2023. 01. 12. 10:24

Első a sorban

Létszámhelyzet, teljesítmény mérés, változás a munkaidő beosztás közlésében, saját gépkocsival történő munkába járás. Ez a sok téma mind szerepelt a MÁV-START Zrt. ez évi első érdekegyeztetésén.

A munkáltató tájékoztatást adott a létszámhelyzetről és az év végi kifizetésekről. Legnagyobb létszámhiány a jegyvizsgáló munkaköri csoportnál van 7,8 százalékos.  A járműszerelői munka munkaköri csoportnál 5,5 százalék-, a kocsi vizsgálói munkaköri csoportnál 4,8 százalék-, a mozdonyvezetői munkaköri csoportnál 4,2 százalék-, az egyéb munkaköröknél pedig 5 százalékos a hiány.

A 2022. évvégi lojalitás kifizetése 8626 főnél szépkártyára, 3808 fő esetében készpénzben történt meg. Karácsonyi pótlékban 6559 fő részesült (238.400.000 Ft)

Téma volt a Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóságok telephelyinek teljesítmény mérésére és rangsorára vonatkozó munkáltatói tervezet.

A Vasutasok Szakszervezete csak olyan teljesítmény mérést tud támogatni, ahol konkrét és meghatározó paraméterek szerepelnek és mindenkinek egyenlő esélyt biztosítanak. A munkáltatói tervezetben szereplő rendelkezésre állás aránya, fegyelmi és kártérítési eljárások mutatója, vasútszakmai oktatók aránya, típus ismeretek száma és vonal ismeretek száma, fedélzeti pótlék elszámolásának arányának növekedése, alapos utasészrevételek száma, pénztárosok által eladott 1. osztályú pótdíjak növekménye illetve, az IC pótdíjak eladásának növekménye ilyen formában nem támogatható. Javasoltuk a munkáltatónak, hogy készítsen egy újabb, mindenki számára elfogadható tervezetet.

A felek egyeztettek a. KSZ.15., 30., 31.§ módosításáról is. A tervezett változtatás lényege, hogy a munkáltató a munkaidő beosztást elektronikus úton kívánja a munkavállalókkal közölni, viszont bizonyos esetekben a munkavállaló kérheti, hogy ez papíron is megtörténjen. Ezek az esetek a következők: készenlét és ügyelet elrendelése, rendkívüli munkavégzés elrendelése, bármely jellegű szabadság kiadása és igénylése. Javasoltuk a munkáltatónak, hogy a munkakör átadás és átvétel is kerüljön ide. Azonban ennek a módosításnak az elfogadásához szükséges az átvezénylésii díj rendezése, emelése. Természetesen a megfelelő informatikai háttér biztosítása az alap.

Újra kezdeményeztük a saját gépkocsival történő munkába járás költségtérítésének emelését. Ezt azonban a 2023. évi bértárgyalások kapcsán MÁV-VOLÁN-csoport szinten kívánja kezelni a munkáltató.

December 23-án megjelent a 214. Magyar Közlöny, benne egy kormányrendelet (A Kormány 577/2022. (XII. 23.) a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú jogszabályoktól eltérő alkalmazásáról), mely ezt tartalmazza:

„11. § Ha a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti alapvizsga érvényességi ideje 2023. január 1. és 2023. március 31. között jár le, az érvényességi idő 2023. június 30-ig meghosszabbodik. „

A rendelet megalkotásának biztos volt oka, ezért kérdeztük, mi a munkáltatói szándék.

A munkáltató még vizsgálja a helyzetet, az időszakos vizsgák nincsenek felfüggesztve, de egyeztetni fognak A MÁV Zrt. vezetésével.

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.