2023. 08. 24. 12:26

Több elemében erősödött a MÁV-START Kollektív Szerződése

Az augusztus 23-i VÉT tárgyaláson a KSZ módosításával emelkedett a munkabér előleg felső határa és a vezetési pótlék összege is. A létszámnormákra vonatkozó javaslatot viszont nem támogatta a munkáltató. A START nem tud további, a mellékvonalakat érintő tervekről. Végre szabályozott keretek között végezhetik feladataikat az Utascentrum munkavállalói is.

Augustus 23-án a MÁV-START Zrt Kollektív Szerződésének több pontját sikerült módosítani.

Munkabér előleg felső határa 240.000 Ft-ról, 300.000 Ft-ra emelkedik, a vezetési pótlék összege pedig 7 Ft-ról 10 Ft-ra növekszik.

A 8. mellékletben a személyszállítási utazó munkakörökhöz felvételre került a bisztrókocsi kísérő.

Bővült a zavartalan közlekedést biztosító munkakörök listája. Ilyennek minősülnek a technológia biztonságos és rendeltetésszerű működtetésével, valamint a közszolgáltatás folyamatos biztosításával összefüggően ezentúl a utasellátó szolgáltatási diszpécser, utascentrum szakelőadó, túrvezető (Utascentrum), személyszállítási ügyeletes (Bp.) és a személyszállítási segédügyeletes.

A felek megállapodtak a KSZ. 53. paragrafusának kiterjesztésében. Ez a vasúti alaptevékenységgel kapcsolatos egyes munkakörökre nem szolgálatból származó okból egészségileg alkalmatlanná vált munkavállalók munkabérének megállapítására vonatkozik. A megállapodás lényege, hogy azon munkavállalók, akik nem a munkájukkal összefüggésben válnak egészségileg alkalmatlanná és további foglalkoztatásuk olyan munkakörben kerül sor, amelyben a távolléti díj nem éri el a korábbi munkakörében elérhető távolléti díjának 80 %-át, akkor a munkavállaló munkabérét eddig a mértékig ki kell egészíteni.

A munkáltató tájékoztatást adott a mozdonyvezetők gyakorlati „oktatásának” korszerűsítéséről.

KSZ. 9. mellékletre (a minimális létszámnormára vonatkozó előírások) tett szakszervezeti módosító javaslatokat (Pl: ne legyen különbség a Budapest elővárosában, illetve azon túl közlekedő motorvonatok esetén a létszám norma meghatározásánál) a munkáltató nem fogadta el, viszont kezdeményezte egy munkacsoport létrehozását, melybe a szakszervezetek is delegálhatnak tagokat. A bizottság feladata a jelenlegi 9.sz melléklet teljes körű felülvizsgálata. Szakszervezetünk jelezte, az újabb bizottság felállítása a probléma elodázásához vezethet, de a bizottságba a megfelelő szakmailag felkészült személyek delegálását megtesszük. Az Üzemeltetési igazgató Úr kijelentette, hogy ez a bizottság eredményes munkát fog végezni.

Dombóvári JBI-nél bevezetett ösztönzőről szóló tájékoztatás során a jövőre nézve pozitívum nem hangzott el.

Egyebek napirendben kérdeztük a munkáltatót a sajtóban megjelent újabb vonal „bezárásokkal” kapcsolatosan. A válasz szerint a MÁV-START Zrt.-nek nincs -a sajtó híreken kívül- információja újabb mellékvonalakkal kapcsolatos tervekről.

A VÉT után megállapodás született az Irányitás Helyi Függelékének módosításáról, amely alapján végre szabályozott keretek között végezhetik feladataikat az Utascentrum munkavállalói is.

A tárgyalás végén tájékoztatást kértünk az országbérlettel kapcsolatban. Elhangzott, hogy készül a megigért tájékoztató. Jelenleg digitális lesz a bérlet, így annak, aki igénybe szeretné venni, okostelefonnal kell rendelkeznie. Kifogásainkat tudomásul vették.

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.