2018. 03. 01. 10:42

Megállapodás a 8,4 órában foglalkoztatott munkavállalók bérkiegészítéséről és a KSZ módosításáról a MÁV-START Zrt.-nél.

2018. február 27-én ülésezett a MÁV-START Zrt. érdekegyeztető tanácsa. Napirenden a 8,4 órás bérkiegészítés, a kollektív szerződés módosítása, és az arcképes igazolványok díjmentes érvényesítése.

A bérkiegészítéssel kapcsolatban a munkáltató javaslata az volt, hogy visszamenőleg 2018. január 1-től a 8,4 órában foglalkoztatott jegyvizsgálók bérkiegészítése – egységesen - az alapbérük 12%-ka legyen.

Azon, a 8,4 órás rendszerben már benne lévő munkavállalók részére, akiknek az alanyi jogú alapbérfejlesztéssel megemelt alapbér után számított 12% kevesebb, mint a jelenleg kapott bérkiegészítési mérték, továbbra is ez a korábbi, magasabb összegű bérkiegészítés járna. 

A Vasutasok Szakszervezete részéről elhangzott, hogy amíg a munkavállalók eldönthetik, hogy vállalják-e az emelt munkaidőben történő foglalkoztatást, addig minden, a munkavállalók érdekében történő pozitív intézkedést támogatni tudunk, így a jelenlegi javaslatot is.

A 8,4 órában foglalkoztatott jegyvizsgálók bérkiegészítésről szóló megállapodást - a VDSZSZ Szolidaritás kivételével - valamennyi VÉT résztvevő aláírta.

A következőkben a KSZ aktuális módosítása került egyeztetésre.

Sérelmeztük, hogy az általunk megküldött javaslatokból a munkáltató újfent „szemezgetett”, hiszen a KSZ egységesítése érdekében elküldött javaslataink kimaradtak az összefoglaló táblázatból (Pl. túlóra díjazásának, tanulmányi szabadságok mértékének, kiküldetési utazási idő díjazásának, 60 év felettiek pótszabadságának egységesítése).

Erre reagálva a munkáltató elmondta, hogy a kimaradt javaslatokat is megkapták, azonban a KSZ teljes felülvizsgálata olyan volumenű munka, hogy arról a jelenlegi VÉT érdemben nem tudna tárgyalni. Ígéretet tettek arra, hogy a munka hamarosan és a szakszervezetekkel közösen kezdődik majd el. A díjazási kérdésekben számításokat végeznek, a tanulmányi szabadságok kapcsán pedig már megkezdték a felülvizsgálatot. Türelmet kértek az érdekképviseletektől.

A KSZ kötésre jogosult felek a következő módosításokban állapodtak meg:

  • pontosításra került az ún. hosszú várakozási idő fogalma (65.§ 1. pont),
  • a nyugdíjazással összefüggő munkaviszony-megszüntetések esetében a felmentési idő szabadságra jogosító időnek minősül (24.§ új 3. pont),
  • az Utasellátó szervezeti átalakítása miatt technikai módosításra került sor a 25.§-ban,
  • a munkarend váltásra vonatkozó díjazási szabályokba beemelésre kerül a nyújtott állandó nappalos munkarend (29.§ 7. pont),
  • a gépjármű-vezetési pótlék egységesen 7 Ft/km összegben került megállapításra (61.§ 1. pont), ezzel a 11. sz. melléklet 8. pontja törlésre kerül,
  • a számozási elírások miatt pontosítások történnek az 59.§ 2, 59/B §. 1, és 59/D§ 3. pontjaiban, de a szövegek tartalma nem változik.

A VSZ azon javaslatait, amely a kocsivizsgálók kapcsolási pótlékára, a 45.§ 1. pontban szereplő normaidőre, valamint a lakáson eltöltött 48 órás pihenőidőre vonatkozott, a munkáltató nem fogadta be. A kapcsolási pótlék témakörében további szakmai egyeztetéseket kezdeményeztek, mert céljuk az, hogy valamennyi ebben érintett munkavállaló számára egységes mérték kerüljön megállapításra. A 45.§ hivatkozott pontjában szereplő időtartam a 7. sz. melléklettel van összefüggésben, ezért a VÉT tagjai abban egyeztek meg, hogy közös bizottság keretében újranormázzák az abban foglalt időtartamokat. A bizottságba várják a szakszervezetek által delegált képviselők megnevezését.

A lakáson töltött 48 órás pihenőidőre tett javaslatunk kérdését a teljes KSZ felülvizsgálathoz tartozó témának tekintik, így azt majd az erre vonatkozó tárgyalások során kívánják egyeztetni.

A harmadik napirend szerinti, a vasúti arcképes igazolványok díjmentességére vonatkozóan a munkáltató az alábbiakról tájékoztatta a szervezeteket.

Mivel érdekképviseleti részről az az igény merült fel, hogy valamennyi, a MÁV Csoportban dolgozó munkavállaló díjmentesen kapja meg az arcképes igazolványt, a START egyeztetést kezdett az érintett társaságokkal. Ha a MÁV vállalatok átvállalják a dolgozóik (és akár családtagjaik) arcképes igazolványának adminisztratív költségeit, akkor ennek nincs akadálya a START részéről. Erre leghamarabb 2019-től kerülhet sor.

Felhívtuk a munkáltató figyelmét, hogy a VSZ alapvetően üdvözli, ha minderre sor kerül, azonban 2016 óta kérjük, hogy azon START-os munkavállalók részére biztosítsák díjmentesen az arcképes igazolványt, akiknek a napi munkavégzésből eredően kötelező azt maguknál hordani, pl. pénztárellenőrök, kocsivizsgálók. Érthetetlen, hogy az eltelt idő alatt miért nem lehetett ezt megvalósítani – hiszen többször is kaptunk pozitív visszajelzést -, miért kellett ezzel az üggyel összekeverni, hiszen nyilvánvaló, hogy két teljesen különböző felvetésről van szó. Továbbra is kérjük, hogy az érintett kollégáink számára a START vállalja át a költségeket, illetve utólag térítse vissza. A munkáltató érdemben nem tudott reagálni.

Az Egyebek napirendi pont keretében két felvetést tettünk.

Az egyik a differenciálás végrehajtására vonatkozott, mely szerint egyes területek vonatkozásában komoly aggályaink merültek fel. Információink szerint, egyes vezetők nem a meghatározott alapelvek mentén osztották fel a meglévő keretüket, így a differenciálás elveszítheti azon értelmét, amelyet a szakszervezetek a bérmegállapodás során támogattak.

A munkáltató felülvizsgálja a területek által megjelölt végrehatási terveket.

A többletképesítésen alapuló utasítás kiterjesztését kértük a Járműjavítókra, illetve javasoltuk a metrológus végzettség felvételét a díjazható végzettségek körébe.

Érdekvédelem

A megállapodás itt olvasható

A hírnök nyomtatható változata innen tölthető le.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.