2015. 05. 26. 20:11

A középtávú foglalkoztatáspolitikai megállapodásból adódó feladatok

A Középtávú Megállapodás Foglalkoztatáspolitikai fejezet a.2 pontjában foglaltak alapján az aláíró felek 2015. május 19-én tárgyaló asztalhoz ültek.

Az első napirendi pontban a teljesítmények visszaesése miatti intézkedések tervezete került megtárgyalásra, amely Záhony TÜK területét, valamint Biharpüspökiben szolgálatot teljesítőket érinti. Vincze Teodóra Humánerőforrás igazgató felvezetése után Gáncsos István TÜK vezető az elmúlt hónapok, valamint a jövő időszak várható teljesítményeiről tájékoztatta a jelen levőket. Mint elmondta a bázishoz viszonyítva 71,9% a teljesítménye a térségnek belépő és kilépő forgalom tekintetében. Sajnos a kilátások sem kedvezőek ezért kell az év elkövetkező időszakára intézkedéseket bevezetni – fejezte be a TÜK vezető.

Az egyeztetés eredményeként megállapodás született az érintettek foglalkoztatására vonatkozó átmeneti intézkedésekről. (A megállapodás mellékelve.)

Az egyeztetés további részében szintén a Foglalkoztatáspolitikai fejezet c. pontja alapján két induló projektről Czékus József és Neuschl Szilárd adott tájékoztatót.

Czékus József elmondta, hogy a vonatkezelési tevékenység hatékonyabbá tételére indult el a „Vonatkezelési projekt”. Ennek lényeges része a kocsi vonat melletti tevékenységet érinti oly formában, hogy azt ahol csak lehet a vonat mellett dolgozó kocsivizsgáló végezhesse. Jelenleg ez nem így történik, s nem is egységes. A másik része a projektnek az irodai rendszerek kezelése, azok optimalizálása. Az elképzelések szeptemberre összeállnak s a jövő év elején indulna, s év végére fejeződne be a projekt.

A Neuschl Szilárd vezette projekt a záhonyi a forgalomcsökkenés átvilágítását célozza meg. Ez a vizsgálat az RCH Felügyelő Bizottságának is készül, amely várhatóan június 29-én ülésezik. Ez egy elemző vizsgálat lesz, amely kiterjed az elmúlt időszakra, a jelenre és a jövőre egyaránt. Javaslatot tesz a munkaerő gazdálkodásra és a technológiára is. A projekt további tagjai Horváth Ottó, Guba László és a szakszervezetek által delegált Zlati Róbert. 

Az ülés végén a tárgyaló felek szintén a megállapodásból adódó KSZ felülvizsgálat ütemezését egyeztették.

A CFO Fradiban

Nathan Zielke Záhony után Ferencvárosban találkozott az érdekképviseletek helyi képviselőivel. A munkáltatói oldalon jelen volt Horváth Ottó üzemeltetési igazgató és Szokodi Attila TÜK vezető is. A vezérigazgató-helyettes az érdekvédőktől (a VSZ-t Weizerné Horváth Beáta képviselte) tájékoztatást kapott a saját IT rendszerek és a MÁV rendszerek közti problémákról, a Motis rendszer működési zavarairól, a térerő problémákról, a fennálló bérfeszültségekről. Felvetődött a kocsivizsgálók elvándorlásának ügye, a bérlet/START-kártya témaköre. Szó esett a futójavítás mennyiségének megnövekedéséről, a gépjármű-vezetési pótlék mértékéről és a most alakuló szerviz centerről, ahol a nagy körzetben az operátorok egyelőre folyamatosan többlet feladatokat kapnak.

A CFO mindent jegyzetelt, de a felvetettekre válasz nem igazán érkezett. Nathan Zielke azért annyit elmondott, hogy minőségi cserére azért van szükség, mert nem a szakmai tudás számít, hanem az IT tudás és az életkor. A "kiöregedett" munkavállalókat szerinte talán a humán szakszolgálati területen lehetne elhelyezni.

Vonatkezelési projekt itt is szóba került, amiről Horváth Ottó elmondta, hogy június 1-től indulna az első fázis. Szeptember 30-ra már konkrét eredményről lehet beszámolni, de a május végi KÜT ülésen már adnak bővebb tájékoztatást az indításról. A projekt 2016. december 31-ig tart hálózati szinten. Horváth Ottó a vontatási kapacitás esetleges növelésére (személyzet, továbbító mozdony) vonatkozó kérdésre elmondta, hogy a vontatási szerződés 2016 dec. 31-ig hatályos és amennyiben nem teljesítjük a megrendelési állományt, akkor 100 milliós kötbérezés várna ránk.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.