2020. 11. 02. 12:00

Kollektív Szerződés módosítási javaslatok a MÁV-START Zrt-nél

A Vasutasok Szakszervezete ezúton kezdeményezte a MÁV-START Zrt. kollektív szerződésének módosítását azzal, hogy álláspontunk szerint a módosításokról szóló megállapodásnak még a 2020/2021 menetrendre épülő menetfordulók elkészítése előtt létre kellene jönnie.

Részletes javaslataink:

 

31.§ 3. pont. (Munkaidő beosztás módosítása)

Az átvezénylési díj 2000 Ft-ra történő megemelése

 

38.§ (Idénymunkarend alkalmazása)

Felülvizsgálni szükséges, illetve az automatákkal érintett vonalakon megszüntetni

 

39.§ 3. pont (A rendes munkaidőre vonatkozó egyéb rendelkezések)

A harmadik bekezdés törlendő, helyette az alábbi szövegezést javasoljuk felvenni:

„Az elővezénylés során az orvosi vizsgálattal érintett napra a személyszállítási utazószolgálatot, fordulószolgálatot, és a vontatási utazószolgálatot ellátó munkavállalók részére lealább 8 óra munkaidőt kell tervezni.”

 

41.§ 1. pont (Rendkívüli munkavégzés díjazása)

 

       - 20    óráig                50 %

21   - 75    óráig:               75 %

75   - 200 óráig:               100 %

201 - 230 óráig:               135 %

231 - 300 óráig:               215 %

 

46.§ 2. pont (Napi pihenő idő)

A forduló szolgálatot ellátó munkavállalók hazautazási idejének HF- ben történő kötelező meghatározása

 

47.§. 6. pont (Az utazószolgálatot ellátók, valamint a fordulós (váltásos) munkarendűek

pihenőnapjaira vonatkozó eltérő rendelkezések)

Az utazószolgálatosokra vonatkozó eltérő szabályoknál új c) alpont felvétele

„A személyszállítási vonatkísérő személyzet heti kettő pihenőnapját oly módon kell kijelölni és kiadni, hogy két szolgálat között legalább 52 óra, megszakítás nélküli pihenőidő legyen (az általános munkarend estén ez az idő minimum 60 óra)”

 

54.§ 2 pont (Bérpótlékok)

30%-os pótlék mértékét 40%-ra javasoljuk megemelni

 

58.§ (Felügyeleti pótlék)

20%-ról 30% - ra javasoljuk megemelni

 

Új 55./A § Hajnali kezdési pótlék

A személypénztárosokat az 5.00 óra előtt kezdődő szolgálatok után 1000 Ft -os pótlék illesse meg

 

61.§ 1.pont (Vállalati gépjárművek rendszeres vezetésének pótléka)

7 Ft-ról 10 Ft-ra emelése.

 

64.§ 1.pont (Belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítése)

A napidíj 500Ft-ról 1000 Ft-ra történő megemelése

 

65.§ (A munkába járással kapcsolatos utazási költségek megtérítése)

A 2. pont törlése, helyette:

Azon jegyvizsgálók, vezető jegyvizsgálók, vizsgáló főkalauzok, fedélzeti jegyellenőrök, kocsivizsgálók, vonali tolatásvezetők (Balatonfenyves GV), személyzetirányitók személypénztárosok, illetve mozdonyvezető gyakornokok esetében, akik munkaidő-beosztásuk miatt tömegközlekedési eszközt nem vagy csak aránytalanul hosszú várakozási idővel tudnak igénybe venni – valamennyi munkavállaló esetében egyedi elbírálással – 28 Ft./km magán gépkocsi használat költségtérítés engedélyezhető.

4.sz mellékletből kimaradt munkakörök mielőbbi rendezése

7.sz melléklet

A KISS motorvonatok felvétele

8.sz. melléklet:

Diszpécser, Telepi Vasúti Járművezető munkakörök felvétele (Készenléti jellegű munkakörök közé) 

9.sz.számú melléklet

A 2019. 07.11-i megállapodás a következő módosításokkal váljon határozatlan idejűvé:

1.1. pont második bekezdésének kiegészítése azzal, hogy KISS motorvonat esetén egy egységre vonatkozóan 1 vezető jegyvizsgáló + 1fő fedélzeti ellenőr

1.2 pontnál a harmadik pont törlendő (azaz nem kell különbséget tenni az elővárosi és távolsági közlekedésnél)

11.sz. melléklet 4.§

A balesetelhárítási pótlék 10%-ról 30%-ra történő megemelése.

Bízunk benne, hogy a javaslatokról mihamarabb megkezdődhetnek a tárgyalások.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.