2017. 05. 31. 09:32

Küldöttértekezlet az Egészségpénztárban

Május 22-én megtartotta Küldöttközgyűlését a Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező pénztár. A megválasztott küldöttek a pénztár 79%-át képviselték, így határozatképes volt a közgyűlés.

Bánhidi Nagy Attila, az Igazgatótanács elnöke köszöntője után levezető elnököt, szavazatszedő és mandátumvizsgáló bizottságot, majd pedig jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket választott a közgyűlés. A napirendek sorát az Igazgatótanács 2016. évi beszámolója nyitotta, melyhez az Igazgatótanács elnöke szóbeli kiegészítést is fűzött.

Mint említette, nem volt könnyű a 2016-os év, hiszen bővítettük a szolgáltatásainkat, a taglétszám pedig több mint 700 fővel csökkent, és így 36 800 fővel zártuk az évet. A szolgáltatások esetszáma 66 4000 volt, továbbra is a gyógyszer árának támogatása a legnagyobb rész, ami 51 9000 igényt jelentett tavaly, ezt a gyógyászati segédeszközök árának a támogatása követte 106 413 esetszámban. Örvendetes, hogy az egyéni befizetések aránya is növekedett – fejezte be a szóbeli kiegészítőjét az elnök. A küldöttek elfogadták a beszámolót, mint ahogyan a 2016. évi éves pénztári beszámolót, az ellenőrző bizottság jelentését, valamint a könyvvizsgáló jelentését is.

Ezt követőn a 2017. évi pénztári terv módosítására tett javaslatot az Igazgatótanács elnöke. Deák Zoltán ügyvezető igazgató szóbeli kiegészítőjében elmondta, hogy a módosítás a VBKJ Országgyűlés által elfogadott módosítását vezeti át a pénzügyi tervben, valamint az adó- és járulékváltozások is indokolják a változtatást. Az új belépők számát is felül kellett vizsgálni, most 500 fő új belépővel számolunk, valamint az ez évi VBKJ nyilatkoztatások is adtak információt a jövőt illetően. A változtatást a küldöttek elfogadták.

Az 1993. évi XCVI. törvény 2016. január 1-től hatályba lépő módosításai értelmében a pénztár három évre vonatkozó pénzügyi tervét minden évben a küldöttközgyűlés elé kell terjeszteni, s azt elfogadni. A 2018-2020-as évek esetében az első, 2018-as évet negyedéves bontásban, míg a következő kettő évet éves bontásban kell előterjeszteni. Mint az ügyvezető igazgató elmondta, nagyon nehéz három évre tervezni, amely az adó- és egyéb jogszabályokra épül. Sajnos sok a bizonytalansági tényező, de ennek ellenére a korábbi 16 fő helyett 14 főfoglalkozású, és két fő megbízásos, szerződéses jogviszonyban dolgozik majd a pénztárnál. Nagyon gondos és szigorú pénzügyi gazdálkodásra lesz szükség – zárta mondandóját az ügyvezető igazgató. A három éves tervet a küldöttek elfogadták. Végezetül az egyebekben többen is a munkáltatói támogatást szorgalmazták hasonlóan, mint az önkéntes nyugdíjpénztár esetében.

 

Zubály Bertalan

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.