2017. 03. 06. 14:59

Egyéni védőeszköz: „kincs”, ami nincs…

Avagy a védőeszköz ellátás a munkáltató részéről nem kegy, hanem kötelesség!

A védőeszköz munkaköri meghatározása és biztosítása a munkáltató egyik legfontosabb munkavédelmi kötelezettségei közé tartozik. Hiszen ha megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel köteles ellátni és ellenőrizni azok rendeltetésszerű használatát.

Tagjainktól folyamatosan érkeznek a jelzések felénk, hogy nincsenek megfelelő védőeszközeik és a munkáltató nem biztosítja a munkavégzéshez szükséges munkaruházatot. Az egyéni védőeszköz ellátás kapcsán többször felhívtuk a munkáltató figyelmét a hiányosságokra, de a válasz minden esetben ugyan az volt: „nincs probléma, az ellátás folyamatos”. Ugyan ez volt a helyzet a lábbelik tekintetében is, ahol arról kaptunk tájékoztatást, hogy „ipari méretekben dől be a cipő” a vállalathoz!

Szakszervezetünk munkavédelmi őrjárata nem volt rest és a helyszínen nézett a dolgok mélyére. A helyzet elkeserítő!

Egyes területeken olyan mértéket ölt a védőeszköz hiánya, hogy az egyébként személyes használatra meghatározott védőeszközöket közösen kell használniuk a munkavállalóknak, néha a higiénés szabályok teljes mellőzésével!

Több mint egy éve akadozik a leesés elleni védelemre szolgáló teljes testheveder ellátás, a régi hevederek időszakos felülvizsgálata lejárt, sok esetben már nem revidiáltatták őket, az újak esetében pedig még hiányoznak a szabványossági bizonylatok. Persze tény az is, hiába állnának rendelkezésre, mert az egyéni védőeszközzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati oktatások sem kerültek megtartásra, ezek hiányában pedig halálos kimenetelű munkabaleset megelőzésére szolgáló védőeszközt használni felelőtlenség, használatukat elrendelni pedig súlyos veszélyeztetés! Sajnos azt tapasztaljuk, ez történik nap, mint nap! Felelősök persze nincsenek!

A védősisakok tekintetében is fennakadások tapasztalhatóak, közbeszerzés nincs, a szolgálati helyek azokat csak saját hatáskörben tudják beszerezni.

Motorfűrésszel végzett tevékenységekhez sehol sem találtunk megfelelő védőruházatot és lábbelit! Elgondolkodtató, a vasúti pályára dőlt fák eltávolítását ki és milyen felszerelésben végzi? Lehetséges, hogy a MÁV által meghatározott védőeszközt egyetlen gyártó sem képes előállítani? Több mint egy éve hiányoznak!

Találkoztunk olyan innovatív megoldásokkal is, amikor a jól láthatóságot biztosító védőmellényeket már csak úgy tudták biztosítani, hogy a selejtezésre váró példányokat vették ismételten használatba!

Helyszíni bejárásaink alkalmával bebizonyosodott, hogy a munkavédelmi szabályzatban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező biztonsági lábbelik (műanyag merevítés, téli bundás bélés) sehol nem állnak rendelkezésre! Nincs kötött szerződés, kezdeményezéseink után rohamtempóban egyedi beszerzésként próbálnak jogszabályi kötelezettségeiknek eleget tenni a munkáltatók!

Nagy gondot jelent a munkaruha hiánya a munkavállalók között. Teljesen érthető az indulatosságuk és felháborodásuk, mikor arról beszélnek, hogy 2016-óta semmiféle munkaruha ellátásban nem részesültek, saját ruhájukban végzik a munkát, akad olyan eset is, amikor saját költségen vásárolnak munkaruházatot! Lassan a MÁV-nál megalakul a modernkori „Rongyos Gárda”. Így akarjuk megtartani a munkaerőt? Biztos ez a legmegfelelőbb formája a munkavállalók megbecsülésének, munkájuk elismerésének? A vállalatcsoportban, más helyütt a problémát már rég felismerték, és kezelték. A MÁV Pató Páljai várják még a csodát! Persze felelősök itt sincsenek!

A védőital és az ásványvíz ellátás is folyamatosan akadozik! Volt olyan szolgálati hely, ahol már legalább két hónapja nem volt téli védőital kiszolgáltatva. Érdekes módon, jöttünk hírére -egy nappal megelőzve látogatásunkat - megérkezett! Olyan főnökség is akadt, ahol 80 főre 9 db ásványvizes palack a készlet, talán egy feles mindenkinek jut, a tavalyi maradékból gazdákodnak!

A helyzet elkeserítő! Ezért felszólítjuk a munkáltatót, hogy soron kívül vizsgáltassa meg a védőeszköz, védőital és munkaruha ellátás helyzetét, és hozzon azonnali intézkedéseket a problémák kezelésére!

Felhívjuk minden munkáltatói jogkörgyakorló figyelmét, hogy az egyéni védőeszköz hiánya vagy működésképtelensége a munkavállalók életének és egészségének súlyos veszélyeztetését jelenti, ha nincs védőeszköz csak egy út a járható, mégpedig:

A munkavédelmi törvény 54. § (7) e) pontja szerint a munkáltató köteles:

a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani;

Munkatársaink, tagtársaink figyelmét pedig szeretnénk ráirányítani a munkavédelmi törvényben biztosított jogaik gyakorlásának lehetőségeire, miszerint jogosultak megkövetelni munkáltatójuktól az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital biztosítását, valamint legvégső esetben, egyéni védőeszköz hiányában a munkavégzést meg is tagadhatjátok!

Amennyiben a fenti területeken nem tapasztalunk azonnali intézkedéseket a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető körülmények megszüntetésére, úgy minden egyes esetben az illetékes hatósághoz fogunk fordulni jogorvoslatért!

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.