2018. 09. 25. 09:27

38. Heti VSZ Hírnök

Az elkövetkezendő évek célkitűzéseinek és feladatainak sorában a Vasutasok Szakszervezete továbbra is a vasutas szakmák presztízsének növelését helyezi a fókuszpontba. Ehhez azonban versenyképes bérekre, emberséges, motiváló környezetre és megfelelő, valamint biztonságos munkafeltételekre van szükség. Mindezek érdekében a Vasutasok Szakszervezete kezdeményezte az egyeztető tárgyalások megkezdését.

Kiemelt fontossággal bír a Cafeteria kollektív szerződésben rögzített rendelkezéseinek újra tárgyalása azért, hogy a munkavállalókat ne érje nettó keresetveszteség. Ellenkező esetben – meglátásunk szerint – a munkavállalók olyan mértékű bizalomvesztése következik be, amelynek hatásai visszafordíthatatlanok lehetnek a vasút jövőbeni biztonságos és megfelelő működtetése szempontjából. Ezen túlmenően, kezdeményezzük a 2019. évi bérfejlesztésre vonatkozó tárgyalások megkezdését is, megvárva a minimálbérre és a garantált bérminimumra vonatkozó országos érdekegyeztetés folyamatát. Ugyanakkor szeretnénk leszögezni, hogy álláspontunk szerint, a 2017-2019 évekre szóló bérmegállapodásban rögzített minimum 5%-os mérték semmiképpen nem elegendő a jelenlegi létszám megtartásához, illetve a meglévő létszámhiány csökkentéséhez, ezért az előző évekhez hasonló, kétszámjegyű bérfejlesztés megállapításában vagyunk érdekeltek. További részletek ITT.

Szintén a bérrel kapcsolatban nyilatkozott Meleg János, a VSZ elnöke, amely itt tekinthető meg.

A Vasutasok Szakszervezete a MÁV vezérigazgatójához fordult, hogy vizsgálja felül a MÁV Zrt. Esélyegyenlőségi Szakértői Testülettel kapcsolatos munkáltatói értékrendet, illetve résztvevői hozzáállást. Kérésünk legfőbb oka, hogy a következőkben ismertetett ügy munkáltatói oldali kezelése arra következtetésre juttatott bennünket, hogy a munkáltató felfogásában az egyenlő bánásmód, a deklarált Esélyegyenlőségi Terv, valamint az Esélyegyenlőségi Szakértői Testület nem több mint egy PR fogás: nagyon jól hangzik, de semmit nem jelent. Szakszervezetünk delegált testületi tagját 2018. június 6-án kereste meg az egyik tagunk – aki a MÁV Zrt. munkavállalója – azzal, hogy a munkahelyén őt ért folyamatos hátrányos megkülönböztetés miatt panasszal szeretne fordulni a Testülethez. Ezt követően tisztségviselőnk még ugyanezen a napon kezdeményezte az Esélyegyenlőségi Szakértői Testület összehívását a hozzá eljuttatott panasz kivizsgálása érdekében. Az érdemi kivizsgáláshoz szükséges összes anyagot csatolta. Az ügy részletei honlapunkon.

Az utóbbi időben hozzánk érkezett felvetésekre kértünk választ, illetve soron kívüli intézkedést a MÁV-START-tól. Nagykereki állomáson a jegyvizsgálók számára - 6 órán túli várakozási idő – biztosított „laktanyát” ellepték az ágyi poloskák, így a kijelölt épület nem felel meg pihenéshez való feltételeknek. Azonnali intézkedést kérünk, hogy a várakozási idő a jelzett probléma teljes mértékű megoldásáig szünjön meg. A ruházati utasítás 2017. évi módosításánál, szakszervezetünk kezdeményezte a jegyvizsgálók részére a hátizsák (99442) biztosítását úgy, hogy az elsőt alanyi jogon kaphassák meg. A munkáltató befogadta a javaslatunkat, de az „első hátizsák” kifejezést másként értelmezte. Szakszervezetünk az előzményeket és tapasztalatokat figyelembe véve, a jegyvizsgálók - és azon kocsivizsgálók részére, akik szolgálatuk során több állomáson is végeznek kocsivizsgálói tevékenységet, a hátizsákot szerszámkönyvre kéri biztosítani. Záhony telephelyen még mindig nincs megoldva az utazók (jegyvizsgálók) ivóvizének a vezényletbe történő szállítása. A JBI igazgató rendelkezése, miszerint a kocsivizsgálóknak éjszakai szolgálatban kell vizet hordani, elfogadhatatlan! Még több felvetés a honlapunkon.

A MÁV-START Zrt. honlapján megtalálható a Személyszállítási Üzletszabályzat 5.sz. módosításának tervezete. Alapvetően nagyon szép dolog, hogy bárkitől, aki fellép a honlapra, véleményt kér a vállalat, pláne olyan témakörben, amelyhez kifejezett gazdasági érdeke fűződik. Biztosan remek üzletszabályzatot lehet így megalkotni. Ugyanakkor, a nagy össznépi konzultáció lázában, talán azon munkavállalók véleményét kellene leginkább kikérni, illetve meghallgatni, akik munkájuk során alkalmazzák az üzletszabályzatot, vagy netán az abban foglaltak hatással lehetnek rájuk. Erre vonatkozó javaslataink itt olvashatóak.

AZ RCH-nál is kezdeményeztük az év végi tárgyalások megindítását. Mindenki számára ismertek a hazai munkaerőpiac elmúlt időszakának változásai és az előttünk álló időszakkal kapcsolatos elvárások. Legyen szó akár a teljes munkaerőpiacról, akár a szűkebb, vasutat érintő piacról a bérek növekedése szempontjából az elmúlt két év vonatkozásában elmaradást kell elkönyvelnünk az RCH tekintetében. A jelen foglalkoztatási helyzet és a vállalati közhangulat ismeretében remélhetőleg senki számára nem kétséges, hogy ennek az elmaradásnak a ledolgozása milyen fontossággal bír. A ledolgozás első elemének egy legalább két számjegyű, azaz minimálisan 10 %-os általános bérfejlesztésnek kell lennie! További részletek honlapunkon.

A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület 2018. szeptember 13-án rendezte meg a hazai vasúti szakma legrangosabb rendezvényét, a Magyar Vasút 2018 szakmai konferenciát Budapesten. Az eseményen a kormányzat közlekedésért felelős döntéshozói, a meghatározó hazai vasúti társaságok és a V4 országok vasútvállalatainak vezetői vettek részt. A prezentációk és a szakmai kerekasztal beszélgetések lehetőséget biztosítottak arra, hogy az érintettek megismerjék az aktuális trendeket, megosszák egymással ötleteiket, és közvetlen párbeszédet folytassanak a minisztérium, a hatóság és az érdekképviseletek képviselőivel. A konferenciáról készített összefoglalónk ITT és ITT olvasható.

A 38. Heti VSZ Hírnök nyomtatható változata itt érhető el.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.