2017. 05. 15. 14:16

A VSZ 2017. évi Kongresszusáról

Szakszervezetünk május 13-án megtartotta évenkénti kötelező Kongresszusát a Vegyipari és Energiaipari Szakszervezetek székházában.

A Himnusz elhangzása után Meleg János elnök ünnepélyes megnyitója következett, majd Juhász Tiborné, a mandátum-vizsgáló bizottság elnöke jelentette a kongresszusnak, hogy a 123 fő küldöttből 107 fő, 87% jelent meg, tehát határozatképes a testület. Ezt követően Dr. Kotter József a kongresszust segítő munkabizottságok elfogadására és ügyrendjére tett javaslatot, melyet egyhangúan elfogadtak a küldöttek.

A napirendek sorában a 2016. évi Kongresszus óta eltelt munkáról adott írásos jelentés mellé szóbeli kiegészítést tett Meleg János elnök. Mint mondta, a Munka Törvénykönyve 2012. évi változása a munkaidő kedvezmény gyökeres megváltoztatását vonta maga után, amire kellett reagálni szakszervezetünknek is, amely nem ment zökkenőmentesen. A pénzügyi területen stabilitásra volt szükség, valamint a vagyonfelélés megállítása volt a cél. A szövetségi politikában is voltak nehézségek, hiszen a befektetett energia és az anyagi támogatások nem hozták az elvárt eredményeket. A kormányzat részéről a tárgyalási hajlandóság sem volt elfogadható, de a MÁV Csoport állandó átszervezése, az ezzel járó feladatok sokasága is nehezítette munkánkat.

De a sikerekről is kell beszélnünk, ide kell sorolni a MÁV csoporttal megkötött három éves bér- és együttműködési megállapodást. Az esélyegyenlőségi tervek elfogadása is jó eredmény, de sikerült a KSZ-tárgyalásokon is olyan részeredményeket és sikereket elérni, amely a munkavállalók előnyére vált. Örvendetes az is, hogy a taglétszám növekedési stádiumban van.

Hozzászólóként Dr. Kotter József alelnök a kis szervezetek problémájára hívta fel a figyelmet, megértést és toleranciát kért mindenki részéről. A taglétszám a gazdasági társaságoknál is növekedésnek indult, amiért sokat tettek sokan, közülük kiemelendő Juhász Tiborné Záhony TK vezetőnek a B+N társaságnál végzett munkája.

Bodnár József a kommunikáció fontosságára hívta fel a figyelmet. A tagszervező munkájáról elmondta, az elmúlt időszakban 48 munkahelyen járt, és több mint 1000 munkavállalóval találkozott. El kell adni az érdekvédelmi tevékenységünket is – fejezte be hozzászólását Bodnár kolléga. Szabó Gyula a forgalmi területről elmondta, büszke arra, hogy a befektetett energia, munka megtérült a sok probléma ellenére is a taglétszám stabil. Palotai Árpád a munkáltatóval kialakítandó kapcsolatról beszélt, majd a bérmegállapodás még nyitott szenioritás kérdését, annak megállapodási lehetőségeit feszegette. Bubonyi István a múlt év sikerének említette a 40%-os műszakpótlék bevezetését, de gondolni kell azokra is, akik nyújtott nappalos munkarendben dolgoznak, és forgalmi munkakörök bér egyenlőtlenségeit is meg kell vizsgálni. Herczegh Mária, a Női tagozat vezetője megköszönte a tagozatnak nyújtott segítséget, támogatást, külön kiemelve a Nők elleni zaklatás kérdőív kitöltésében nyújtott segítséget. Beszélt még a MASZSZ-ban végzett sok energiát felemésztő, de csak csekély eredményt felmutató munkáról is.

Zlati Róbert alelnök az érdekvédelmi munkában végzett negatív és pozitív fejleményekről beszélt, és említette a nemzetközi szervezetekben nyújtott kézzel fogható eredményeket is. Sok hasznos információ segíti a szakszervezetünk munkáját, megítélésünk pedig nemzetközileg nagyon pozitív.

A napirend zárásaként Meleg János elnök minden hozzászólásra reagált. A beszámolót a Kongresszus elfogadta.

A 2016. évi pénzügyi beszámolójához Szőllősiné Orosz Éva, a VSZ Pénzügyi-és Ellátási Osztály vezetője szóbeli kiegészítésében a szakszervezetünk vagyoni helyzetét ismertette részletesen. Ezt követően a küldöttek a 2016. évi pénzügyi beszámolót is elfogadta.

A következő napirendben a VSZ FB munkájáról készült beszámolót vitatta meg a Kongresszus. Gyuricza Gyula FB elnök szóbeli kiegészítésében egy kis történelmi áttekintést adott a bizottság megalakulását illetően. Elmondta, a végzett munka összetett és sokrétű, az ötfős bizottságban van jogász, pénzügyi és műszaki végzettségű is. Az elkészült több mint 40 oldalas beszámoló a vizsgálatok elvégzésére is kiterjedt. A hozzászólások sorát Boros Ákosné kezdte, és az FB-nél az általa kezdeményezett vizsgálat eredményének hiányát említette, a mai napig nem kapott hivatalos választ a felvetett problémára. Meleg János elnök a beszámolóhoz elmondta, hogy van benne néhány olyan észrevétel, amely pontosításra szorul, illetve amit a helyére kell tenni. Vannak kínos perek is, de ez természetes egy ilyen szervezet életében. Dr Kotter József alelnök elmondta, hogy az FB a vizsgálatok eredményeként javaslatokat tehet az ügyvezetés számára, melyet az Elnökség és a Választmány is megtárgyalhat. Egy biztos, ez az ügyvezetés azt vállalta, hogy nem lesz vagyon felélés, és ezt be is tartja. Gyuricza Gyula FB elnök is reagált a hozzászólásokra, végül a beszámolót a küldöttek nagy többséggel elfogadták.

A következő napirendben az FB elnökének és tagjainak díjazásáról döntött a Kongresszus, majd a folytatásban a VSZ 2017. évi költségvetés tervezetét tárgyalta a testület. Suszter Csaba, a költségvetési bizottság elnöke szóbeli tájékoztatójában elmondta, hogy a bizottság elvégezte ezt a nem könnyű feladatot, az új vezetés helyére rakta a dolgokat. A régi rossz struktúra nem volt jó, ezen is változtatni kellett. Túlköltekezés nem lehetséges, ez adja szakszervezetünk biztonságát, stabil pénzügyi helyzetét. A 2017. évi pénzügyi tervet a kongresszus szintén elfogadott.

A VSZ új honlapjának elindítását is láthatták a küldöttek, amelyet Meleg János elnök, Horváth Csaba alelnök és Széles Szilárd közösen indította útra, remélve, hogy ezzel szakszervezetünk egy nagy lépést tett tagjaink tájékoztatásának fejlesztésében.

Ezzel a Kongresszus befejezte munkáját, az elnöki zárszó, majd a Szózat hangjai zárták be a tanácskozást.

Zubály Bertalan

Az eseményen készült fényképek galériánkban tekinthetőek meg.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.