2018. 09. 02. 11:40

Jó tanácsok balesetvizsgálat idejére

Sajnos, szinte természetesnek tekinthető, hogy időnként a vasúton is előfordulnak kisebb-nagyobb balesetek: ütközések, kisiklások, tűzesetek, hogy a vasúti átjárókban bekövetkezett baleseteket ne is említsük. Aki dolgozik, az időnként hibázik. Aki pedig hibázik, az általában számolhat a felelősségre vonással is. Ez rendjén is van. Ám azt nem engedhetjük meg, hogy egy vétlen dolgozó alaptalan – sőt, gyakran szakmaiatlan – vádak miatt elveszítse a munkáját, egzisztenciáját, sőt, akár szabadságát is.

A vasúti balesetvizsgálatot a szervezeten belül a balesetvizsgáló folytatja le, ám – mivel a bekövetkezett eseményeknek egyéb vetülete is felmerül- az okok felderítését más hatóságok, elsősorban a Rendőrség is elvégzi, közigazgatási, illetve büntetőeljárás keretében.

Mivel a balesetvizsgálat során a vasúti munkavállalók szinte kivétel nélkül érintetté válnak, érdemes néhány tanácsot e helyen rögzítenünk:

  • Soha ne tagadjuk meg a helyszíni adatszolgáltatást és vallomástételt! (Ez alól kivétel lehet például egy szörnyű baleset látványa miatti sokkhatás, de ez esetben erre külön hivatkozni kell!) Az információ átadása a munkavállaló együttműködési kötelezettségébe tartozik, melynek megtagadása esetén a dolgozó súlyos szankcióra számíthat, még akkor is, ha történetesen vétlen volt az eset bekövetkeztében.
  • Ha nem vagyunk biztosak a válaszunk helyességében, külön jelezzük, hogy nem emlékszünk pontosan. Egy elhamarkodott válasz később akár az állásunkba is kerülhet!
  • Ha később személyes meghallgatásra kerül sor, jó, ha a lehetőségek között számon tartjuk azt, hogy egyszerű tanúból akár eljárás alá vont személyekké is válhatunk. Ezért minden tagtársunknak azt ajánljuk, hogy a személyes meghallgatásra képviselet nélkül ne menjen el. Természetesen szakszervezetünk kész a meghallgatásra felkészült képviselőt biztosítani.
  • Amennyiben a nyomozóhatóság tanúként hallgat meg minket, képviseletet nem vehetünk igénybe. Ezért is fontos, hogy felkészülten, minden lehetséges információ birtokában vegyünk részt a kihallgatáson. S ami a legfontosabb: Soha ne füllentsünk egy ilyen meghallgatáson, mert az szinte bizonyosan kiderül. A hamis tanúzás viszont már bűncselekmény, mely nemcsak az állás elvesztésével, de büntetőeljárás megindításával is járhat.
  • Ha a jegyzőkönyvben valami nem pontosan került rögzítésre, tiltakozzunk, és követeljük az általunk elmondottak pontos leírását. A papírra vetett mondatok később egy aktacsomó részévé válnak, s az azokat olvasgató ügyész, bíró könnyen félreértheti a leírtakat. Muszáj emlékeztetnem mindenkit, hogy a jogszolgáltatásban dolgozó szakembereknek – néhány kivételtől eltekintve- halvány fogalma sincs a vasútüzemről, ezért a legnagyobb jóindulatuk mellett is vakvágányra terelődhet a gondolatmenetük.
  • Amennyiben utasbaleset esetén tanúvallomást kell tennünk, fokozottan figyeljünk a tényszerűségre. A vallomás pontossága kiemelt jelentőségű, mivel gyakran ez a bizonyíték az, ami alapján az eset – és az azzal összefüggésben felmerülő kárigények és juttatások jogossága – megítélhető.
  • Amennyiben a balesetvizsgálat azzal eredménnyel zárul, hogy a munkavállaló vétlen, okkal örülhetünk. Nem haszontalan azonban észben tartanunk, hogy egy belső vizsgálat során meghozott kedvező döntés nem köti a külső szerveket, tehát akár a Rendőrséget vagy más nyomozó hatóságot. Ahogy igaz az is, hogy egy kedvező hatósági döntés még nem garancia a munkáltatói eljárás elmaradására.
  • Amennyiben eljárás indulna ellenünk az eset kapcsán, mindenképpen forduljunk a szakszervezethez! Számos alkalommal állt módunkban hatékony jogi segítséget adni bajba jutott tagtársainknak, akik ily módon szerencsésen elkerülhették a büntetőjogi felelősségre vonást.

Aki dolgozik, az időnként hibázik. Aki pedig hibázik, az általában számolhat a felelősségre vonással is. Ez rendjén is van. Ám azt nem engedhetjük meg, hogy egy vétlen dolgozó alaptalan – sőt, gyakran szakmaiatlan – vádak miatt elveszítse a munkáját, egzisztenciáját, sőt, akár szabadságát is.

A szakszervezet segítő kezet nyújt TAGJAINAK.

Éljetek vele!

A VSZ HÍrnök nyomtatható változata itt elérhető

Borítókép: Fortepan

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.