2021. 12. 15. 20:07

Bérmegállapodás az RCH-nál

A Rail Cargo Hungaria menedzsmentje, valamint a reprezentatív szakszervezetek a VDSZSZ Szolidaritás, a VSZ és az MTSZSZ a pandémiás helyzet miatt a személyes találkozást mellőzve online tárgyalássorozat eredményeként írták alá december 14-én a bérintézkedésekről szóló megállapodást.

A bérfejlesztés – immár sok éves hagyományt követve – 2021. december 1-jei hatállyal lépett életbe, ugyanakkor a munkavállalók számára további jó hír, hogy idén minden korábbinál magasabb összegű karácsonyi bónuszt biztosít a munkáltató.

Mindezek mellett a vállalat új juttatási elemként magánegészségügyi szolgáltatás biztosításával is hozzá kíván járulni a kollégák egészségének megőrzéséhez.

A Társaság nehéz gazdasági helyzete ellenére az összes bérintézkedésre fordított bértömeg mértéke eléri a 10,8%-ot, amely már tartalmazza a 2022. évre vonatkozó járulékcsökkentés összegét. Ez azt jelenti, hogy a Felek a járulékcsökkenésből felszabaduló valamennyi forrást a bérintézkedésre fordították.

A megállapodásban rögzített intézkedések a következők.

 

Alanyi jogú alapbérfejlesztés

Az RCH-ban a 6-17 MMK-ba sorolt munkavállalók esetében 7%-os alanyi jogú alapbérfejlesztés valósul meg 2021. december 1-jei hatállyal. Ennek következtében a 2022. január 1-jétől hatályos minimálbért és garantált bérminimumot már december 1-jétől alkalmazza a munkáltató.

December 1-jétől a munkaköri kategóriákhoz rendelt új alapbérminimumok:

Az új alapbérminimumra történő átállás 2021.12.01-től kötelező.

A pályakezdő diplomások minimális személyi alapbére 2021. december 1-től 400.000 Ft/hó.

MMK

Alapbér minimuma

(Ft/hó)

6 200 000
7 210 000
8 260 000
9 263 000
10 266 000
11 268 000
12 270 000
13 273 100
14 275 100
15 303 800
16 412 900
17 514 300

 

Az egyes munkakörökre korábban bevezetett speciális bértáblák is indexálásra kerültek. Az új bértáblák a következőképpen alakulnak:

Egyedi munkaköri bértáblák 2021.12.01-től 7,4 óra
Szolgálati idő Kocsivizsgáló

Árukezelő

Kocsivizsgáló

Árufuvarozási operátor,

vámkezelési és szállítmányozási előadó

Állomási operatív koordinátor I.,

Árufuvarozási szervező

Állomási operatív koordinátor II.
0 és 5 év között 268 000 272 500 279 200 289 500 339 500
5 és 10 év között 286 800 293 500 287 500 297 900 349 900
10 és 20 év között 298 200 305 100 296 300 306 200 360 300
20 és 30 év között 310 200 316 900 305 100 315 200 371 100
30 és 40 év között 322 600 329 300 314 300 324 300 382 300
40 év fölött 334 900 341 800 323 600 334 100 393 700

 

Az idősávok minimum értékei a szolgálati idő alapján, mozdonyvezető munkakörökben

2021. december 01-től

Szakmai gyakorlati idősávok 2022
5 év betöltött szakmai gyakorlati idő alatt 424 700
5 és 9 között 441 900
10 és 15 között 453 400
15 és 20 között 470 500
20 és 25 között 482 000
25 és 30 között 493 500
30 és 35 között 504 900
35 év fölött 516 400

 

Restrukturálási bónusz

A bérmegállapodásban a felek megállapodtak az év végi RSB (bónusz) juttatás feltételrendszeréről és mértékéről, amely bruttó 100 000 Ft egyszeri juttatást jelent minden olyan 6-17 MMK-ba sorolt munkavállaló számára, akik a Rail Cargo Hungaria Zrt-vel 2021. június 30-án és 2021. november 30-án egyaránt munkaviszonyban álltak. Az összeg kifizetésére a munkáltató legkésőbb 2021. december 20-ig vállalt kötelezettséget.

