2021. 02. 03. 09:41

Továbbra is jár a gépkocsi költségtérítés

A „Járványügyi készültség fenntartása érdekében, az azzal összefüggő foglalkoztatási kérdések” tárgyában kiadott 26784-3/2020/MAV számú EVIG rendelkezés III. pontjában biztosított saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének 9 Ft/km elszámolása 2021. február 28-ig meghosszabbításra került.

Ill. A saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének engedélyezése

A KSz 57.§-a alapján költségtérítésre jogosult munkavállalókon túlmenően, az alábbiak szerint is lehetséges a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének elszámolása, - további intézkedésig – 2021. február 28-ig, az alábbi feltételekkel:

A költségtérítés mértéke a 39/2010. (11.26.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján 9 Ft/km, amennyiben a munkavállaló lakóhelye / tartózkodási helye és munkavégzési helye eltérő település közigazgatási területén van.

A költségtérítésre - kérelmük alapján - az alábbi munkavállalók lehetnek jogosultak:

  • a KSz 8. mellékletében meghatározott zavartalan vasúti közlekedést biztosító munkakörben foglalkoztatottak,
  • a krónikus megbetegedésben érintett munkavállalók,
  • a 60. életévüket betöltött munkavállalók és
  • akiknek ez különös méltánylást érdemlő személyi és családi körülményeikre tekintettel

Nem állapítható meg költségtérítés annak, aki a munkáját otthoni munkavégzés keretében látja el.

A fentiekre tekintettel benyújtott munkavállalói kérelmeket a munkáltatói jogkörgyakorló bírálja el a felelős gazdálkodás követelményeit szem előtt tartva azzal, hogy ezen költségtérítésre való jogosultság a KSz 57.§ a) -c) pontjai szerinti feltételek teljesülése nélkül biztosítható.

Az e jogcímen engedélyezett kérelmekről a munkáltatói jogkörgyakorló a humánpartneri szervezet útján köteles részletes tájékoztatást adni.

Kapcsolódó dokumentum:

26784-3/2020/MAV számú EVIG rendelkezés

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.