2014. 09. 03. 21:11

Cargo Hírnök a Honvédkórházról

A Honvédkórház (Állami Egészségügyi Központ) igénybevételéről

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. augusztus végén levélben tájékoztatta az RCH-t, hogy 2014. szeptember 1-től a társaság „munkavállalói részére már nem kerül kiállításra azon munkáltatói igazolás, amely a Honvédkórház szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges” A levél szerint ennek alapjául az a kifejezetten alapos megállapítás szolgál, hogy „ha a feltételek nem állnak fenn, abban az esetben a munkavállalók részére igényjogosultsági igazolás nem adható ki.”

A megállapítás igaz! Csakhogy véleményünk szerint a feltételek az RCH munkavállalóira bizony fennállnak! Tehát mielőtt nagydobra vertük volna, vagy pusztán továbbítottuk volna a negatív hírt, a VSZ Vasútegészségügyi Intézőbizottsággal közösen utánajártunk az ügynek.  Nézzük meg részletesen, hogy mi alapozza meg álláspontunkat?

„Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről” szóló 175/2007. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) szakasza szerint „Az MH Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásaira igényjogosult: b) a vasutas állomány, a vasutas állomány biztosított közeli hozzátartozói, a volt vasutas biztosított, aki nyugellátásban részesül…”

Ugyanezen jogszabály 1. § d) pontja határozza meg a vasutas állomány fogalmát, amely szerint ide tartozik az a személy is, aki „a vasút által alapított vagy annak többségi részesedésével működő gazdasági társaság munkavállalója.”

A vasutas biztosítottak körének megfogalmazásánál ugyanezt a kifejezést találjuk „a vasutas biztosítottak köréről és a vasútegészségügyi intézetekbe történő beutalás szakmai rendjéről” szóló 16/1994. (IV. 26.) KHVM rendeletben, amely megalkotására a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 68. § (4) szakasza ad felhatalmazást.

Rég volt, de valószínűleg mindenki emlékszik, hogy az RCH-t (születési nevén MÁV Cargo) 2005. december 1-én a MÁV Zrt., azaz a vasút alapította.

Ha mindez nem volna elég, akkor álljon itt még a Kormány és a reprezentatív vasutas szakszervezetek által 2007. március 2-án kötött, jelenleg is hatályos megállapodás 4. pontja, amely szerint a „vasúti törvényben foglaltakra tekintettel a vasutas biztosítottak a teljes ÁEK igénybevételére jogosultak […] A vasutas igényjogosultak ellátásának biztosítására a 2005. évi CLXXXIII. törvény 68. §-a és a 16/1994. (IV.26.) KHVM rendelet alapján a Kormány garanciát vállal.”

Mivel a MÁV Szolgáltató Központ – az általuk megküldött levél szerint – „szeretne megfelelni a törvényi előírásoknak, amelyről a kormányrendelet értelmében beszámolási kötelezettségük is van”, ezt is elősegítendő az álláspontunkról – a szakszervezeti együttműködés jegyében a VASZ nevében – a VSZ elnöke tájékoztatta a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettesét. A levélben kértük az RCH munkavállalók Honvédkórház ellátásának igénybevételéhez szükséges munkáltatói igazolás további kiállítását valamint a jogosultságnak a Honvédkórház illetékeseivel történő közlését is.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.