VBKJ rendszer

Mivel a vonatkozó jogszabályi rendelkezések minimálisan változtak, a kialakított rendszer változatlan elemekkel és keretösszeggel – amely évi 450 000 Ft/fő – 2022-ben is tovább fog működni. A felek megállapodtak, hogy a jogszabályban meghatározott új lehetőségek bevezetését az RCH-ban közösen megvizsgálják 2022-ben és döntenek azokról.

Nyugdíjpénztár és egészségpénztár tagdíj kiegészítés

A megállapodás rögzíti az önkéntes nyugdíjpénztári, illetve egészségpénztári tagdíjkiegészítés mértékét, a jogosultságok és az igénybevétel feltételeit. Mindkét juttatás esetében a 2021. évinek megfelelő, változatlan összeggel számolhatnak a pénztári tagok. A nyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés mértéke továbbra is a jogosultsággal rendelkező munkavállalók havi bruttó alapbérének 3,5%-a, míg az egészségpénztári tagdíjkiegészítés mértéke 1%. A munkáltató természetesen a pénztári tagsággal rendelkező kollégák számára biztosítja ezen juttatást egy nyugdíjpénztári és egy egészségpénztári tagság után.

Az RCH további vállalásai:

A munkáltató kötelezettséget vállalt továbbá arra, hogy a jelenleg érvényben lévő Középtávú Foglalkoztatáspolitikai Megállapodás hatályának meghosszabbítása érdekében mindet megtesz azért, hogy az érdekképviseletekkel a megállapodás létrejöjjön legkésőbb 2022. február 28. napjáig.

A felek a 2022. évi 1-6 havi üzleti eredmények értékelésének függvényében tárgyalásokat folytatnak a bérmegállapodásban foglalt mértékek esetleges emeléséről.

A felek – a Középtávú Foglalkoztatási Megállapodásban rögzítettek alapján –  kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 2022. évben várható, hosszútávú vágányzárak (pl. 120-as, 150-es vonalakat érintően) idejére megállapodást kötnek foglalkoztatási alternatívák átmeneti időre történő bevezetéséről.

A munkáltató kötelezettséget vállalt arra, hogy a vonatkozó utasításokban az éleslátást biztosító szemüveg térítés összegét 100%-kal megemeli, azaz a jelenlegi 20.000 Ft helyett 40.000 Ft összeget biztosít 2022. január 1-jétől.

Munkáltató kötelezettséget vállalt arra, hogy – függetlenül a pandémiás helyzettől – a vonatkozó utasításban a gépjárművel történő munkába járással kapcsolatos költségtérítés összegét 15 Ft/km-ben állapítja meg.

A felek a 2022. évi Törzsgárda juttatást az alábbi emelt összegekben állapították meg.

Szolgálati idő (év)

2022.01.01-től

egyszeri jutalom bruttó összege (Ft)

20 év 30 000
25 év 35 000
30 év 40 000
35 év 45 000
40 év 50 000
45 év 55 000

 

Az egészség megőrzése és az egészségtudatos életmód folytatása a munkáltatónak és a munkavállalónak közös érdeke, ezért a hazai munkaerőpiacon is újszerűnek számító juttatás bevezetéséről állapodott meg az RCH a szakszervezetekkel. Ennek eredményeként 2022-ben magánegészségügyi szolgáltatás igénybevételére nyílik lehetőség a kollégák számára a tipikus betegségek kiszűrésére és kezelésére. Az új rendszer igénybevételének módjáról és részleteiről 2022 januárjában adunk tájékoztatást.

 

 

 

 

 

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.