2021. 02. 17. 16:46

Ösztönözni így nem lehet

A MÁV-START-nál nem körültekintően előkészített - pilot jelleggel 2020. november, december hónapokra egyoldalúan bevezetett – teljesítményösztönző több elégedetlenséget és feszültséget szült, mint amennyit megoldott.

Szakszervezetünkhöz folyamatosan érkeznek a jogos panaszok, hiszen a munkáltató helyi vezetői – bár a munkáltató egyoldalúan vezette be a teljesítményösztönzőt - nem tudnak, vagy nem akarnak valós választ adni a munkavállalók kérdéseire.

A munkáltató által elkészített szabályozás sértette, valamint kizárta a munkájukat tisztességesen ellátók egy részét a teljesítményösztönzőből.

A munkavállalók jogosan sérelmezik, hogy az életbe léptetett szabályozással azok a munkavállalók, akik a munkáltató által előírt orvosi vizsgálat, a munkáltató által előírt oktatáson vagy vizsgán való részvétel, munkahelyi baleset, apa szabadság kivétele, valamint a Mt. által biztosított képviseleti (Üt, MV, Szakszervezet) jogok gyakorlása miatt a munkahelyi rendelkezésre állásuk nem érte el a 90%-ot, kizárásra kerültek. Annak ellenére, hogy mikor rendelkezésre álltak, részt vettek a teljesítmény elérésében, vagyis dolgozhattak, csak a kifizetésből nem részesültek.

A munkáltató által előírt oktatáson, vizsgán résztvevőket miért kellett „kizárni”?

A képviseleti jogokat gyakorlók „kizárása” nem szolgálja a munkaügyi kapcsolatokat.   

Az apa szabadságot kivevő kolléga „kizárása” szembe megy a kormány családpolitikájával.

Szakszervezetünk egy valódi teljesítményen alapuló, minden munkavállaló számára egyenlő esélyt biztosító ösztönzőrendszer bevezetését várta.

A Vasutasok Szakszervezete több alkalommal kezdeményezte a szabályozás módosítását, mert látta, hogy nem volt kellően előkészítve, a munkavállalók nem kaptak megfelelő tájékoztatást a munkáltatótól. Szakszervezetünk javaslatainak megfogadása esetén, kevesebb elégedetlen munkavállalóval lehetne találkozni.

Javasoljuk a munkáltatónak, hogy ilyen esetekben körültekintőbben, pontosabban kerüljenek meghatározásra a mindenkinek egyenlő esélyt biztosító elvárások. Meggyőződésünk, hogy a szakszervezetek bevonásával hatékonyabb, a munkavállalók elégedettségét javító szabályozás alkotható.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.