2018. 09. 16. 11:17

Komoly lépések szükségesek a munkavédelem helyzetének javításához

Az elmúlt évek romló munkabaleseti statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a munkavédelmi helyzet nem javul, a munkabalesetek száma folyamatosan nő. Az elmúlt három évben a halálos munkabalesetek kis mértékben ugyan, de csökkentek. Számuk továbbra is elfogadhatatlanul magas! A Magyar Szakszervezeti Szövetség állásfoglalása.

A szakszervezetek évekkel ezelőtt figyelmeztettek, hogy a 2012 után hozott kormányzati intézkedések melyek megnyirbálták a kollektív szakszervezeti jogokat - eltörölve munkavédelmi ellenőrzési jogosultságukat, megszüntetve kifogásolási lehetőségüket, átalakították a munkavédelem hatósági felügyeleti rendszerét, eltörölték a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségét – negatív következményekkel járnak. Sajnos azélet bizonyította, hogy ezek az elhibázott intézkedések hátrányosan befolyásolták a hazai munkavédelem helyzetét, a baleset megelőzés színvonalát.

A MASZSZ nem fogadja el, s leegyszerűsítőnek tartja azt az érvelést, hogy 2013-tól emelkedő baleseti számok mögött csak a foglalkoztatottság növekedése és a feldolgozóipar bővülése áll. Ez a sommás megállapítás elfedi a sok összetevős és mélyebb vizsgálatot igénylő problémakört. A statisztika szerint folyamatosan emelkedő foglalkoztatotti létszámra vetített munkabaleseti indikátor alapján az 1000 munkavállalóra jutó mutató az elmúlt öt évben 4,4-ről 5,3-ra nőtt. A 2018 első félévi adatok szerint az előző év hasonló időszakához képest 3,8%-kal tovább nőtt az összes bejelentett munkabaleset száma (2017 első félév: 9.969; 2018 eső félév: 10.351). A halálos munkabalesetek száma 22%-kal 35-re csökkent. A statisztikák a legtöbb munkabalesetet a MASZSZ fő szerveződési köreiben regisztrálták, a feldolgozóipar, a szállítás, raktározás, a kereskedelem, az építőipar területén.

Alig hihető, hogy valós képet mutat a munkavédelmi hatósághoz 2017-ben bejelentett összesen 281 foglalkozási megbetegedés gyanú és 97 fokozott expozíció gyanús eset. A valóság ennél sokkal nagyobb számú – a magyar lakosság egészségi állapota is ezt tükrözi. A MASZSZ elfogadhatatlannak tartja, hogy a foglalkoztatottak csak mintegy fele részesül foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatásban; az egymillió fölötti regisztrált vállalkozásokból csak 85 ezer gazdasági egység volt ellátott.

Határozott intézkedésekre van szükség, hogy a munkabaleseteket és foglalkozási megbetegedéseket illető bejelentési fegyelem érdemben javuljon.

