2015. 04. 20. 16:06

Papp Zoltánt választotta elnöknek a VASZ küldöttgyűlés

Április 16.-án tartotta küldöttgyűlését a Vasutas Szakszervezetek Szövetsége.

Első napirendi pontként az elmúlt két év munkájáról készült beszámolóhoz fűzött szóbeli kiegészítést Gaskó István a VASZ elnöke. Elmondta, hogy azért pikáns a VASZ mert három konföderációhoz tartozó erős szakszervezet fogott össze. Azok az erők melyek egymás kioltásában jeleskedtek az előző évtizedben, most erősítették egymást. A meghirdetett akciók sikere a VASZ-ba tömörödött három szervezet összefogásának eredménye, melyből a vasutas munkavállalók profitáltak.

A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár irányításának átvételével a MÁV csoport vezetése megtette az első lépéseket az öngondoskodás támogatására. A célunk az, hogy a legalacsonyabb keresetűek részére a teljes havi összeget fizesse meg a munkáltató. 

Szövetségi politikában is nagy előre lépés történt, a konföderációk integrálásával két pólusúvá válhat a szakszervezeti mozgalom. A VASZ két éves története siker történet.

Társelnökként Papp Zoltán a VSZ elnöke röviden szólt a beszámoló szerkezetéről, tömörségéről, felvillantva a VSZ-ben most befejeződött négy éves beszámolók légkörét. Javasolta, hogy készüljön egy összefoglaló a két év munkájáról. A három önállóan is akcióképes szervezet összefogása jó példaként hatott a szövetségi integrációra. Megállapítható, hogy teljesítette kitűzött célját a VASZ.

Kiss László társelnök a MOSZ elnöke három dolgot emelt ki. A mozdonyvezetők számára fontos volt a gázolásban érintettekre vonatkozó megállapodás megkötése, melyet hosszú éveken át nem tudtak elérni, ez most sikerült. Az integrációt követően a Startnál a KSZ vívmányainak megtartását érték el. Egyedüli tartozásként a korkedvezményes nyugdíjazás ügyét nem tudták megőrizni.

A beszámolót a küldöttgyűlés a kiegészítésekkel elfogadta.

Második napirendként tárgyalta a küldöttgyűlés az Alapszabály módosítását, mely a Ptk. változása miatt vált szükségessé.

Harmadikként tisztségviselő választásra került sor.

A küldöttgyűlés egyhangú támogatással megválasztotta a Számvizsgáló Bizottság, a Felügyelő Bizottság tagjait, majd az alelnököket és a társelnököket. Ezt követően Papp Zoltán VSZ elnököt választotta meg a VASZ elnökévé.

Gratulálunk.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.