2017. 04. 24. 14:45

FÓKUSZBAN a nyugdíjasok érdekvédelme

A tavasz első hónapjában a VSZ ONYSZ-ben felgyorsultak az események. Március 2-án rendkívüli, 9-én soros elnökségi, 30-án elnökségi és választmányi ülést, két nappal előtte pedig az alapszervezetek gazdasági felelőseinek év eleji képzését tartották.

A rendkívüli elnökségi ülésen, melyen részt vett Meleg János, a VSZ elnöke, a testület azt az állásfoglalást vitatta meg, amely széleskörűen feltárja a nyugdíjasok helyzetét. Előterjesztője Simon Dezső, a VSZ ONYSZ elnöke volt, aki bevezetőjében utalt az előzményekre. A nyugdíjas vasutasok véleményének összegzése is azt tükrözi, hogy a jelenlegi nyugdíjas politika sérti az idős emberek méltóságát és megbecsülését – hangsúlyozta. Közrejátszott az is, hogy az elmúlt évben Orbán Viktor miniszterelnöknek írt nyílt levelünkre a mai napig nem érkezett válasz.

Az elnökség ülésén olyan döntés született, hogy a nyílt levelet aláíró szakszervezeti vezetőkkel – MSZSZ, NYOK, NYOSZ, VSZ – fórum keretében vitassák meg az aktuális nyugdíjas politikai kérdéseket. A konferenciát Meleg János is támogatja. Bejelentette, hogy a rendezés feltételeit biztosítja. Az aláírók is jelezték részvételi szándékukat.

Az elnökség március 9-én, a VSZ ONYSZ és a VSZ területi képviselet vezetőkkel kibővített soros ülésén, melyen részt vett Horváth Csaba a VSZ szervezetépítési alelnöke, - a területi képviseletek együttműködésének lehetőségeit vitatta meg a testület.

Az ülést Simon Dezső elnök nyitotta meg. Köszöntője után Mári Gábor alelnök a nyugdíjas és az aktív szervezetek együttműködésének a fontosságát hangsúlyozta. Beszélt az elöregedés miatt fogyó taglétszámról, melynek pótlása egyre nehezebb feladat. Hogyan lehetne ezen javítani? Az alelnök szerint széleskörű összefogással, szorosabb kapcsolattartással, információ cserével.

Horváth Csaba a nyugdíjba vonulók tájékoztatásának a fontosságát hangsúlyozta. Erre azért van szükség, mert az emberek tájékozatlanok. Ezt a munkát közösen kell végezni. Sokat lehet egymástól is tanulni. Győri István ügyvezető elnök, - mások is, - a kapcsolatokat és egymás rendezvényein való részvételt emelték ki.

A VSZ ONYSZ elnöksége határozatában az együttes ülést eredményesnek ítélte.

A VSZ ONYSZ március 28-án Budapesten, a MÁV Zrt. Kerepesi úti irodaépületében tartotta az alapszervezetek gazdasági felelőseinek, - immár hagyományos, - év eleji képzését.

A rendezvényt Győri István ügyvezető elnök nyitotta meg. Köszöntője után Pázmány Ferencné, a VSZ ONYSZ Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke értékelte a 74 nyugdíjas alapszervezet 2016. évi gazdasági beszámolóját és 2017. évi költségvetését. Elmondta: a beszámoló jelentések értékelése után kiderült, hogy a 74 alapszervezetből 35-nél vagyonvesztés, 39-nél pedig vagyongyarapodás volt.

 A PEB elnöke az alapszervezeteknél tartott ellenőrzésekre is kitért. Mint mondta: az ellenőrzést végző területi ellenőrök a szigorúan elszámolandó nyomtatványok nyilvántartását, - az alapszervezetek többségénél, - rendben találták. A naplófőkönyvben könyvelt tételeket időrendi sorrendben rögzítik. Amin viszont van még javítani való, az a bizonylati fegyelem és a tagdíj mértékének betartása. Pázmány Ferencné után Nagy József, debreceni területi ellenőr a pénzkezelési szabályzatról, Kőrősi Györgyné, szegedi területi ellenőr, a segélyezési szabályzatról, Szanyi Lászlóné, a VSZ ONYSZ irodavezetője a 2017. évi alapszervezeteket érintő adójogszabályok változásáról, - melyek megtalálhatóak a kiadott 2017. évi Gazdasági Tájékoztatóban, -  a tagnyilvántartásról és az alapítványi segélyezésről tájékoztatta a gazdasági felelősöket.

