2021. 07. 29. 20:23

?Kötelező védőoltás?

Kötelező védőoltás kapcsán a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke részére levélben jeleztük észrevételeinket.

Dr. Parragh László Elnök Úr részére

 

Tisztelt Elnök Úr!

A Vasutasok Szakszervezete tagságának képviseletében a bevezetni kívánt kötelező védőoltás alkalmazása kapcsán szeretnénk a megalapozott döntéshozatal érdekében a következő felvetéseket megosztani Önnel:

Szakszervezetünk a messzemenőkig egyetért azzal, hogy a járvány kezelésének és az emberéletek megmentésének leghatékonyabb eszköze a magas fokú átoltottság. Szervezetünk elkötelezett a védőoltás mellett, és azt minden ember számára ajánlja, akinek állapota nem zárja ki a vakcina beadását.

Mindemellett kérjük, hogy a jogszabály kidolgozása során legyenek kedvesek mérlegelni a levelünkben megfogalmazottakat:

  • Álláspontunk szerint az oltás kötelezővé tételére vonatkozó hatáskört kizárólag a kormányzatra, és nem a munkáltatókra szükséges telepíteni: A munkáltatók a jelenleg még kismértékben ismert kórokozó, valamint a vakcina hatásait és kockázatait nem tudják kellőképpen mérlegelni, így a járvány terjedése elleni hatékony fellépés kétségessé válhat. A munkáltatókkal szemben a kormányzat kezében összpontosul az a szakértői apparátus, amely megalapozottan tudja meghatározni az oltás esetleges szükségességét, indokoltságát.Érvként szeretnénk előadni továbbá, hogy abban az esetben, ha a kormányzat helyett a munkáltatók határoznák meg a kötelezően oltandók körét, az – a sajnos még fennálló magasfokú elutasítottság miatt – jelentős mértékű jogviszony-megszüntetéseket és ennek következtében akár nagyobb létszám-kiesést eredményezne, mint amekkora a fertőzés miatti keresőképtelen állományú munkavállalói létszám volt. Sajnos, az oltásokkal szembeni bizalmatlanság jelenleg is igen nagy, amelyet oktatással és a vakcinákra vonatkozó ismeretanyag terjesztésével szükséges csökkenteni.
  • Mindemellett, javasoljuk a jogszabályban rögzíteni, hogy az a munkavállaló, aki az oltás felvételét megtagadja, egészségügyi okból minősül alkalmatlannak. Ezzel elkerülhetővé válna a munkaviszony vétkes kötelezettségszegés miatti, azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése, helyette a jogviszony felmondással szűnne meg, végkielégítés és a felmondási időre járó távolléti díj megfizetése mellett.
  • Amennyiben az oltások kötelezővé tétele nem általánosságban, hanem csak egyes munkakörökre vonatkozóan történne meg, javasoljuk, hogy a szabályozás térjen ki arra, hogy a munkáltató köteles az oltást elfogadni nem kívánó dolgozó részére olyan munkakört felajánlani, amelyre a kötelező védőoltás hatálya nem terjed ki.E munkakör elfogadásának hiányában kerülhetne sor az említett, felmondással történő jogviszony-megszüntetésre.
  • Hiszünk abban, hogy az oltásokkal szembeni bizalmat és az oltottak számát nagymértékben növelné, ha a jogszabályban egyértelműen rögzítésre kerülne az, hogy az oltási reakció, vagy oltási mellékhatás miatt keresőképtelenek üzemi baleset jogcímén jogosultak a magasabb térítést lehetővé tevő baleseti táppénzre.
  • Mindemellett, hasznosnak tartanánk, ha expressis verbis rögzítené a jogalkotó, hogy a munkavállaló társadalombiztosítási ellátást meghaladó kárait a munkáltató köteles megtéríteni, ideértve a baleseti táppénzt meghaladó vagyoni károkat, és sérelemdíjat, valamint az esetleges egészségkárosodás következtében felmerülő károkat is.

Remélem, észrevételeinkkel hozzájárulhattunk a jogszabály tervezetéhez, és a kitűzött célok megvalósításához.

                                                           Jó egészséget kívánva,

                                                           Tisztelettel:

                                                                                                   Meleg János

                                                                                                        Elnök

                                                                                        Vasutasok Szakszervezete

 

Budapest, 2021. 07. 28

 

Levél itt olvasható

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.