2020. 09. 03. 12:03

A telephely fura ura…

Szakszervezetünk ingerküszöbét messze meghaladja az a munkáltatói magatartás, amelyet a Debrecen JBI Záhony telephely vezetője tanúsít egyik tagtársunkkal szemben, amely egyébként visszavezethető arra a régi konfliktusra, amely a telephelyvezető és tagtársunk (VSZ tisztségviselő) édesapja között állt fent.

Tagtársunknak nemrégiben volt egy fegyelmi ügye, amelyben elismerte, hogy hibázott, ugyanakkor a munkáltató által lefolytatott eljárást, illetve a munkáltatói magatartást szakszervezetünk már akkor is kifogásolta. A munkavállaló az írásbeli figyelmeztetését követően aláírta a felkínált munkaszerződés-módosítást, amelynek kapcsán többször is egyeztettünk a munkajogi szervezettel annak érdekében, hogy a munkavállaló ügyét méltányosan és korrekten tudjuk lezárni.

Mindezek ellenére, az jutott tudomásomra, hogy a nevezett telephelyvezető – fenyegetően fellépve – arra presszionálja tagtársunkat, hogy az aláírt munkaszerződése helyett legyen telepi rendező (írjon alá egy újabb munkaszerződés-módosítást). Mindezt pedig úgy vetette fel számára, hogy tudomása van arról, hogy tagtársunknak nincs meg a telepi rendező tevékenység ellátásához szükséges vizsgája.

Ugyanakkor azt a munkavállalót, akit pont e célból iskoláztak be, nem hajlandók ebben a munkakörben foglalkoztatni.

Fentiekre tekintettel, személyesen is ismerve a telephelyvezető és tagtársunk édesapja közötti régi konfliktushelyzetet, nem tudunk mást vélelmezni, mint azt, hogy a telephelyvezető viselkedése és intézkedései tagtársunkkal szemben személyeskedő, zaklató és megtorló jellegűek.

 

Meggyőződésünk, hogy a vállalat nem tűrheti az ilyen és ehhez hasonló vezetői magatartást és nem lehet érdeke, hogy a fiatal és tehetséges munkavállalók ilyen esetek miatt elhagyják a céget.

 

Elvárjuk, hogy a munkáltató vizsgálja ki az ügyet és tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.