2015. 03. 27. 20:32

Tovább tart az RCH-nál a létszámcsökkentéssel kapcsolatos tárgyalás

Már az MTSZSZ is velünk van!? Az MTSZSZ a március 12-én bejelentett csoportos létszámcsökkentési intézkedésre „reagálva” március 23-án már kezdeményezte is a saját kollektív munkaügyi vitáját a munkáltatóval szemben. Minderről a szakszervezet az RCH Hírmondó március 25-én megjelent számában adott tájékoztatást.

A VASZ tagszervezetei mindezek előzményeiről mit sem tudva próbálták az osztrák kollégákkal felvenni a kapcsolatot. Ennek és a nyomásgyakorlás különböző eszközei kilátásba helyezésének következtében eljutottunk Christian Kern úrhoz is. A találkozó létrejöttéhez azonban „minden bizonnyal hozzájárult”, hogy a szakszervezetek közül utolsóként az MTSZSZ is kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett az RCH-nál.

Köszönjük!

 

Miközben a Hírmondó készült, addig az említett szakszervezet szakmaiságát nélkülözve voltunk kénytelenek 2015. március 25-én egyeztetést folytatni Bécsben az ÖBB vezérigazgatójával.

Kern úr több mint két órát szánt a hazai problémák megismerésére, kíváncsian hallgatta a tájékoztatásunkat és folyamatosan jegyzetelt. A találkozón a VASZ delegáció tagjain (Zubály Bertalan, Lévai Zsolt, Zlati Róbert) kívül részt vett még Nathan Zielke RCH CFO, valamint Roman Hebenstereit ÖBB EÜT elnök.

Tájékoztattuk Kern urat, hogy a konfliktushelyzetet a 91 fős csoportos létszámcsökkentési intézkedés tervezet robbantotta ki, amely megalapozatlan és ezért elutasítjuk. A korábbi években indított projektek még nincsenek lezárva, miközben már újabb és újabbak indulnak. Az IT rendszerek még mindig nem működnek megfelelően. A leépítések hatásaként csökkentek ugyan a személyi jellegű költségek, de a vállalat egyéb költségei (kocsi takarítás, kocsi javítás) megnőttek.

A VASZ tagszervezetei a konfliktus feloldásának lehetőségét egy a jelenlegi helyzetet rendező kompromisszumos megoldásban és ezzel párhuzamosan egy 2020-ig terjedő hatályú Középtávú Megállapodás megkötésében látják.

A kompromisszum abban testesülne meg, hogy a most tervezett létszámcsökkentés nem valósulhat meg csupán a végrehajtásban, hanem a központi létszámot is kell, hogy érintse, a mértéke pedig legfeljebb 60 fős lehet szakszervezeti ellenőrzés mellett úgy, hogy a távozóknak programokat ajánl fel a munkáltató.

A középtávú megállapodás témaköreire és tartalmára a következő javaslatot tesszük:

Az RCH 2020-ra tervezett záró létszáma 1858 fő alá nem mehet, a csökkenés lineárisan valósuljon meg. Készüljön stratégiai munkaerő tervezés, hogy a munkaerő utánpótlás tervszerűen menjen végbe. Az utánpótlási programokban résztvevő gyakornokokat kezeljük a létszámon és személyi jellegű költségeken kívül.

Az idős  kollégák kivezetésére alkalmazzuk a régi jól bevált programokat, illetve alakítsunk  ki, hozzunk létre újakat. Az esetlegesen felszabaduló munkaerőt nem leépíteni szükséges, hanem a vállalat hatékonyságának további növelésére a jelenleg kívülről megrendelt tevékenységek elvégzésére kell átirányítani.

A jövedelempolitikai fejezetnek tartalmaznia szükséges a bérek emelkedésének ütemére vonatkozó elképzeléseket, a VBKJ kiemelkedő szintjének megőrzési szándékát és az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás mértékének emelkedési ütemét is.

A munka és egészségvédelem fejezetnek az egészségmegőrző program fejlesztését, a munkaügyi kapcsolatok fejezetnek pedig a KSZ felmondásának tilalmát kell tartalmaznia a középtávú megállapodás hatálya alatt.

Kern úr a találkozó végén kijelentette, hogy a hazai menedzsmentnek valamennyi felvetésünkre megoldásokat kell keresnie és május végére újabb találkozóra hívott bennünket, hogy akkor számoljunk be az elért eredményekről.

Csütörtökön tájékoztattuk a találkozó tapasztalatairól a HR szervezetet és egy megállapodás szövegének megalkotásáról egyeztettünk. A tárgyalás következő fordulójára március 31-én, kedden kerül sor.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.