2019. 09. 18. 18:26

A fegyveres őrparancsnokok munkaidő-beosztásáról

A Vasutasok Szakszervezete a győri és ferencvárosi területen foglalkoztatott fegyveres őrparancsnokok munkaidő-beosztásával kapcsolatosan kéri a munkáltatót, hogy a jelenlegi, 12 órás szolgálatteljesítési időt állítsa vissza a korábbi, 24 órás beosztásra.

A munkáltató a fegyveres őrparancsnokok munkaidő beosztását 2019.08.01.-től az addig hatályos 24 órás fordulószolgálatos munkarendről 12 órásra módosította.

A változás számos aggályt és nehézséget eredményezett a munkavállalók körében, tekintettel arra, hogy eddig - két évtizeden keresztül - a 24 órás beosztás szerint végezték munkájukat.

Ennek alapján alakult ki a dolgozók életvitele, a munkavállalók az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyaikat is ezen beosztás mentén alakították ki. A munkarend módosítása kollégáink mindennapjaira, életére, megélhetésére, családi viszonyaira negatívan hat ki.

Sajnos, az érintett munkavállalói kör számára a jelen beosztás súlyos anyagi terhet ró, és sok esetben felmerül annak lehetősége is, hogy a jelenlegi, hosszú évek óta működő életritmusuk felborul. Álláspontunk szerint, a napi szolgálatteljesítési idő 12 órában történő bevezetése nem indokolt.

Jeleztük a munkáltató felé, hogy az érintett munkavégzési helyszínre irányadó, ORFK által a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4§ szerint jóváhagyott Őrségutasítás – ismereteink szerint – 24 órás szolgálatot ír elő. Felhívjuk a munkáltató figyelmét arra, hogy a munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütköző egyoldalú munkáltatói jognyilatkozat érvénytelen.

Kapcsolódó dokumentum:

Munkáltatónak írt levél: Fegyveres őrparancsnokok munkarendje.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.