A munkavédelmi helyzet javításában kiemelt szerepe van a munkavédelmi hatóságnak, melynek szakemberei elismerésre méltó munkát végeznek, egyre szűkülő keretek között. A gyakorlat bizonyítja, hogy a szétszabdalt irányítási rendszer, a gyakori átalakítások, a folyamatos létszámcsökkentés negatívan befolyásolták a hatósági munka és ellenőrzések hatékonyságát. Ezek következtében a munkavédelmi ellenőrök minden évben egyre kevesebb munkáltatóhoz jutnak el. Jelenlegi létszámuk mellett egy emberöltő sem elég ahhoz, hogy minden vállalkozást munkavédelmi ellenőrzés alá vonjanak. Elutasítjuk a hatóság továbbí leépítését, az ellenőrző funkció gyengítését.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez fűződő munkavállalói jogok kollektív képviselete központi jelentőséggel bír. Pozitív eredményeket csak a munkavállalók fokozottabb és tudatos részvételével lehetséges elérni. Előrelépésnek tartjuk, hogy a jogszabályok szerint jelentősen nőtt azon munkahelyek száma, ahol kiszélesített munkajogi védettséggel bíró munkavé delmi képviselőt kell választani. A MASZSZ felhívja a figyelmet ennek a szabályozásnak az érvényesítésére, a választások megtartatására és a munkavédelmi képviselők képzésének és regisztrációjának szükségességére.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség a munkavédelemi képviselők tevékenységében látja a lehetőséget arra, hogy kulcsszerepet töltsenek be a biztonságos munkahelyek megteremtésében, a munkavállalók egészségének javításában. Fontos feladatunknak tekintjük a munkavédelmi érdekképviselet működésének megerősítését, támogatását, úgy, hogy az a foglalkoztatottak többségének, a KKV szektor munkavállalóinak is támogatást adjon. Tapasztalati tény, hogy azokon a munkahelyeken, ahol van szakszervezet, és hatékonyan, eredményesen működnek a munkavédelmi érdekképviseletek, kevesebb munkabaleset következik be, és a munkabiztonság és egészségvédelem terén is jobb eredményeket tudnak felmutatni

A Munkavédelem Nemzeti Politikája, melynek kidolgozásában a szociális partnerek is részt vettek, esélyt ad a munkavédelmi helyzet javítására, a hatékonyabb megelőzésre és a munkabalesetek, a foglalkozási eredetű megbetegedések visszaszorítására. Társadalmi érdek a munkavédelmi tudatosság erősítése, a jó gyakorlatok, információk hatékony megosztása, a kapcsolódó oktatás, képzés rendszerszerűvé tétele. A nemzetközi tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy az érdekeltségen alapuló önálló balesetbiztosítási ágazat megteremtése jelentősen javíthatja a munkavédelem helyzetét.

A MASZSZ és tagszervezetei megerősített partnerségre törekszenek a hatóság és a munkavédelmi szakma képviselőivel. A szakszervezetek nem ülhetünk karba tett kézzel. Fontos, hogy a munkavédelmi érdekegyeztetés szereplői teljes elkötelezettséggel tegyenek meg minden tőlük telhetőt a munkahelyi biztonság és egészségvédelem javításáért, a munkavállalók egészségével kapcsolatos egyenlőtlenségek visszaszorításáért.

  • Szükség van a munkabalesetek visszaszorítására, a halálos balesetek megelőzésére.
  • Növelni kell a felvértezett munkavédelmi képviselők számát, ki kell szélesíteni a munkavédelmi képviselők Munkavédelmi Törvényben biztosított jogosultságait.
  • Növelni kell az ellenőrző hatóság létszámát - a hatékony működéshez a jelenlegi négyszeresére kell emelni az ellenőrök számát és javítani kell működésük tárgyi feltételeit. A szakszervezeteknek érdemi szerepet kell kapniuk a prevenciós tevékenységek, a munkaügyi ellenőrzések során. Ismételten biztosítani kell a szakszervezetek munkavédelmi ellenőrzési jogát. A megelőzés leghatékonyabb módja az együttműködésre épülő munkavédelem.
  • Átláthatóvá kell tenni az ellenőrző hatóság munkáját, erősítve az Országos Munkavédelmi Bizottság szerepét az ellenőrzési koncepciók, ütemtervek megvitatása, az ellenőrzések tapasztalatainak megosztása terén.
  • A Munkavédelem Nemzeti Politikájába foglaltak megvalósításához részletes koncepciókra, megfelelő forrásokra, és ezek mielőbbi végrehajtására van szükség.

A MASZSZ szakszervezeteknek felelősségük van a munkavédelmi képviselők tevékenységének megfelelő támogatásában, a kedvezőtlen munkavédelmi helyzet javítását célzó ajánlások kidolgozásában. Fontos megtalálnunk a kisvállalkozásokhoz vezető utat, a képviselet megteremtésének lehetőségét.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.