2019. 04. 05. 09:01

Új vezetők a VSZ ONYSZ élén

A Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szervezete (VSZ ONYSZ) március 19-én Budapesten, a Benczúr Hotelben tartotta a tisztújító küldöttértekezletét, melynek napirendjén szerepelt a 2014-2018. között végzett munka értékelése, ügyrendi kérdések és a vezető tisztségviselők megválasztása.

A küldöttértekezleten jelen volt Kerékgyártó József a MÁV Start Zrt. Vezérigazgatója, Kovács Tamás a MÁV Zrt. Humánerőforrás Gazdálkodási Igazgatója, Simon Ferenc a Rail Cargo Hungaria Humán Gazdasági és Partner vezetője, Meleg János a VSZ elnöke,  Horváth Csaba a VSZ alelnöke, Zlati Róbert a VSZ alelnöke, Juhász László a MASZSZ Nyugdíjas Tagozat elnöke, Karácsony Mihály a Nyugdíjas Parlament elnöke, dr. Nyíri Judit a Vasutas ÖTA ügyvezető elnöke, dr. Tahi József a VKJE ügyvezető elnöke, dr. Márkus Imre a Vasúttörténeti Park műszaki igazgatója.

A küldöttértekezletet Simon Dezső a VSZ ONYSZ elnöke nyitotta meg. Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a Vasutasok Szakszervezete Alapszabálya, Választási Szabályzata előírásainak, Választmánya határozatainak megfelelően az alapszervezeti választások rendben megtörténtek, majd beszámolt a VSZ ONYSZ előző választás óta végzett munkájáról, a szervezet pénzügyi gazdálkodásáról. A VSZ ONYSZ elnöksége döntése alapján Elismerő Okleveleket adott át 9  tisztségviselőnek, akik hosszú évek eredményes munkája után köszöntek le tisztségükről. Czimre Györgynek, (választmányi tag, Szerencs nyugdíjas alapszervezet volt elnöke), Kádár Bertalannak, (választmányi tag, Miskolc terület volt képviseletvezető), Kiss Tibornak, (választmányi tag), Nagy Bélának, (választmányi tag), Nógrádi Sándornak, (választmányi tag, Szentes alapszervezet elnöke), Pálinkás Jánosnénak, (választmányi tag), Papp Józsefnek, (választmányi tag, Dunakeszi alapszervezet elnöke) és Szabó Zoltánnénak, (választmányi tag Géptelep alapszervezet elnöke).

Az elnök az oklevelek átadása után folytatta a beszámolási időszak értékelését. Kiemelte a nyugdíjemelés jelenlegi gyakorlatából adódó feszültségeket, a nettó bérek és a nyugdíjak közötti különbség jelentős és folyamatos növekedését, a bérek és a nyugdíjak közti olló kinyílását, mely folyamat várhatóan tovább folytatódik.

Az egyik legfontosabb feladat az évenkénti, rendszeres nyugdíjemelés módszerének és mértékének megváltoztatása úgy, hogy a tárgyévi prognosztizált infláció mellett a bérkiáramlás mértékét is vegyék figyelembe, a nyugdíjasok jelenlegi ellátásának javítása, az aktív rétegek életszínvonalához való közelítése érdekében.

Beszélt arról, hogy a testületi és a taggyűlések állandó témája az egészségügyi ellátórendszer siralmas helyzete, mely számtalan kérdést vett fel és ma még nincs azokra megfelelő válasz.

A taglétszám nem az elképzelések szerint alakult. Az új belépők száma nem ellensúlyozta a taglétszám fogyását.  Kiemelt feladatnak kell tekinteni, hogy a nyugdíjba vonuló tagok ne lépjenek ki a szakszervezetből, továbbra is tagok maradjanak.

A VSZ ONYSZ számára felbecsülhetetlen a MÁV Zrt.-vel kialakult együttműködés. A ciklus során minden évben „Támogatási Szerződés” aláírására került sor a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójával. Az abban foglaltak létfontosságúak a működési feltételek biztosításához, a tisztségviselők képzéséhez, a Nyugdíjas Vasutasnap megtartásához, az Idősek Világnapjához kapcsolódó rendezvénysorozathoz, a Vasutas Nyugdíjas Alapítvány cél szerinti tevékenységéhez.

A beszámolót követően a MÁV Start Zrt. képviseletében Kerékgyártó József vezérigazgató köszöntötte a küldöttértekezletet, majd beszámolt a tervezett és a már folyamatban lévő fejlesztésekről, Kovács Tamás a MÁV Zrt. humánerőforrás gazdálkodási igazgatója az együttműködésről és a létszámhiány okozta nehézségekről tájékoztatta a résztvevőket.

Meleg János a Vasutasok Szakszervezetének elnöke az ügyvezetés, és a maga nevében köszöntötte a küldöttgyűlés résztvevőit, majd a szakszervezet megújulásáról szólva kijelentette, az elődeink által lerakott stabil alapokra egy működőképes, magát megújítani, lehetőségeivel, adottságaival élni tudó, fejlődőképes szakszervezetet hoztunk létre. Ezen az úton kell tovább mennünk.

Utána Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament elnöke és Juhász László, a MASZSZ Nyugdíjas Tagozatának elnöke köszöntötte a küldöttértekezlet résztvevőit. Szervezetük bemutatása után a jelenleginél fokozatosabb együttműködésre hívták fel a figyelmet.

A vita összefoglalása és lezárása után a VSZ ONYSZ küldöttértekezlete a beszámolót,  a VSZ ONYSZ Szervezeti és Működési Szabályzatát és a középtávú programját elfogadta.

Következő napirendként Kiss Tibor a jelölőbizottság vezetője ismertette a bizottság által végzett munkát, a szavazás módját. A szavazólapok kiosztása után pedig megkezdődött a szavazás a VSZ ONYSZ elnökére, ügyvezető elnökére, alelnökére, a PEB elnökére és tagjaira, a FEB elnökére és tagjaira, a választmány tagjaira és a VSZ kongresszusi küldötteire.

A VSZ ONYSZ küldöttértekezlete személyi kérdésekben az alábbiak szerint döntött:

  • elnöknek Molnárné Szlávik Györgyit,
  • ügyvezető elnöknek Szanyi Lászlónét,
  • alelnöknek Mári Gábort,
  • Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB) elnökének Pázmány Ferencnét,
  • Felügyelő Bizottság (FEB) elnökének Fekete Gyulánét választották.
  • a választmányi tagok száma 25 fő.

A Vasutasok Szakszervezete május 17-18-án tartandó kongresszusán 8 fő képviseli a VSZ ONYSZ-t.

A küldöttértekezletet Simon Dezső - megköszönve a tisztségviselők munkáját, az ONYSZ tagjainak a bizalmát, támogatását  - zárta le.

 

                                                                                   Visi Ferenc

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.