2015. 03. 05. 20:44

Ülésezett a VSZ Cargo SZK Küldöttértekezlete

A Vasutasok Szakszervezete XVIII. Kongresszusára készülve valamennyi alap- és középszervnél választásokat kell tartani. Ennek megfelelően rendezte meg a VSZ Cargo Szakmai Képviselet 2015. március 3-án a beszámoló és választó Küldöttértekezletét.

Az értekezlet először az Intézőbizottság 2011-2015 közötti időszakról készített beszámolóját vitatta meg. A hozzászólások értékesnek és őszintének ítélték a dokumentumot. Papp Zoltán elnök szerint büszkék lehetünk az elért eredményeinkre. Bodnár József alelnök kiemelt néhány nagy eredményt, mint a rendes felmondások elkerülését, a KSZ vívmányainak megőrzését. Meleg János alelnök megítélése szerint egy jól kialakult csapat, jó eredményei szerepelnek a beszámolóban. Dr Kotter József alelnök megköszönte a cargósoknak a szombathelyi Vasjármű Kft. megmentéséhez nyújtott segítségét. A résztvevők egyhangú szavazással fogadták el a beszámolót.

A küldöttek a Szakmai Képviselet vezetőjének újraválasztották Zlati Róbertet, helyetteseinek pedig Kolonics Kálmánt és Zubály Bertalant. Az értekezlet jogosult megválasztani a műszaki szolgálat két képviselőjét is, akik ismét Balogh Attila és Faluvégi József lettek.

A Küldöttértekezlet napirendjén szerepelt a VSZ XVIII. Kongresszusára történő felkészülés is. Ennek keretében Papp Zoltán VSZ elnök – mint a Beszámoló Szerkesztő Bizottság elnöke – tájékoztatta a testületet arról, hogy a kongresszusi beszámoló előkészítése folyamatban van, a bizottság első ülését március 16-án fogja tartani. Meleg János alelnök – mint a Programszerkesztő Bizottság elnöke – ismertette, hogy a VSZ Középtávú programjának tervezete elkészült és meg is jelent a Magyar Vasutasban, amihez várják az észrevételeket, javaslatokat. Bodnár József alelnök – mint az Alapszabály Szerkesztő Bizottság vezetője – elmondta, hogy komoly viták közepette elkészült az Alapszabály módosítás tervezete, amelyet a Választmány is megtárgyalt és módosításokkal javasolt tagsági vitára bocsátani. A tervezet a Magyar vasutas következő számában jelenik meg, amihez szintén várják a véleményeket, javaslatokat.

Az egyebek napirendben a testület a napi aktualitásokat vitatta meg. A helyzet értékelése során a következő dokumentum egyhangú szavazattal történő elfogadására került sor:

 

Nyilatkozat

A VSZ Cargo SZK Küldöttértekezlete megvitatta és elfogadta az Intézőbizottság által a 2011-2015 közötti időszakról készített Beszámolót, valamint megválasztotta új tisztségviselőit.

A Küldöttértekezlet megállapította, hogy a beszámolási időszak RCH Zrt-nél megvalósult kihívásaira a Vasutasok Szakszervezete megfelelően reagált. Ehhez szükség volt a szakszervezeti tagság támogatására, a szakszervezetek összefogására és a tisztségviselők felkészültségére egyaránt.

A Küldöttértekezlet elvárja, hogy tagjaink érdekében a jövő kihívásaira történő reagálás az eddigiekkel megegyező színvonalon valósuljon meg. Továbbra sem engedhetjük megalapozatlan létszámcsökkentési intézkedések megvalósítását, a kollektív szerződéses megállapodások vívmányainak értelmetlen csorbítását, tagjaink érdekeinek figyelmen kívül hagyását.

A Küldöttértekezlet kinyilvánítja, hogy az eredmények elérése érdekében a tagokkal együttműködve a belső és külső szakszervezeti összefogás erejével, és valamennyi törvényes eszközzel továbbra is támogatást fog nyújtani a vezető tisztségviselőknek.

Budapest, 2015. 03. 03.

 

Vasutasok Szakszervezete Cargo Szakmai Képviselet Küldöttértekezlete

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.