2015. 04. 09. 20:23

A tények magukért beszélnek

A tények tisztelete, avagy a március 31-én megkötött megállapodás margójára
  1. március 12.: Az RCH KÜT ülésén a munkáltató 91 fős csoportos létszámcsökkentési szándékot jelent be, amely a tervek szerint kizárólag a végrehajtásban dolgozókat érintené. Az előterjesztés megalapozatlan, átgondolatlan és minden szakmai alapot nélkülöz, ezért elfogadhatatlan. A VASZ RCH-s tagszervezetei aznap arról döntenek, hogy a VASZ Elnöksége elé tárják a helyzetet.

Március 16.: A VASZ Elnökség ülésén döntés született arról, hogy a kollektív munkaügyi vitát megindítjuk és a nyomásgyakorlás lehetséges lépéseit is felvázoltuk: tüntetés a budapesti osztrák nagykövetség előtt, tüntetés az ÖBB bécsi székháza előtt, s ha mindez nem hoz eredményt, akkor sztrájkot hirdetünk.

Március 17.: A VASZ által benyújtott kollektív munkaügyi vita első fordulója. A tárgyalás nem hozott eredményt.

Március 19.: Az Európai Üzemi Tanács (EÜT) Árufuvarozási Szekció RCH-s tagjai (Zubály Bertalan, Lévai Zsolt, Mózes Tibor és Zlati Róbert) Bécsben tárgyalást folytattak Roman Hebenstreit EÜT elnökkel, hogy tájékoztatást adjanak és segítséget kérjenek az RCH-nál kialakult konfliktus helyzettel kapcsolatosan. Roman Hebenstreit kifejezetten támogatta a demonstrációk megtartását és felajánlotta segítségét a bécsi demonstráció szervezésében, valamint megígérte, hogy a tárgyalás után a legrövidebb időn belül tájékoztatja Christian Kern urat az ÖBB igazgatóságának elnökét a frissen kapott információkról.

Március 20.: A VASZ által benyújtott kollektív munkaügyi vita második fordulója. A munkáltató – a bécsi tárgyalásnak is köszönhetően – pozitív irányba mozdult el. A felek a bejelentett csoportos létszámleépítés konzultációjának előzetesen tervezett időpontját 2015. április 03-ig meghosszabbítják, azzal a közös szándékkal, hogy ezen időtartam alatt a felek  szakértői  és plenáris szinten is folyamatosan tárgyalásokat folytatnak. A tárgyalások célja, hogy mind a csoportos  létszámleépítés  tárgyában,  mind  pedig  egy  2015-2020.(!)  évekre  szóló  Középtávú

 

Foglalkoztatási Megállapodás témakörében közös akarattal olyan megállapodások születhessenek, amelyek aláírására egyidejűleg sor kerülhet.

Christian Kern a Roman Hebenstreittel folytatott megbeszélésünk hatására találkozóra hívja az EÜT magyar tagjait.

Az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövetsége elé 2015. március 26-ra tervezett demonstrációt lemondjuk.

Március 25.: Bécsben az ÖBB székházbeli irodájában fogadta a magyar delegációt (Zubály Bertalan, Lévai Zsolt, Zlati Róbert) Christian Kern. A megbeszélés több, mint két órán keresztül zajlott, ahol felvázoltuk Kern úrnak a konfliktus forrását és megoldási elképzeléseinket. Kern úr azt mondta, hogy a felvetéseinkre a hazai menedzsmentnek megoldásokat kell találnia!

Március 26.: A munkáltatót tájékoztattuk Kern úrral folytatott megbeszéléseinkről és a középtávú megállapodásról, illetve egy ezt megelőző részmegállapodásról egyeztettünk.

Március 31.: Egy nagyon fontos megállapodás aláírására került sor a VASZ tagszervezetei és az RCH között. Nyomásgyakorlásunk eredményeként elértük, hogy az eredetileg a végrehajtást érintően 91 fővel tervezett csoportos létszámcsökkentés 50 főre (plusz 10 fő a központi létszámból) mérséklődött és egyetlen tagunknak sem kell szándéka ellenére elhagynia a vállalatot! Megállapodtunk abban, hogy a 2015-2020-ig szóló középtávú foglalkoztatási megállapodás megkötése érdekében a tárgyalásokat április 30-ig egyezséggel zárjuk. A köztes időben, azaz a létszámleépítés és a középtávra szóló megállapodás megkötéséig (április 30-ig, vagy ha addig nem sikerül megállapodni, akkor azon túl is) létszámleépítést a munkáltató csak a szakszervezetekkel egyetértésben hajthat végre.

És hogy mi volt a szerepe az MTSZSZ-nek a megállapodás megkötésében!?

 

Március 25-én az RCH Hírmondó hírül adta, hogy az MTSZSZ is kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett, majd 31-én a tárgyalásokon első alkalommal megjelent a szakszervezet képviselője, aki jegyzőkönyvbe mondta, hogy egyetért a központi létszámba tartozó tíz fő elbocsátásával, majd aláírta a VASZ tagszervezetek által letárgyalttal azonos tartalmú megállapodást, külön lapon.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.