2017. 11. 28. 20:47

47. Heti VSZ Hírnök

A Vasutasok Szakszervezete folyamatos követelésére – függetlenül a 2018. évi béremeléstől – új, a vasutas életpálya-modell alapját is jelentő, a szolgálati éveket elismerő bértáblák lépnek életbe a MÁV csoportnál.

A VSZ folyamatos követelésére és szakszervezeti közös kezdeményezésre a vállalatoknál jelentkező létszámproblémák eredményeként, valamint a vasutas életpálya-modellnek az alapbérek terén is megnyilvánuló fontos lépéseként új bértábla lép életbe, amely a bérsáv-minimumok megállapításakor figyelembe veszi a cégnél munkaviszonyban eltöltött évek számát is. A megállapodás alapján az egyes munkaköri kategóriákban a munkaviszonyban eltöltött időtartamra figyelemmel külön bérrendszeri minimum értékek bevezetése történik meg.

A megállapodás értelmében most – függetlenül a 2018 évi béremeléstől- azoknak a munkavállalóknak az alapbére változik, akik 2017. november 1-jén az egyes munkaköri kategóriákhoz tartozó alapbérsáv alatti alapbérrel rendelkeznek. Az alapbérek fentieknek megfelelő megállapítását visszamenőlegesen 2017. november 1-jével kell megvalósítani azzal, hogy a bérkülönbözeteket a 2017. november havi bérekkel együtt, a 2017. decemberben fizetik ki. További részletek itt.

Az új bértáblák: MÁV Zrt. bértábla, MÁV SZK bértábla, MÁV-START bértábla

A bértábla bevezetése önmagában nem béremelés, a 2018. évi béremeléstől teljesen független intézkedés.  A bértábla vízszintes sávjai (elismert szolgálati idő) a sáv minimumot tartalmazzák, tehát a kockában szereplő összegnél lehet magasabb bére a munkavállalónak. Másként fogalmazva munkaviszonyban eltöltött időtartamra az egyes munkaköri kategóriákban bérrendszeri minimum értékek kerülnek bevezetésre. Minden olyan munkavállalót, akinek az októberi alapbére kedvezőbb (magasabb) a táblázatban szereplő értéknél, a korábbi magasabb alapbére illeti meg.

A 2017.november 1-től érvényes, a MÁV-START Zrt. munkavállalóira vonatkozó bértábla – régi követelésünknek megfelelően - jelentős kezdő lépése egy vasutas életpálya-modell bevezetésének, azonban helyes értelmezéséhez pár dolgot tisztázni kell.  A mozgóbér alapbéresítésében érintettek esetén a mozgóbér IV. negyedévi összegének október hónapra eső része kifizetésre fog kerülni. A 8,4 órában foglalkoztatott jegyvizsgálók is be lesznek sorolva november 1-től a bértarifába, és az új alapbérükre fogják kapni az emelt órára vonatkozó alapbérkiegészítést. Honlapunkon további részletek olvashatóak.

2017. január 1-től hatályba lépett a MÁV Zrt. új Munkavédelmi Szabályzata, mely fontos változásokat tartalmaz az egyéni védőeszközök (lábbelik) munkaköri és tevékenységekre vonatkozó meghatározása tekintetében. A változások a pályás szakterületen dolgozó munkavállalókat is érintették. A régi acélbetétes bakancsok helyett, kompozit orrmerevítővel ellátott, bundás, hideg ellen is védelmet nyújtó lábbelik kerültek meghatározásra, előírása. Ellenőrzéseink során sajnos azt tapasztaltuk, hogy a szakterület végrehajtó szervezeti egységein - számunkra érthetetlen okokból - nem alkalmazzák, nem ismerik az MvSZ vonatkozó előírásait. Pedig az új téli lábbelik beszerzése megtörtént, azok a raktárakban rendelkezésre állnak, de egyedül csak a szegedi térségből érkezett 120 pár rendelés. Joggal feltételezhető tehát, hogy a munkavállalók többsége nem rendelkezik az előírt védőeszközökkel. Az egyéni védőeszköz hiánya - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szerint - a munkavállalók közvetlen és súlyos veszélyeztetését jelenti. Ilyen esetben a munkavállalók jogosultak a munkavégzést megtagadni, ugyan akkor munkavédelmi bírságot megalapozó tényező. Megkeresésünknek köszönhetően a munkáltató intézkedett, hogy a kollégák hozzájuthassanak az évszaknak megfelelő védő lábbelikhez. További részletek honlapunkon.

Továbbra is erőteljesen képviseljük a vasúti menetkedvezmény ügyét. Sok olyan vasutas kollégánk felé adósok a döntéshozók, akiktől a jelenlegi szabályozás következtében elvették a menetkedvezményt, vagy adott esetben egyáltalán nem jár nekik. A klasszikus vasúti társaságok mellett véleményünk szerint a vállalatcsoport új tagjainál dolgozó munkavállalókat is meg kell, hogy illesse a menetkedvezmény.

A MÁV-HÉV Zrt-nél álláspontunk szerint az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet alapján a társaság munkavállalói vasúti utazási kedvezményre jogosultak. A hivatkozott jogszabály alapján ugyanis a kedvezményezett vasúti társaság munkavállalójának, nyugdíjasának vasúti menetkedvezmény jár. A jogszabály alkalmazásában kedvezményezett vasúti társaságnak minősül az elővárosi vasúti közszolgáltatást végző vasúti társaság is. Felvetésünket erősíti, hogy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerint az elővárosi személyszállítási közszolgáltatás alapellátásnak minősül, továbbá, hogy a törvény szerint az elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatást végző vasúti társaság munkavállalóját, nyugdíjasát utazási kedvezmény illeti meg. A tárgyban írt levelünk itt elolvasható.

A 47. Heti VSZ Hírnök nyomtatható verziója itt elérhető.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.