2014. 09. 15. 21:07

Cargo Hírnök 2014.09.15

Lezárult a kollektív munkaügyi vita, távozott az RCH HR igazgatója.

Szeptember 11-én, több, mint három hónappal a kezdeményezés után megállapodással zárult a VASZ (MOSZ, VDSZSZ Szolidaritás, VSZ) tagszervezetei által közösen indított kollektív munkaügyi vita. A több témában kezdeményezett egyeztetés sorozat igen elhúzódott, de ennek okai között ott van a témák sokasága, a témák súlya és az időközben történt személyi változás is.

A kollektív munkaügyi vita kezdeményezését követően több ízben is tárgyalásokat folytattunk. Ezek során pontról pontra egyeztettük a témákkal kapcsolatos álláspontjainkat. Közben egy rendkívüli VÉT-et is össze kellett hívni, hogy tisztázzunk oktatással-képzéssel, valamint létszámhelyzettel kapcsolatos kérdéseket. A július 17-i VÉT önmagában sikeres volt, mert Kovács Imre megnyugtató kijelentéseket tett, azonban az ott elhangzottakat minden fél számára elfogadható módon nem tudtuk írásba önteni. Úgy tűnik, hogy a cégben nem mindenki játszik azonos kottából, ami főleg a foglalkoztatott létszámra vonatkozó mondásoknál tetten érhető. Kovács Imre ugyanis úgy fogalmazott, hogy semmilyen létszámnyomás nincsen rajtunk, az egész hálózatot lefedő leépítési programok a jövőben már nem tervezettek, csupán egyes technológiailag indokolt és meghatározott folyamatok megvalósítása kerülhet sor egyes optimalizációs projekteken keresztül. Ehhez képest Clemens Först konkrét számadatok mentén próbál egyeztetni velünk. Olyan számok mentén, amiket évek  óta  sulykolnak,  még  csak  nem  is  próbálnak

igazítani az időközbeni változásokhoz, pedig már régen is, de különösen mára teljesen megalapozatlanok. Ez az alapvető látásmódbeli különbség, ami miatt nem sikerül hosszabb (közép) távon megállapodni.

Végül sikerült megállapodással befejezni a kollektív munkaügyi vitát. Az egyezség egyrészről rögzít egyes lezárt kérdéseket, mint a KÜT, KMVB és a szakszervezeti érdekvédelmi tevékenységet elősegítő megállapodás. Másrészről bizonyos folyamatokat rendez, mint például a szakszervezetek részvétele a Service Center és a képzési projektben, valamint a technológiai folyamatok felülvizsgálatában. Harmadrészt jövőbeni feladatokat határoz meg, mint a középtávú megállapodás megkötése, illetve az év végi tárgyalások során a bérfeszültségek rendezése.

Bízunk abban, hogy a meglévő erőforrásokkal tudunk előre haladni a megállapodások irányába.

Módosult a ruházati melléklet

A módosítás során a munkaköröket az időközben bekövetkezett változásokhoz igazítottuk: a megszűnő munkaköröket kivettük, az újonnan létrejövőket betettük a táblázatba. A kihordási időket az elmúlt évek tapasztalatai alapján módosítottuk. A változások előkészítésében a Központi Munkavédelmi Bizottság vállalt kiemelkedő szerepet.

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.