2023. 03. 21. 20:28

Egyeztetés a START-nál

A munkavállalók több mint 83 százaléka kapott 10 százaléknál nagyobb alapbéremelést a START-nál - hangzott el többek között a cég március 20-i egyeztetésén. E mellett azonban továbbra is megoldásra vár a munkába járás költségtérítése, a vállalati gépkocsi vezetési pótléka és a JBI-k területén bevezetendő ösztönző rendszer kérdése.

A munkáltató tájékoztatást adott a tavaly év végi kifizetésekről, a 2023-évi bérfejlesztésről és a vállalat helyzetét bemutató egyéb mutatószámokról. A cégnél 12 402-en részesültek a bérfejlesztésből. A munkavállalók 83 ,6 százalékánál 10 százalék feletti volt a bérfejlesztés mértéke. A cégnél az átlagos életkor 45,4 év, az átlagos szolgálati idő 19,6 év. Az új felvételes mozdonyvezető és jegyvizsgáló tanfolyamot elvégzők esetén bevezetett vizsga ösztönzőben 138 fő részesült, Az idei év 1. és 2. hónapjában a túlóra mértéke meghaladta a 2 100 órát. Mivel a bérfejlesztés mértékének nagy részét a munkáltatónak kell kigazdálkodnia, így további bérintézkedésre igen korlátozottak a lehetőségek. Ennek következtében a munkáltató a szakszervezetek által benyújtott Kollektív Szerződés módosítások anyagi fedezetét nem látja biztosítottnak, így csak 1-2 kiemelt témában tud érdemben tárgyalni.

Téma volt a pihenőidővel kapcsolatos európai bírósági döntés, valamint a 2020-as AB döntés végrehajtása. A munkáltató véleménye, hogy a jelenlegi magyar törvények alapján szabályosak a vezénylések, egyéni perek indultak, várják a bírósági ítéleteket. A munkáltató az egészségügyi szűrő programról elmondta, hogy jelenleg előkészítés alatt van és várhatóan a második félévben indul.

A Vasutasok Szakszervezete jelezte, hogy érti a munkáltató lehetőségeit, de vannak olyan témák, amelyeknek a kezelése nem tűr halasztást.

Ilyen a saját gépkocsival történő munkába járás, hiszen mikor ez a szabály elfogadásra került, akkor egy liter üzemanyag ára háromszáz - háromszázhúsz forint között mozgott, jelen pillanatban hatszáz forint alatt nem lehet üzemanyaghoz jutni. Annak idején ez a szabály a laktanya kiváltását szolgálta, amennyiben a munkáltató nem tudja, vagy nem akarja az összeget emelni, szükséges a laktanyák visszaállítása. Persze van egy másik megoldás is a normálisabb, élhetőbb menetfordulók készítése. Amellyel csökkenteni lehetne a gépkocsival történő munkába járás mértékét.

Másik szintén fontos téma a vállalati gépkocsi vezetés pótléka. A MÁV csoporton belül már minden cégnél minimum 10 forint a startnál jelenleg még mindig 7 forint. Ezt mindenféleképpen meg kell emelni 10 forintra.

A következő ilyen kérdés, JBI-nél bevezetésre tervezett teljesítményösztönző.

Tájékoztatást kaptunk Budapest-Keleti Utascentrum várható indulásáról, a személyes értékesítés helyzetéről. A munkáltató szerint modern, a célnak megfelelő, az utasok kiszolgálását segítő centrum kialakítása történt meg, ahol figyelembe vették a nyugat európai ügyfélszolgálatok kialakítását is. Már megtörténtek a kiválasztások. 1 fő koordinátor, 2 fő szakértő, 5 fő túrvezető, 43 fő szakelőadó, folyamatos munkarendben fogja végezni a munkáját. Várhatóan április 15. és május 1. között fog megnyílni az iroda.

A munkáltató tájékoztatást adott az értékesítési csatornákon befolyt összegek arányáról:

 

2021. január

2023. január

Pénztár

47,9 %

31,8 %

Fedélzet

12,1 %

4,6 %

Automaták

15,7 %

24,2 %

Elvira

7 %

11,3 %

MÁV Applikáció

17,3 %

28 %

A számok jól mutatták, hogy a személyes értékesítés aránya nagymértékben csökkent. Ennek hátrányát a pénztárosok, illetve a jegyvizsgálók érzik legjobban, hiszen a  fizetésük megállapításánál  figyelembe vették mindig a jutalék mértékét. A jutalék összege drasztikusan csökkent az utóbbi években.

A munkáltató elmondta, hogy pénztáros létszámcsökkentést nem tervez, csak ott zárnak be pénztárat, ahol az automaták telepítése megtörtént és nem tud pénztárost vezényelni. Jelenleg az automaták telepítése ideiglenesen befejeződött. Szakszervezetünk a tájékoztató után elmondta, hogy örül a modern utascentrumnak, még jobban örülnénk, hogyha más területen is megtörténnének ezek a modernizálások, akár Bp. Keletiben utazók várakozó helyisége esetén is.

Egyeztetést kezdeményeztünk a kollektív szerződés mellékleteiről, különös tekintettel a ruházati ellátásra, a normaidőkre és a létszámnormára vonatkozóan.

Jeleztük, hogy az e-learning oktatás területén egyre komolyabb gondok vannak. Hiszen a munkáltató szinte már csak ilyen formában kíván oktatni.  Veszélyes is lehet főleg ez az oktatási vizsgáztatási forma, mert a dolgozónak nincs lehetősége azonnal reagálni a kiadott utasításokra. Például a 106. vonalon kiadott utasítás az engedélykérést vagylagosan írja elő. Ennek értelmében az engedélykérés elsősorban a mozdonyvezető feladata, de ha akadályoztatva van, akkor ezt a vezetőjegyvizsgálónak kell megtenni. Az engedély kérés ennél sokkalta komolyabb feladat. Továbbá a vezető jegyvizsgálónak nincs rendelkezése a mozdonyvezető felé, így ő nem utasíthatja arra, hogy mehet, mert van engedély. Az is érdekes kérdés, hogy ha a mozdonyvezetőnek egyéb feladata van, így nem tud telefonon engedélyt kérni, hogy tudja a szerelvényt továbbítani.

A munkáltató vette a felvetett problémát, kérte, hogy amennyiben az e-learing oktatásnak a témájával/tartalmával van problémánk,  azonnal jelezzük.

Elfogadásra került 2023 december 31-ig a KSZ 15., 30., 31.§-ának módosítása /az elektronikus úton történő közlés/valamint egy-két technikai jellegű kérdés.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.