2015. 09. 17. 21:43

A munkáltató utasításának megtagadása és eltérés a munkáltatói utasítástól

Számos kérdés merült fel kollégáink között a munkáltató utasításának megtagadásával kapcsolatosan. Hogy az esetleges félreértéseket eloszlassuk, illetve, hogy a jogi lehetőségeket megvilágítsuk, vázoljuk a Munka Törvénykönyve legfontosabb szabályait, és példákat is felhozunk. Fontos, hogy mindannyian ismerjük az alapvető szabályokat, ugyanis a jogalap nélkül megtagadott utasítás azonnali hatályú felmondást is eredményezhet!

A munkavállaló munkaviszonyból akadó főkötelezettsége a munkáltató utasításnak végrehajtása, melynek nem teljesítése általában súlyos kötelezettségszegést jelent, mely akár a munkaviszony megszűntetését is maga után vonhatja jogkövetkezményként.

Vannak azonban olyan esetek, melyekben az utasítás megtagadható, sőt, megtagadandó.

Megtagadható az utasítás, ha 

  • a végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, 
  • a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

E szabály alapján tehát, ha a munkáltató utasítása kollektív szerződéses előírásba ütközik, az utasítás teljesítése megtagadható. Például, ha kollektív szerződés előírja, hogy egy vonaton kötelező két jegyvizsgálónak utaznia, a munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha egyedül van a szerelvényen. Ugyanígy megtagadható az utasítás teljesítése, ha az törvénybe (bármilyen törvénybe, tehát nem csak a Munka Törvénykönyvébe) vagy rendeletbe ütközik. Végezetül megtagadható az utasítás akkor is, ha a teljesítésével a munkavállaló a saját életét, egészségét veszélyeztetné közvetlenül és súlyosan. Tehát a közvetett veszélyeztetés nem ad alapot az utasítás megtagadására. Például, ha a munkáltató arra utasítja a munkavállalót, hogy védőfelszerelés nélkül dolgozzon veszélyes anyagokkal, az utasítás teljesítése megtagadható.

Kötelező megtagadni az utasítást, ha a

  • végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Ez az eset például akkor fordulhat elő, ha a munkáltató arra utasítja a munkavállalót, hogy a szennyvíziszapot az út menti árokba ürítse, mivel ezzel a környezet közvetlen és súlyos veszélyeztetése állna be, de ilyenre példa az is, ha a munkáltató arra utasítja a munkavállalót, hogy a meghibásodott daruval akkor is dolgozzon, ha alatta mások tartózkodnak.

Fontos, hogy még abban az esetben is köteles a munkavállaló a munkáltató rendelkezésére állni, ha jogszerűen tagadta meg az utasítás teljesítését. Amennyiben a munkavállaló az utasítás megtagadása után eltávozik, szintén kötelezettségszegést követ el, tehát a legcélszerűbb az, ha a megtagadást követően is elérhetőek maradunk és a munkáltató által kijelölt helyen tartózkodunk.

Ejtsünk néhány szót az utasítástól való eltérésről is: a munkavállaló a munkáltató utasításától akkor térhet el, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére nincs mód. A munkáltatót ez esetben az eltérésről haladéktalanul tájékoztatni kell. Tehát, például, ha az építőipari vállalkozás ács munkavállalója azért, hogy a födémre lepakolt - tetőtéri munkákhoz lepakolt - építőanyagokat (cement, fugázó, gipszkarton) a hirtelen kialakult nyári felhőszakadástól megóvja, a nejlon szigetelőanyagot sebtében felszögeli a gerendákra, okkal tér el az utasítástól, mivel ezzel a munkáltatóját kíméli meg a tönkrement anyagok újravásárlásának költségeitől.

Minden eset más, és az egyedi körülmények más-más megítélést igényelnek. Ezért, ha nem egyértelmű az utasítás megtagadásának jogossága, azt javasoljuk, hogy keressék meg a szakszervezeti képviselőjüket és jogászainkat tájékoztatás céljából!

 

dr. Balczer Balázs

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.