2018. 06. 04. 16:43

Menetkedvezmény: azonnali cselekvést!

Kormányok jönnek, mennek. Levelek jönnek mennek. Ígéretek jönnek mennek. De a vasutasok menetkedvezménye továbbra sincs rendben.

A korábbi évek levélváltásait követően, legutóbb 2018. február 22-én arról kértünk tájékoztatást dr. Homolya Róbert államtitkár úrtól, hogy hol tart a menetkedvezmény kérdését szabályozó 57/2009 (X.20.) KHEM rendelet módosításával kapcsolatban többször is megígért javaslatok kidolgozása.

Sajnos, sem javaslatokat, sem érdemi tájékoztatást nem kaptunk, ezért kénytelenek vagyunk arra következtetni, hogy az államtitkárság illetékesei nem veszik komolyan a korábbi, egységes MÁV Zrt. szétdarabolása miatt keletkezett problémákat.

Tudjuk, hogy súlyos létszámhiánnyal küzd a MÁV Csoport és általában a vasút, valamint azt is, hogy az elmúlt évtizedben milyen komoly presztízsveszteség érte a vasutasokat, ami a szakmai tudásuk, munkájuk értékének elismerését illeti. Számtalanszor hívtuk fel mind a kormányzat, mind a munkáltatók figyelmét az utánpótlás hiányára, illetve arra, hogy ma már a vasút nem számít vonzó munkahelynek.

Mindezekre tekintettel, szakszervezetünk következetes álláspontja, hogy a vasutat, a vasúti szakmákat újra vonzóvá kell tenni, emellett meg kell becsülni az évtizedek óta a vasúton dolgozó munkavállalókat.

Az egyik olyan eszköz, amellyel ez elérhető – és amely egyébként is tradicionálisan a vasutas munkaviszonyhoz tartozik – a vasúti arcképes igazolvány, azaz a vasutas menetkedvezmény biztosítása.

Álláspontunk szerint, a hivatkozott KHEM rendelet diszkriminatív, mivel indok nélkül tesz különbséget a kedvezményezett és nem kedvezményezett vasúttársaságok munkavállalói között. Azon dolgozók között, akik azonos munkát végeznek, - adott esetben a munkakörük is azonos -  és ugyanúgy a vasútüzem működtetéséért vállalnak felelősséget. Az egyetlen különbség közöttük mindössze az, hogy az egyikük a MÁV Zrt., a másik pedig pl. a MÁV SZK Zrt. munkavállalója. Ez a különbségtétel álláspontunk szerint nem lehet alapja a szabályozásnak.

A helyzetet súlyosbítja az, hogy a nem kedvezményezett vasúti társaságok jelenlegi munkavállalóinak többsége - egészen a kiszervezésekig - a munkaviszonya nagyobb részét a MÁV Zrt.-nél dolgozta le. Ráadásul, annak idején, amikor ezek a munkavállalók a vasúthoz jöttek dolgozni, döntésükben közrejátszott az a nagyon fontos körülmény, hogy a vállalat vasúti menetkedvezményt biztosít számukra a munkaviszonyuk alatt, és ha nyugdíjazásukig a vasúton maradnak, utána is. Sajnos, a bármely jogcím szerint nyugdíjba vonuló, a MÁV-ból korábban kiszervezett és a menetkedvezménnyel szerzett jogon rendelkező munkavállalókat a hatályos rendelet teljesen indokolatlan módon megfosztja a vasúti menetkedvezménytől.

Az elmúlt két évben ígéreteket bőven kaptunk arra vonatkozóan, hogy a rendelet módosításra kerül, azonban ténylegesen nem történt semmi.

Éppen ezért, levelünkre nem egy újabb, türelmet és megértést kérő, valamint ígérgetésekkel teli válaszlevelet várunk, hanem azonnali cselekvést!

borítókép: internet

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.