2019. 01. 17. 19:21

Az RCH-nál már megszületett a bérmegállapodás

A munkáltató és a szakszervezetek aláírták a 2019. évi bérmegállapodást.

A Rail Cargo Hungariánál egy hosszú évek óta tartó hagyomány szakadt meg azzal, hogy a 2019-re vonatkozó bérmegállapodás csak januárban született meg. Ennek oka, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum kihirdetése csak 2018. december 30-án történt meg.

A tárgyaló felek mindent megtettek annak érdekében, hogy a munkavállalók február elején már a megemelt fizetésüket kaphassák meg, így a társaság vezetése és a szakszervezetek (VDSZSZ Szolidaritás, VSZ, MTSZSZ, MOSZ) január 17-én aláírták a 2019. évi bérintézkedésekről szóló megállapodást. A VKF által ajánlott 8%-os átlagos bérfejlesztési mértéket felülteljesítve, a 6-12 MMK-ban – mely a munkavállalók 75%-át érinti – sikerült a 10%-os, kétszámjegyű bérfejlesztést megvalósítani.

 

Alanyi jogú alapbérfejlesztés

Az RCH-ban a 6-17 MMK-ba sorolt munkavállalók esetében alanyi jogú alapbérfejlesztést hajtunk végre az alábbiak szerint:

MMK

alanyi jogú bérfejlesztés

6-12

10%

13-14

8%

15-17

6%

 

A kocsivizsgáló gyakornok és a mozdonyvezető gyakornok munkakörbe sorolt munkavállalók alapbére 2019. január 1-től a hatályos garantált bérminimum értékére, 195.000 Ft-ra emelkedik.

 

Januártól új bértábla lép hatályba: bérsávok és kategóriák

Január 1-től a minimálbér havi bruttó (a továbbiakban mindenhol így értendő) 149.000 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig havi 195.000 Ft-ra emelkedik.

 •  Az új bértábla szerinti sávminimumra történő átállás (felzárkóztatás) 2019.01.01-től kötelező a szolgálati idő figyelembevételével.
 •  A pályakezdő diplomások minimális személyi alapbére 2019. január 1-től 330.000 Ft/hó.

Az idősávok 2019. évi minimum értékei a szolgálati idő alapján az egyes munkaköri kategóriákban 2019. január 1-től

MMK

Alapbér minimuma (Ft/hó)

Szolgálati idő szerinti minimum

Alapbér maximuma (Ft/hó)

1 és 5 év között

5 és 15 év között

15 év fölött

6

149 000

150 200

151 500

152 800

159 500

7

160 000

161 300

162 600

164 000

171 200

8

195 000

196 600

198 200

199 800

208 700

9

200 600

202 200

203 900

205 500

217 600

10

206 700

208 300

210 000

211 700

241 800

11

212 800

214 500

216 200

217 900

302 300

12

218 900

220 600

222 400

224 100

340 600

13

225 000

226 700

228 600

230 400

378 400

14

231 000

238 000

244 900

251 800

440 000

15

255 000

262 800

270 400

278 200

550 000

16

350 000

 

670 000

17

436 000

 

835 000

 

Az egyes munkakörökre korábban bevezetett bértáblákat is indexáltuk. A kocsivizsgálói és az árukezelő kocsivizsgálói bértábla a következőképpen alakul:

 

Kocsivizsgáló

Árukezelő kocsivizsgáló

0 és 5 év között

214 600

220 100

5 és 10 év között

231 600

237 100

10 és 20 év között

240 900

246 400

20 és 30 év között

250 600

256 100

30 és 40 év között

260 600

266 100

40 év fölött

270 600

276 100

 

Az árufuvarozási operátor, a vámkezelési és szállítmányozási előadó és az állomási operatív koordinátor I. és II. munkakörökre vonatkozóan az indexálás mellett egy új idősáv is létrejött a 40 évet meghaladó szolgálati idővel rendelkező munkavállalók számára.

 

Árufuvarozási operátor/ vámkezelési és szállítmányozási előadó

Állomási operatív koordinátor I.

Állomási operatív koordinátor II.

