel összefüggésben, tájékoztatás a jogszabályi rendelkezések betarthatóságáról, különös tekintettel a balatoni vonatokra.
Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.