A VSZ ONYSZ elnöksége, a munkatervtől eltérően, március 30-án – a választmányi ülés előtt, - tartotta ülését, melyen részt vett Meleg János, a VSZ elnöke.

Az ülést Simon Dezső, a VSZ ONYSZ elnöke nyitotta meg. Köszöntője és a napirend elfogadtatása után Mári Gábor, a VSZ ONYSZ alelnöke ismertette a területi fórumok – road show-k – rendezésének előkészítését és időpontját. Az immár hagyományos tavaszi rendezvényekre 2017. március 1. és április 30. között kerül sor. Mint mondta: az elmúlt évek hasonló rendezvényei is igazolták, hogy a road show-k jól illeszkednek a VSZ ONYSZ szervezeti életében. Az elmúlt években ugyanis számos olyan – a nyugdíjasokat érintő, - változás történt, amely e rendezvények megtartását indokolja. Ilyen volt a szociális törvény változásának a családok helyzetére gyakorolt hatása, a nyugdíjemeléssel kapcsolatos elégedetlenség, valamint a civil szervezeteket érintő és a munkájukat ellehetetlenítő kormányzati szándék. A belső szervezeti életünket is érzékenyen érintő tagsági véleményekkel kapcsolatban is szükség van a párbeszédre, de az őszi taggyűléseken felmerült kérdések tisztázására is jó lehetőség kínálkozik ezeken a fórumokon.

A második napirendi pont keretében tárgyalt regionális tisztségviselői képzés és oktatás előkészítésének helyszínét és tematikáját magába foglaló tájékoztató előterjesztője is Mári Gábor volt. Az elnökség mindkét előterjesztést elfogadta és javasolta a választmány elé terjesztését.

Az elnökség harmadik napirendi pontként tárgyalta az alapszervezetek 2016. évi pénzügyi beszámolójából készült tájékoztatót, melyet Győri István terjesztett a testület elé. Az elnökség elfogadta a tájékoztatót.

Az elnökségi után a választmány vette át a szerepet. Az első napirendi pontként tárgyalt, az elmúlt év őszi beszámoló taggyűlések megtartásának tapasztalatait magába foglaló tájékoztatóhoz, is Mári Gábor alelnök fűzött szóbeli kiegészítést. Hangsúlyozta: a részvétellel, a tagok aktivitásával elégedettek lehetünk. Sok helyen a MÁV szervek, az önkormányzatok és a civil szervezetek képviselői is megjelentek.

A Vasutas Nyugdíjasokat Támogató Alapítvány 2016. évi működéséről, majd a VSZ ONYSZ 2016. évi gazdálkodásáról és 2017. évi költségvetéséről Győri István tájékoztatta a testületet. A választmány mindkét tájékoztatót elfogadta.

A választmány 4. napirendi pontként tárgyalta a VSZ ONYSZ középtávú feladat- és ütemtervében foglaltak értékelését és a prioritások áttekintését. Előterjesztője Mári Gábor volt, miként a 2017. évi területi fórumok rendezéséről készült tájékoztatónak is. A választmány mindkét tájékoztatót elfogadta.

Az alapszervezetek 2016. évi pénzügyi beszámolójáról készült tájékoztató, majd utána a Választási Szabályzat módosításáról készült előterjesztés előterjesztője Győri István volt. A testület a két előterjesztést elfogadta.

A választmány ülésén szerepelt nyolc napirendi pont tárgyalásának befejezése után Meleg János időszerű kérdésekről, a VSZ májusi kongresszusának előkészületeiről és a VSZ-nek az Európai Szakszervezeti Szövetségben betöltött szerepéről, majd a taglétszám tervezett növeléséről tájékoztatta a testületet.

 

Visi Ferenc

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.