2020. 01. 16. 08:24

Mi menyi 2020-ban

 

 

 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

 

*A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (a havi, heti és napi bérnél teljes munkaidővel számolva) 

 

**A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg a teljes munkaidő teljesítése esetén 

 

***A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg 

 

****A közfoglalkoztatási pontokban legalább 6 órában foglalkoztatottakat speciális garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén illeti meg 

 

 

 2. Álláskeresők ellátása, keresetpótló juttatás 

 

 

 3. Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek 

 

 

 

 

4. Munkavállalók által fizetendő közterhek 

 

 

 

* A 2020. július 1. napjától hatályba lépő 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 25. § (1) bekezdése bevezeti a társadalombiztosítási járulék jogintézményét, melynek mértékét 18,5 %-ban határozza meg. 

 

5. Adósávok, adókedvezmények 

 

 

 

*A cafetéria juttatásokkal kapcsolatos aktuális információk a NAV honlapján érhetőek el. 

 

6. Kis összegű követelés értékhatára 100.000,- Ft 

 

[2019. évi LXXI. törvény (Költségvetési tv.) 68. §] 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdése alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell. 

 

7. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher 

 

 

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 7. § (2) a) és b) pontjai és 8. § (2) bekezdése alapján. 

 

8. Bérgarancia támogatás maximuma 2020-ban: 1.649.500,-Ft 

 

 (1994. évi LXVI. tv. 7. § (1)-(2) bek., Hivatalos Értesítő 2019. évi 9. száma) 

 

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Ha a gazdálkodó szervezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. 

 

Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak (függetlenül attól, hogy a támogatás megállapítására a bérgarancia törvény 2/B. § (1) vagy (3) bekezdése alapján került sor). 

 

A Központi Statisztikai Hivatalnak a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról szóló közleménye (Hivatalos Értesítő 2019. évi 9. száma) szerint a havi bruttó átlagkereset 2018-ban: 329.900,- Ft 

 

A fenti összeg ötszöröse: 1.649.500,- Ft 

 

Figyelem! A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, továbbá az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Kormányrendelet módosítása alapján 2020. március 1-jétől a bérgarancia támogatásokkal kapcsolatos feladatokat – az egész országra kiterjedő illetékességgel – az állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. Az ezt megelőzően keletkezett bérgarancia támogatással kapcsolatos ügyekben továbbra is a támogatást folyósító állami foglalkoztatási szerv jár el. 

 

9. A 2019. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma 

 

 

10. Egészségügyi szolgáltatási járulék 2020. január 1. napjától 7.710,- Ft/hó (257,- Ft/nap) 

 

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet, az egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenysége szünetelésének ideje alatt. [Tbj. 8. § f) pontja, 18. § (1) bek., 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.] illetve 2020. július 1. napjától: a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 16. § f) pontja, 25. § (3) bek.,43.-47. §. 

 

11. Egyes pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások 

 

 

 

 

 

12. Egyes pénzbeli szociális ellátások 

 

Szekszárd, 2020. január 8. 

Nyomtatható és letölthető változat itt érhető el. 

 

 

 

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.