2018. 06. 06. 21:09

Megalakult a Vasútszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság

2018. június 6-án tartotta meg alakuló ülését a Vasútszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság (továbbiakban: VALÁPB), melynek tagjai – a reprezentativitás újbóli megállapítását követően – munkáltatói oldalról: a Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség; munkavállalói oldalról: a Vasutasok Szakszervezete, a VDSZSZ Szolidaritás, , valamint a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete.

Az alakuló ülésen mindkét oldal leszögezte, hogy alágazati kollektív szerződés megkötésében, illetve annak kiterjesztésében érdekelt. Hangsúlyozták, hogy az alágazati szerződésnek nem az a funkciója és feladata, hogy a MÁV Csoport vállalatainál megkötött kollektív szerződéseket lerontsa, hanem a közösen rögzített alapelvek és minimumrendelkezések mentén, a MÁV Csoport munkaerőforrásának stabil biztosítása, valamint a tisztességes verseny védelme és garantálása. Utóbbi akkor érhető el, ha a megkötött alágazati kollektív szerződés kiterjesztésre kerül valamennyi, a vasútszállítási alágazatban működő magán vasútvállalatra.

A munkáltatói oldal tájékoztatta az érdekképviseleteket arról, hogy elkészítették az alágazati KSZ-, valamint a VALÁPB ügyrendjének munkáltatói tervezetét, amelyet hamarosan megküldenek a munkaválallói oldal részére. A felek az ülésen megállapodtak abban, hogy az munkavállalói oldal véleményének, illetve javaslatainak beérkezését követően – azok figyelembevételével -, szeptember második felében kerül sor a tervezetek plenáris ülés keretében történő megtárgyalására.

Rögzítésre került az oldalak elnökségét ellátók személye is. A munkáltatói oldal elnöke, egyben a VALÁPB társelnöke: Bánhidi-Nagy Attila, a munkavállalói oldal elnökségét, ezzel a VALÁPB társelnöki tisztjét jelenleg (a szakszervezeti oldal erre vonatkozó megállapodása alapján, a ciklus első harmadának elnökét a VDSZSZ adja, ezt követően a VSZ, végül az MTSZSZ veszi át az elnökséget) a VDSZSZ Szolidaritás képviseletében, Halasi Zoltán tölti be.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.