 
 

0 és 5 év között

225 500

233 800

274 300

 

5 és 10 év között

232 300

240 600

282 600

 

10 és 20 év között

239 300

247 500

291 100

 

20 és 30 év között

246 400

254 700

299 800

 

30 és 40 év között

253 800

262 000

308 800

 

40 év fölött

261 400

269 900

318 000

 

 

A mozdonyvezetői munkakörben is megtörtént a bérsávok fejlesztése, úgy, hogy a mozdonyvezetőkre jutó 10%-os bértömeg terhére a kevesebb szolgálati idővel rendelkező kollégák magasabb, míg a hosszabb szolgálati idővel rendelkezők alacsonyabb bérfejlesztésben részesülnek.

Egyéb intézkedések:

 • Az RCH az öngondoskodás támogatásának jegyében a 2019. évi jogszabályváltozásból eredő – a munkáltatói oldalon jelentkező megtakarítást – teljes egészében visszaforgatja az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítésének növelésére, így az január 1-től 3,5%-ra emelkedik.
 • Az egészségmegőrzés ösztönzése érdekében a munkáltató továbbra is biztosítja az önkéntes egészségpénztári tagdíj 1%-os kiegészítését.

 

VBKJ

A VBKJ 2019. évi keretösszege: 450.000 Ft/fő/év.

A választható elemek köre:

 • munkába járás támogatása,
 • sporteseményre vagy kulturális szolgáltatásra szóló belépő térítése,
 • Széchenyi Pihenőkártya,
 • bölcsődei, óvodai szolgáltatás ellátás díja,
 • készpénzben történő juttatás.

Az egyes elemek szorzószámai a hatályos törvényi előírások (járulékok, adóterhek) alapján kerülnek meghatározásra. A rendszer részletes szabályait utasítás fogja tartalmazni.

 

Az RCH további vállalásai:

 1. A munkáltató vállalja, hogy a mobil kocsivizsgálati tevékenységet ellátó kocsivizsgáló, árukezelő kocsivizsgáló munkakörbe sorolt munkavállalók részére 2019. február 1-től 2019. december 31-ig teljesített szolgálatonként bruttó egyszeri 4.000 Ft/fő szolgálati pótlékot fizet az alábbi feltételek teljesülése esetén:
 • a munkavállaló a mobil kocsivizsgálati tevékenység körébe eső feladatok ellátását az üzemirányító által meghatározott „külső” szolgálati helyen végezi el, amelyet a vállalat által biztosított, saját maga által vezetett gépkocsival ér el,
 • a munkavállaló rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezető engedéllyel,
 • a munkáltató és a munkavállaló között legyen érvényben a tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás.
 1. A munkáltató vállalja, hogy a mobil kocsivizsgálati tevékenység ellátásának biztosítása érdekében a jogosítvánnyal nem rendelkező kocsivizsgáló, árukezelő kocsivizsgáló, komplex vonali tolatásvezető II. munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részére a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésének költségét 100%-ban, de legfeljebb 150.000 Ft mértékig utólagosan megtéríti. A rendszer működésének szabályait a munkáltató utasításban szabályozza.
 2. A munkáltató vállalja, hogy a Középtávú Megállapodásban meghatározott mobilitási támogatás összegét 2019. január 1-től 130.000 Ft-ról 150.000 Ft-ra emeli a vonatkozó utasításban foglalt feltételek figyelembevétele mellett.
 3.   A munkáltató vállalja, hogy 2019. január 1-től kezdődően a képernyő előtti munkavégzés miatti szemüveg költségtérítésre jogosult munkaköröket kibővíti a kocsivizsgáló, az árukezelő kocsivizsgáló, a művezető I. és a művezető II. munkakörökkel.
 4. A munkáltató vállalja, hogy 2019-ben 150 millió Ft-ot fordít a munkakörülmények javítására, irodák, ingatlanok felújítására, klimatizálásra, eszközök beszerzésére.
 5. A munkáltató vállalja, hogy a 2017-ben bevezetett Törzsgárda rendszert 2019. évben is fenntartja és a szolgálati idősávok mértékét sávonként egységesen 5.000 Ft-tal megemeli. Ennek megfelelően az új törzsgárda-jutalom sávonkénti összegei a következőképpen alakulnak:

 

Szolgálati idő

Jutalom

20 éves szolgálat

25 000 Ft

25 éves szolgálat

30 000 Ft

30 éves szolgálat

35 000 Ft

35 éves szolgálat

40 000 Ft

40 éves szolgálat

45 000 Ft

45 éves szolgálat

50 000 Ft

 

 Kapcsolódó dokumentumok:

Aláírt bérmegállapodás

Aláírt kollektív szerződés módosítás

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.