2017. 11. 14. 12:29

Ismét módosult a MÁV-START Kollektív Szerződése

A november 14-i MÁV-START érdekegyeztetés napirendjén a munkáltató által kezdeményezett kollektív szerződés módosító javaslatok szerepeltek. Ezek közül, a foglalkoztatáspolitikai nehézségek esetén adható alapbér-kiegészítésről, a szabadság és betegszabadság kiadásáról és elszámolásáról, valamint a heti pihenőidőre vonatkozó előírások módosításairól tárgyaltak a felek.

A Vasutasok Szakszervezete véleménye szerint elfogadhatatlan az a munkáltatói magatartás, hogy a munkáltató - saját igényeinek és érdekeinek megfelelően – szelektál az egyes módosító javaslatok között.

A Vasutasok Szakszervezetének több olyan, jelenleg is fenntartott módosító javaslata is van, melyek közel egy éve kerültek benyújtásra. Határozottan felszólítottuk a munkáltatót, hogy a kollektív szerződés módosítását a jövőben egységesen, az összes beérkező javaslat megvitatásával kezeljék és a VÉT-et ennek megfelelően hívják össze.

A napirendeken belül kezdeményeztük, hogy külön szabályozás helyett a tanulmányi munkaidő-kedvezmények igénybevételének előírásai (KSZ 48.§) egységesen kerüljenek alkalmazásra minden Startos munkavállaló esetében. Ezt a javaslatot a munkáltató tudja fogadni, a BGOK-val történő egyeztetést követően egy új szövegtervezetet fognak előterjeszteni. A VSZ felhívta a munkáltató figyelmét, hogy nem csak a BGOK-s elrendelt képzésekről van itt szó, ez érinthet akár külső képzési intézményekben folytatott tanulmányokat is, ezért ennek tudatában készítsék elő a javaslatukat.

Az előterjesztésre került javaslatokról a következő megállapodások születtek:

  1. A szakszervezetek előzetes tájékoztatását követően, a munkáltató jogosult a foglalkoztatáspolitikai nehézséggel érintett szolgálati helyen és munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részére határozott időtartamra alapbér-kiegészítést biztosítani.

A tájékoztatás kiterjed a foglalkoztatáspolitikai nehézséget kiváltó okokra és ismert egyéb körülményeire, valamint a tervezett intézkedés legfontosabb (különösen: annak várható időtartama és mértéke, az érintett szolgálati helyek, munkakörök és létszám) jellemzőire.

  1. december 1-től a munkaidő-beosztás készítésekor ismert szabadság a 47.§ 6. a) pont szerinti utazószolgálatosok heti pihenőidejével érintett hétfői napra vagy hétfői nappal kezdődően is kiadható.

Ezzel együtt, a KSZ 50.§-a úgy módosult, hogy amennyiben az utazószolgálatot ellátó munkavállaló - az elővezénylés szerint – szabadságon van, akkor az ezt követő munkavégzési napon legkorábban 6 órára vezényelhető munkavégzésre. Továbbá, hatályát vesztette a 10. számú melléklet 15.§-a.

  1. § 1. pont: „A forduló- illetőleg az utazószolgálatot ellátók heti kettő pihenőnapját oly módon kell kijelölni és kiadni, hogy két szolgálat között legalább 47.5 (46,5) óra, megszakítás nélküli pihenőidő legyen. Havonta legalább egy alkalommal a 47,5 (46,5) órai pihenőidőt úgy kell biztosítani, hogy abba egy teljes szombat és vasárnap is beleessen.

Utazószolgálatot ellátók esetében csak a munkavállaló előzetes hozzájárulásával jelölhető ki ez a pihenőidő arra a hétvégére, amikor a vasárnapot megelőző szombati napot az Mt.102.§ (5) bekezdése szerint munkanappá nyilvánították.”

„Fordulószolgálatot ellátó nem utazó munkavállalók esetében havonta legalább egy alkalommal a heti pihenőidőt vagy

  • szombat 0 óra és vasárnap 24 óra közötti időszakban kell biztosítani, vagy
  • a szombat reggeli műszakváltástól a hétfő reggeli műszakváltásig tartó időszakban kell biztosítani oly módon, hogy annak időtartama a 47,5 (46,5) órát elérje, és abba a szombat reggel 8 órától hétfő reggel 5 óráig tartó időszak is beleessen. Az ilyen módon beosztott hétvégi pihenőidőt az adott hét vonatkozásában beosztottnak kell tekinteni, függetlenül attól, hogy abból hány óra esik az adott naptári hétre (hétvégi pihenőidő).
  • A szombat reggel 8 órától hétfő reggel 5 óráig tartó időszakot a helyi függelék eltérően is megállapíthatja, de a hétvégi pihenőidőbe egy teljes vasárnapi napnak bele kell esnie.”

47.§ 7. pont: „Helyi függelék rendelkezése alapján a heti pihenőnapok nem egymást követő (egybefüggő) napokra is kijelölhetőek a nyújtott műszakos, nyújtott állandó nappalos és az egyéb munkarendben foglalkoztatott munkavállalók esetében. Ebben az esetben havonta legalább egy alkalommal a vasárnapot kell kijelölni pihenőnapnak.”

A három héttel ezelőtt megígért, új munkaköri struktúra-és bértarifa most sem került átadásra, amelyet a munkáltató azzal indokolt, hogy csoportszintű egyeztetést folytattak erről és a Startos tervezet alapján, egy egységes (csoportszintű) átalakítást kívánnak megvalósítani. Ennek a kommunikációját az érdekképviseletek felé a MÁV Zrt. veszi át, melyet követően kerülhet csak megküldésre a MÁV-START Zrt.-re vonatkozó specifikumokat tartalmazó dokumentum.

A VSZ felhívta a munkáltató figyelmét arra, hogy az idő nagyon szorít, hiszen az intézkedésre december 1-jén sort kellene keríteni ahhoz, hogy a munkavállalók a jövő évi bérfejlesztést az új bértarifa alapján megállapított magasabb bérre kaphassák meg.

A VÉT zárásaként feltettük azt a kérdést, hogy várható-e a munkavállalók részére valamilyen plusz bérkifizetés év végén, melyre a munkáltató válasza az volt, hogy erre vonatkozóan még nem született döntés.

Hírnök nyomtatható változata innen tölthető le.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.