2020. 03. 18. 13:13

Az időszakos orvosi viszgálatokról

Az országos tisztifőorvos tájékoztatta a munkáltatókat, hogy a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok a nem elhalasztható alapfeladataik teljes körű ellátására kötelezettek.

Ezt a nemzetgazdaság működőképességének megtartása és a járványügyi védekezés biztosíthatósága indokolja.

Az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet kihirdetését követően az intézkedés alól az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok jelentenek csak kivételt, amelyek esetében - a munkáltatóval való egyeztetést követően - e vizsgálatok időpontja elhalasztható, az időszakos munkaköri orvosi alkalmasság időtartama pedig a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig meghosszabbítható.

VNK Kft. tájékoztatása szerint, az időszakos vizsgálatok esetében a következők halaszthatók:

- 33/1998 NM rendelet szerinti vizsgálat

- gépjárművezetők időszakos alkalmassági vizsgálata

- fegyveres munkavállalók vizsgálata

- gépkezelői (motorfűrész kezelő, emelőgépkezelő, targoncavezető stb.) jogosítványok meghosszabbítása

- előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatok: OKJ, szakmai gyakorlat (ösztöndíjas, duális)

- előzetes vizsgálatok - mivel toborzás/vasúti képzés leállításra került

 

Ami nem halasztható és a VNK elvégzi a vizsgálatokat:

- időszakos 203-as vizsgálat

- időszakos VIG/EVIG vizsgálat

- ha az alap munkakör halasztható, de mellette van 203-as és/vagy VIG/EVIG munkakörre még alkalmasság akkor a vizsgálatot el kell végeztetni

- közfoglalkoztatottak foglalkoztathatósági vizsgálat

- 30 napon túli keresőképtelenség után közfoglalkoztatottak foglalkoztathatósági vizsgálata

- előzetes vizsgálat 1. speciális esete: elsősorban 203-as munkakörben, ha azon nyomban munkába állítható a munkavállaló és felvétele feltétlenül szükséges az üzembiztonság megtartása érdekében, ahol vasúti képzés nem szükséges

- előzetes vizsgálat 2. speciális esete: ha a 203-as munkakörben 6 hónapon túli keresőképtelenség után, a felgyógyulást követően, munkába állás előtt

- soron kívüli vizsgálatok

 A jelenlegi helyzetben az OP HR a VNK Kft.-vel folyamatosan tartja a kapcsolatot a felmerülő kérdések, problémák azonnali kezelése érdekében, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a halasztás alá nem eső orvosi vizsgálatok határidőben történő megtartására is. Abban az esetben, ha az orvosi vizsgálatra a munkáltató oldalán felmerülő okból mégis nem kerülne sor határidőben, akkor ez állásidőnek minősül, amely kieső időre a munkavállalót alapbér illeti meg.

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.