2019. 03. 15. 20:55

TÁJÉKOZTATÓ az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás 2019. évtől kezdődő elszámolásáról

Azon munkatársak, akik már önkéntes nyugdíjpénztári tagok és ezáltal részesülnek a Munkáltató által biztosított havi önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásban, 2019. évben is a Munkáltatónál érvényes megállapodásban szereplő bruttó mértékben kapják ezt a juttatást, de a törvényi változások miatt az elszámolás változik.

A 2019. január 1-től életbe lépett törvényi változások részeként a nyugdíj- és egészségpénztári munkáltatói hozzájárulások bruttó összege a magánszemély adó- és járulékköteles jövedelmévé vált, tehát a közterheket ebből is le kell vonnia a munkáltatónak.

A munkáltató által nyújtott bruttó juttatásból a levonásra kerülő személyi jövedelemadó és járulékok mértéke a különböző adó- és járulékkedvezmények függvényében eltérő lehet, ezért még azonos alapbér esetén is személyenként eltérő lehet a nettó pénztári utalás összege.

2018-ig a bérjegyzéken a TÁJÉKOZTATÓ ADATOK-nál került megjelenítésre Önkéntes nyp. Hozzáj. néven a munkáltatói hozzájárulás bruttó összege, ami megegyezett a Pénztárba átutalt összeggel.

2019. évtől a bruttó összeg a JÁRANDÓSÁGOK között található meg  Önk.nyp.bruttó néven, az adózás utáni tényleges pénztári befizetés pedig a NETTÓ JÁRANDÓSÁG címszó alatt Önk.nyp.nettó sorban jelenik meg.

Emellett természetesen továbbra is lehetőség van a munkáltató felé tett megbízás útján bérből történő levonással befizetést eszközölni a választott önkéntes pénztárba, az adóváltozások ezt nem érintik. A bérjegyzéken ez a tétel az eddigiekkel megegyezően a LEVONÁSOK címszó alatt kerül megjelenítésre.

Fontos kiemelni, hogy 2019. évtől a munkáltató által fizetett, de a magánszemély által leadózott nettó befizetés ugyanúgy alapja lesz a 20 %-os adó feletti rendelkezési jogosultságnak (a befizetett összeg 20%-át, évi max. 150e Ft-ot a NAV átutal a választott önkéntes pénztárba), mint az eddigi években a saját befizetések. Így a Pénztárak által minden év elején megküldésre kerülő – adóbevalláshoz szükséges - befizetési igazoláson szereplő összeg helyességét a munkáltató által nyújtott Önk.nyp.nettó, valamint a LEVONÁSOK alatt szereplő Önkéntes nypénztár/epénztár tagdíj soron feltüntetett saját befizetések figyelembe vételével tudják a munkavállalók ellenőrizni.

 

forrás: SZK Zrt.

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.