2018. 06. 06. 21:55

Az egészségileg alkamatlanná vált munkavállalók bérének megállapításáról.

A 2018. május 28-i rendkívüli MÁV-START VÉT-en megállapodás született a "vasúti alaptevékenységgel kapcsolatos egyes munkakörökre nem szolgálatból származó okból egészségileg alkalmatlanná vált munkavállalók munkabérének megállapításáról”.

A megállapodás a MÁV-START KSZ 6. sz. mellékletében felsorolt munkakörben dolgozókra terjed ki, (targoncavezető, jegyvizsgáló, vezető jegyvizsgáló, kocsivizsgáló, féklakatos, vonali tolatásvezető (GV), egyéb vasúti járművezető (GV), mozdonyvezető, mozdony segédkezelő) ha a munkakörének betöltésére egészségi állapotának megromlása miatt véglegesen alkalmatlanná vált és emiatt más munkakörben kell foglalkoztatni, valamint az adott munkakörben történő foglalkoztatása a 15 évet elérte.

A munkavállaló részére ebben az esetben olyan munkakört kell felajánlani, amelyhez a szükséges szakképzettséggel és egészségi alkalmassággal rendelkezik, és amely munkakör betöltése esetén a korábbi távolléti díjához képest keresetveszteség nem éri. Ha a munkavállaló további foglalkoztatására olyan munkakörben kerül sor, amelyben a távolléti díja nem éri el a további munkakörében elérhető távolléti díjának 80%-át, akkor a munkabérét eddig a mértékig ki kell egészíteni.

Ha a munkáltató a végleges egészégügyi alkalmatlanság miatt az eredeti munkakörében nem foglalkoztatható munkavállalónak egy éven belül a munkáltató működésével összefüggő okból felmond, az Mt. és a KSZ szerint járó végkielégítésen felül további 5 havi szociális juttatást biztosít.

A megállapodás részletesen taglalja, hogy a végleges egészségi alkalmatlanság megállapítására ki jogosult.

Az aláírt megállapodás itt olvasható.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.